Duchovní příčiny nemocí

07.08.2011 19:00

 

ABSCES               

Hlodavé myšlenky na křivdy,  Urážky, pomstu.

               Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.

ADDISONOVA NEMOC

Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.               

               S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.

AFTY    

Nevyřčená jedovatá slova, Obviňování

                 Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.

AIDS     

Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte            

                 Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád

 AKNÉ   

Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.            

                 Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.

ALERGIE                  

Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.      

                 Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem

 ALKOHOLISMUS             

Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.    

                 Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád

 ALZHEIMEROVA  NEMOC              

Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.    

                 Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně

 ANÉMIE              

Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.

                 Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život

 ANGÍNA             

Strach. Potlačované emoce.  Potlačovaná kreativita.

                Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji  své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.

APATIE

Vzdorování citům. Strach           

               City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.

 ARTERIOSKLERÓZA        

Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.      

                Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..

 ARTRITIDA          viz. zánět kloubů           

  

ARTRITICKÉ PRSTY         

Touha trestat. Provinilost. Pocit diskriminace.        

                  Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.

 ASTMA    

Přemáhání vlastních emocí. ,,Dusivá láska,,

                   Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč. Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.

 ASTMA, DĚTSKÉ              

Strach že života tady.   

                  Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí

 BOLESTI

 -AKUTNÍ             

Touha po lásce a bezpečí            

                  Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.

 - CHRONICKÉ    

Vina. Vina si vždy hledá trest    

                  S láskou se zbavuji minulosti.  Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teďvše v pořádku

 BRADAVICE       

Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.        

                  Plně vyjadřuji lásku a krásu života

 BRIGHTOVA NEMOC    

Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta        

                  Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně

 BRONCHITIDA  

Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky, křik, dusné ticho             

                  Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.

 BURZITIDA        

Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit               

                  Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona

 CELULITIDA       

Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.               

                  Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.

 CUKROVKA       

Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.          

                  Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.

 CUSCHINGŮV  SYNDROM         

Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami. 

                  S láskou vyvažuji své tělo i mou  mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře

 CYSTICKÁ FIBRÓZA        

Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.   

                  Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.

 CYSTY (Viz též Prsa)       

Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.             

                  Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.

 ČELISTI (Sanice)

 - POTÍŽE             

Zloba. Zášť. Touha po pomstě  

                  Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.

 DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)       

Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.        

                  Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.

 DECH    

Představuje schopnost přijímat život.  

                 Miluji život.

 DĚLOHA              

Představuje sídlo kreativity       

                 Jsem ve svém těle doma.

 DERMATOMYKÓZA       

Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed. 

                 Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.

 DĚTSKÉ NEMOCI             

Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.        

               Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.

 DNA     

Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.            

               Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.

 DUŠEVNÍ CHOROBA      

Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.  

               Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.

 DUŠNOST          

Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.    

               Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.

 DUTINY               

Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.             

               Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.

 DÝCHACÍ POTÍŽE               

Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.    

               Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem  rozhodnut žít naplno.

 DYSPEPSIE             

Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.          

               Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.

EKZÉM 

Vnitřní protiklady.  Mentální vyrážka.          

              Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.

 ENDOKRINNÍ POTÍŽE    

Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.           

             Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.

 EPILEPSIE           

Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.     

            Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.

 FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY     

Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.         

            Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.

FRIGITIDA          

Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení  že sex  je něco špatného. Necitliví partneři.      

            Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.

GASTRITIDA      

Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.    

            Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.

 GENITÁLIE         

Představují mužský a ženský princip.    

            Je bezpečné být sám sebou.

 GENITÁLIE

 - POTÍŽE             

Obavy, že za nic nestojím.         

            Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

 HEMEROIDY      

Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.

            Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.

HLUCHOTA        

Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?   

            Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.

 HNISAVÁ ANGÍNA         

Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.     

            Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci

 HODGKINOVA NEMOC

Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života   

            Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.

 HOREČKY           

Zloba. Rozhořčení.         

            Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.

 HYPERVENTILACE           

Strach. odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.           

            Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. mám se rád a věřím v běh života.

 HYPOFÝZA         

Představuje sídlo sebeovládání              

            Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.

 HYPOGLYKÉMIE              

Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.          

            Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.

 HÝŽDĚ  

Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.        

            Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku

 CHODIDLA         

Představují chápání. sebe sama a i ostatních    

            Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.

 CHODIDLA

 -POTÍŽE              

Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.        

            Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.

 CHOLESTEROL  

Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost             

            Jsem ochoten ít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.

 CHRÁPÁNÍ         

Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.        

            Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu

 CHRONICKÉ NEMOCI    

Odmítání změn. Starch z budoucnosti. Pocit nejistoty  

            Jsem ochoten růst a měnit se.Vytvářím se bezpečnou budoucnost.

 CHŘIPKA            

Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.   

            Jsem mimo dosah společenských předsudků. nepodléhám žádným vlivům.

 CUŤ K JÍDLU

 - NADMĚRNÁ   

Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.         

            Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.

 - ZTRÁTA            

Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život 

            Mám se rád a jsem se sebou spokojený. jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.

 IMPOTENCE      

Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.     

            Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.

 INFARKT             

Vypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.

 INFEKCE             

Podráždénost, hněv, rozladěnost          

 ISCHIAS              

Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti      

            Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem

 INKONTINENCE  (NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)         

Pocit, že se citově neovládám. 

            Všechno je v pořádku

 JÁTRA  

Sídlo hněvu a primitivních emocí.           

            Znám pouze lásku, klid a radost.

 JÁTRA

 -POTÍŽE              

Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte sami sebe.

            Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem

 KANDIDÓZA     

Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým      

            Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.

 KARBUNKL        

Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy.          

            Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.

 KINETÓZA          

.Strach, že nemám vše pod kontrolou.

            Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

 KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE              

Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí.,, Nestojím za nic,,             

              Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu

 KLOUBY              

Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají               

              Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem

 KOKTÁNÍ            

Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.  

              Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou

KOLENO             

Představuje hrdost a ego           

              Jsem pružný a přizpůsobivý.

 KOLENO

 - POTÍŽĚ             

Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku. 

              Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.

 KOLIKA DĚTSKÁ              

Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.        

              Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku

 KÓMA 

Strach. Útěk před někým nebo něčím.

              Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska

 KONEČNÍK         

Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.      

              Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji

 - ABCES               

Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.  

              Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji

 - BOLESTI           

Vina. Touha po trestu  

              Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem

 - FISTULY            

Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.          

              S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.

 - KRVÁCENÍ       

Zloba a frustrace            

              Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré

 - SVĚDĚNÍ          

Vina z minulosti. Výčitky svědomí          

              S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.

 KOPŘIVKA         

Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach  

              Vnáším klid do každého okamžiku svého života.

 KOSTI   

Představují strukturu vesmíru 

              Jsem dobře členěný a vyvážený

 - ZLOMENINY   

Vzpoura proti autoritě.

              Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.

 - DEFORMACE  

Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti 

              Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života

 KOTNÍK               

Představuje pohyblivost a směr             

              Snadno se pohybuji životem kupředu

 KOŽNÍ POTÍŽE    

Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení         

              Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.

 KRČNÍ PÁTEŘ    

Odmítání vidět jiné stránky problému.

              Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

 KREV    

Představuje radost volně obíhající v těle            

              Dávám a přijímám radost ze života

 - POTÍŽE             

Málo radosti. malá cirkulace myšlenek 

              Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky

 - KREVNÍ SRAŽENINY    

Zablokovaný průchod radosti   

              Probouzím v sobě nový život

 KREVNÍ TLAK

 - VYSOKÝ            

Dlouhodobě nevyřešený problém         

              S radostí se zbavuji minulosti

 - NÍZKÝ

Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu      

              Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. můj život je radost

 KRK       

Průchod sebevyjádření a tvořivosti       

              Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky

 - POTÍŽE             

Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita. 

              Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit

 KRVÁCENÍ         

Z těla uniká radost. Zloba           

              Vyváženě dávám a přijímám radost

 - Z DÁSNÍ           

Málo radosti v životních rozhodnutí.     

              Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený

 - Z NOSU            

Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce        

              Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.

 KŘEČE  

Napětí. Strach. lpění na někom nebo na něčem              

              Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.

 - V KRAJINĚ BŘIŠNÍ        

Strach. Snaha zastavit běh života            

              Věřím v běh života. jsem v bezpečí

 KŘEČOVÉ ŽÍLY  

Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. pocit přepracovanosti a přetíženosti 

              Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku

 KŘIVICE              

Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.

              Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru

 KŮŽE    

Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.  

              Je bezpečné být sám sebou

 KYČLE   

Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed         

              Raduji se z každého dne

 - POTÍŽE             

Strach postupovat vpřed na základě důležitých  rozhodnutí. Bezcílnost               

              Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed

 KÝLA     

Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.       

              Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.

 LARYNGITIDA   

Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám. 

              Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený

 LEPRA  

Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý      

              Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.

 LEUKÉMIE          

Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.        

              Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.

 LOKET  

Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností     

              Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.

 LUPÉNKA           

Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city 

              Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád

 LUPUS 

Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.      

              Spontálně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.

 LYMFATICKÉ POTÍŽE     

Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.            

             Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.

MASTOIDITIDA

Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.        

            Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.

 MDLOBY             

Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací.  ,,Vokno“      

            Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul

 MENSTRUAČNÍ POTÍŽE

Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.

           Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená

 MIGRÉNY           

Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy.  (migrénu lze většinou odstranit masturbací)     

           Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.

 MÍŠNÍ  MENINGITIDA 

Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.            

           Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.

MONONUKLEOZA         

Návyk znevažovat a bagatelizovat život,  přesvědčovat ostatní , že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.               

           Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji

MOŘSKÁ NEMOC           

Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek          

          Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu

MOZEK

 Představuje ,,počítač,, řídicí centrum. 
         S láskou řídím svou mysl.

MOZKOVÁ MRTVICE
Kapitulace. Odpor. Raději zemřít, než se změnit. Zavržení života 
         Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí

MOZKOVÝ NÁDOR
Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky
        Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje

NADLEDVINKY
-POTÍŽE  
Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama
        Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat

NÁDORY
Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor
        Snadno odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami

NARKOLEPSIE
Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být
        Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.

NARKOMANIE
Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe
        Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost

NEHODY 
Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí
        Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro

NEHTY
Představují ochranu.
        S důvěrou vztahuji ruce.

- KOUSÁNÍ
Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů
Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život

VROSTLÉ DO MASA
Vlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed
Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

NECHUTENSTVÍ
Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost
Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.

NEPLODNOST
Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství.
Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený

NERVOVÉ ZHROUCENÍ
Egocentrismus. Zablokovaná komunikace
Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.

NERVOZITA
Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života
Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.

NERVY
Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.
Komunikuji snadno a s radostí

NESPAVOST
Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku
S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

NEURALGIE
Trest za vinu. Úzkost z komunikace.
Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou

NEVOLNOST
Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku
Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro

,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI
V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.
Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!

NEŽITY
Překypující, kvasící zloba
Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený

NOHY

- POTÍŽE
Nesou nás v životě vpřed
Život je tu pro mne.

- STEHNA
Lpění na traumatech z dětství
S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.

- LÝTKA
Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu
S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku

NOS
Představuje sebepoznání
Jsem si vědom svých intuitivních schopností

NOSNÍ MANDLE
Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané
Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme

OBEZITA
Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění
Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

OBLIČEJ
Představuje to, co ukazujeme světu.
Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem

OBRNA
Ochromující žárlivost.
Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu

OČI
Představují schopnost zřetelně vidět
Dívám se radostnýma a laskavýma očima

- POTÍŽE
Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě
Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám

- ASTIGMATISMUS
Strach doopravdy vidět sama sebe
Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti

- DALEKOZRAKOST
Strach z přítomnosti
Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí

- DĚTSKÉ
Odmítání vidět, co se děje v rodině
Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí

GLAUKOM  (ZELENÝ ZÁKAL) 
Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.
Dívám se něžně a laskavě

KRÁTKOZRAKOST
Strach z budoucnosti
Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí

ŠEDÝ ZÁKAL
Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna
Život je věčný a plný radosti

ŠILHAVOST
- ROZBÍHAVÁ 
Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.
Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem

- SBÍHAVÁ
Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.
Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený

OCHABLÉ RYSY
Ochablé rysy v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu
Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý

OPAR
Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií
Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality

OPAR, PÁSOVÝ
Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne
Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku

OSTEOMYELITIDA
Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ


OTLAKY
Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystaliz