Jsme chodci, poutníky na cestách. Musíme být nespokojení s tím, čím jsme, jestli chceme být to, po čem toužíme. Jestliže jsme spokojeni s tím, čím jsme, už nebudeme postupovat kupředu. Jestliže se nám to zdá dostačující, nebudeme pokračovat. Pokračujme tedy, kráčejíce, směřujíce kupředu, do cíle. Nezastavujme se na cestě, neohlížejme se dozadu, ani se neuchylujme z cesty. Ten, který se zastavuje, nepostupuje. Ten, který se uchyluje z cesty, ztrácí naději na dosažení cíle. Je lepší být chromý a na cestě, než rychle běžet mimo ni !

 

“Můžeme sedět hodiny vzpřímeně v lotosové pozici, můžeme odříkávat celou noc žalmy, můžeme číst denně Písmo, můžeme praktikovat tisícero duchovních technik, můžeme dělat to či ono…ale pokud nám chybí láska – ona láska, kterou bezpodmínečně rozdáváme druhým – ničeho nedosáhneme.  Láska, nikoliv technická zběhlost, je měřítkem účinnosti naší duchovní praxe.”
Z knihy V duchu štěstí od mnichů z New Skete


 

doporučuji k nahlédnutí :

 

https://www.youtube.com/results?search_query=vlákna+stvoření+1   !!!!!   (a další)

 

https://chramobrody.huu.cz/rubriky/tvorba/lidske-telo-s-meditaci   !!!!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=rwXG7Lhqahs      (úúúúžasný  seriál)  !!!!!!

 
 

https://www.svobodny-vysilac.cz/2019-02-26-otevreni-neomezenych-moznosti-_-sona-ludmila-csiffary/

 

https://karma-a-osud.webnode.cz  

 

https://www.youtube.com/watch?v=85E8ImweLWk    zkuste !!!

 

https://orgo-net.blogspot.com/search/label/Octování.

 

 

 

 

 

 
 MYSL - JAKMILE JE OSVÍCENA, UŽ NEMŮŽE    UPADNOUT DO TEMNOTY !!    

   

      JÁ JSEM fialový plamen, teď ve mě působící  

      JÁ JSEM fialový plamen, jen před ním skláním líci.

      JÁ JSEM fialový plamen, jenž plá kosmickou plání,

      JÁ hořím světlem Božím, jež září bez ustání. 

      JÁ JSEM fialový plamen, jak z nitra slunce láva, 

      JÁ JSEM Boží Svatá síla, jež svobodu všem dává !        

         

              

   Fialový plamen je esencí jednoho ze "Sedmi paprsků". Stejně jako sluneční paprsek procházející hranolem se rozloží na sedm barev duhy, tak i spirituální světlo se manifestuje jako sedm paprsků. Každý paprsek má specifickou barvu, frekvenci a kvalitu božského vědomí. Fialový paprsek je znám jako sedmý paprsek.

Saint Germain je znám jako pán Sedmého paprsku. Může nás inspirovat svými inovacemi ve vědě, literatuře, náboženství, řízení, filosofii, vzdělání, léčitelství, alchymii a jiných oborech. Saint Germain řekl, "Použití fialového stravujícího plamene má pro vás a celé lidstvo větší cenu, než všechno bohatství, všechno zlato a drahokamy této planety."
Fialový plamen pracuje tak trochu jako mýdlo. Mýdlo odstraňuje špínu z vašich šatů tak, že použije pozitivní a negativní náboj atomů. Fialový plamen nečistotu neobklopí; on jí transformuje na čistou světelnou energii. Elektrony se začnou pohybovat volněji, což zvyšuje naše vibrace a pohání nás to ke spirituálnějšímu stavu bytí.
Každý z nás má čtyři těla, která tvoří obaly naší duše:

(1) fyzické tělo, které vidíme a kterého se můžeme dotýkat;
(2) astrální tělo, neboli tělo našich přání a tužeb, které obsahuje naše emoce; 
(3) mentální tělo, což je naše vědomá mysl;  
(4) éterické neboli tělo paměti, které obsahuje vzpomínky ze všech našich minulých životů. 

Fialový plamen pracuje s těmito čtyřmi nižšími těly tak, že mění stupeň jejich vibrací. Když recitujete prohlášení fialového plamene, proniká fialový plamen každou buňkou a atomem vašeho těla, vaší myslí, vašimi emocemi, vaším podvědomím i vašimi vzpomínkami.
Jsou-li naše fyzické a spirituální těla zahlcena negativní energií a karmou, zpomaluje to vibrace elektronů v našich čtyřech nižších tělech. My pak začínáme rezonovat více s negativitou a méně s čistou kosmickou energií, která přichází z naší Božské a následně můžeme onemocnět. Čím více je této substance v našich čtyřech nižších tělech, tím nižší jsou naše vibrace a tím více jsme zatížení. 
Fialový plamen přeměňuje všechno negativní co je uloženo kdekoli ve vašem spirituálním nebo fyzickém bytí. Když fialový plamen začne pracovat, prochází ucpanými prostory mezi elektrony a atomovými jádry. Vytěsňuje tyto částečky husté substance vašeho těla a rozpouští je.

Devět kroků jak používat fialový plamen ve svém životě.

1. Každý den se na nějaký čas posaďte v ústraní a přeříkávejte si prohlášení fialového plamene.
2. Začněte vaší meditaci s fialovým plamenem modlitbou.
3. Před začátkem použití fialového plamene si přivolejte ochranu.
4. Používejte fialový plamen každý den.
   Můžete učinit speciální požadavek pro změnu jakýchkoli mentálních, citových nebo fyzických problémů ve vašem životě. Můžete pracovat na vztazích s vašimi přáteli i vašimi drahými.
5. Použijte fialový plamen, aby zhojil záznamy vašich minulých životů.

 

BOŽÍ LÁSKA

Láska, která objímá vesmír, není nová.  Je stará,starodávná a věčná.
  Když se člověk bezpodmínečně odevzdá Vůli Boha, dostane nekonečnou božskou lásku. 
Bůh nás miluje. Miluje nás neustále a bezpodmínečně. Nezáleží na tom, co jsme udělali, co děláme nebo co budeme dělat, On nás bude vždy milovat.
Bůh nás miluje a na oplátku chce, abychom se usmívali, milovali a překonávali.

                                                   ♥
                   Bůh mě jistě miluje bez ohledu na to, co dělám,
                   ale dozajista mě bude milovat nekonečně více,
         když uvidí, že sním o tom, že se stanu dalším Bohem  jako On.
                                                    ♥

  Láska je vnitřní pouto, vnitřní spojení, vnitřní linka mezi člověkem a Bohem, mezi konečným a Nekonečným. K Bohu musíme vždy přistupovat skrze lásku. Bez lásky se nemůžeme sjednotit s Bohem. Jdeme-li po naší cestě s absolutní láskou, nikdy nemůžeme selhat.
  Co je láska? Pokud láska znamená někoho nebo něco vlastnit, potom to není skutečná láska. Pokud láska znamená dávat a stát se součástí jednoty, s lidstvem a božstvím, - to je potom skutečná láska. Pravá láska je naše naprostá jednota s milovaným předmětem a s vlastníkem lásky. 
  Koho milujeme? Milujeme Nejvyššího v každém jednotlivci. Když milujeme tělo, svazujeme sami sebe; když milujeme duši, osvobozujeme se. Je to duše v jednotlivci.  Nic nemůže být větší než láska. Bůh je velký jen proto, že má nekonečnou Lásku.  Pokud do naší mysli vstoupí strach, když řekneme "Bůh", tehdy jsme od Něj milióny a miliardy mil vzdáleni.  
Svět existuje jen proto, že na zemi stále existuje láska. Kdyby tato jediná božská kvalita opustila svět, potom by na zemi nemohla být žádná existence. Božská láska neznamená emocionální výměnu lidských myšlenek nebo nápadů; je naplněním jednoty.
                                                ♥
            Bůh tě miluje pro čistotu aspirace tvého srdce.
            Bůh tě miluje pro intenzitu zasvěcení tvého života.
            Bůh tě miluje pro všudypřítomnou záři tvé duše.
                                               ♥

  Božská láska neklade žádné požadavky. Je spontánní a neustálá. Je neomezená. Je jako slunce. Slunce je pro každého. 
                                               ♥
Božská láska nám říká, že náš život je nekonečně důležitější, než si představujeme. Božská láska znamená neustálé překonávání nejen našich lidských hranic, ale překonávání Boží vlastní Realizace v nás a skrze nás. V božské lásce rosteme. Božská láska, láska duše, osvobozuje a rozšiřuje naše vědomí. 

Božská láska neklade žádné požadavky. Je spontánní a neustálá. Je v každém ohledu neomezená. Je to božská Láska Boha, která musí působit v lidské lásce a skrze lidskou lásku.    
Sri Chinmoy