Dva vlci

21.07.2009 19:39


Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. 
Řekl mu, „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky.

Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra”.

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal, 
   
 „A který vlk vyhraje?”

Starý Indián odpověděl, „Ten kterého krmíš”.