ORGONIT

30.11.2009 21:21

 ORGONIT

Orgonit je v Česku v podstatě neznámý pojem, což je nepřípustné vzhledem k unikátním vlastnostem tohoto materiálu. Orgonit a výrobky na jeho bázi mají schopnost pracovat s Univerzální životní energií, která je všude kolem nás a je nezbytná pro život všech organismů a rostlin. Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon. Odtud je odvozen název Orgonit. Jiné názvy pro tuto energii jsou Čchi, Ki, Prána, Ód a desítky dalších. 
 V základě je to směs kovových třísek zalitých v umělé pryskyřici. Pryskyřice energii přitahuje do sebe ale zároveň je odrážena třískami. Tím vzniká velmi rychlý a chaotický pohyb energie. Další z důležitých vlastností orgonu je, že při každém odražení se zvyšuje jeho vitální kvalita či frekvence nebo čistota, takže při opuštění tělesa orgonitu má mnohem vyšší kvalitu. Orgon je bratr magnetismu a elektřina jeho sestrou.

Takže chaotickým odrážením se o třísky získává orgon svou původní pozitivní aktivní zářivou podobu. On prostě jen do sebe z okolí natahuje energii. Orgonit tedy funguje jako nepřetržitě pracující TRANSFORMÁTOR poškozené energie z okolí na pozitivní a tím NEUTRALIZUJE PRIMÁRNÍ PŘÍČINU ŠKOD PÁCHANÝCH EM SMOGEM, CHEMIKÁLIEMI A RADIACÍ. 
Další důležitý hráč v tomto procesu je krystal křišťálu, který se umisťuje do prostřed tělesa orgonitu a jeho transformační schopnost zvyšuje minimálně dvakrát. Pokud se křišťál před zalitím do pryskyřice nabije POR, má orgonit opět zhruba 2x vyšší účinnost, takže celkem 4x. Jak známo, velmi univerzální křišťál má sám o sobě dobré léčící, čistící a neutralizační schopnosti, ale musí se pravidelně energeticky čistit. V orgonitu se ale stává v podstatě SAMOČISTÍCÍM. 

Co vše orgonit dokáže?   Často se to zdá neuvěřitelné, ale je to prostě tak:
- neutralizuje negativní působení EM záření veškeré elektroniky, obrazovek, zářivek, trafostanic, vysokonapěťového vedení a rozvodů elektřiny vůbec, rádiové vysílání všeho druhu - televize, rádia, mobilní telefony, wi-fi, bluetooth, lokální vysílače. Lidé citlivý na monitory a zářivky je prostě shledají nadále neškodnými.
- Čistí vodu. Voda v hrnku, vodní nádrže, rybníky, jezera, řeky, moře i oceány, i když u nich to bude trvat trochu déle:) Už jen zmizení nepříjemné chuti a zápachu u nekvalitní studniční vody je zarážející. Pozorovatelný efekt je zprůzračnění vody v předtím kalné zelené vodě stojatých rybníků a nádrží všeho druhu. Citliví lidé poznají zlepšení ambientní okolní energie. 
- Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu. Dokonce uklidňuje bouře a vichr, jelikož bouře a černé mraky jsou v podstatě ohromná peřina DOR. Orgonitová verze zařízení (Chembuster) je bezpečná. DOR není odváděn, ale přímo transformován a posílán zpět stejným směrem. Byl vynalezen právě za účelem zneškodnění chemtrails - jedovatého aerosolu tajně vypouštěného z letadel.
Velký význam při uzdravení atmosféry mají vodní plochy a stromy. Pokud "orgonizujete" vodu, čistí se i atmosféra vysoko nad ní, jelikož zde stále probíhá výměna energie. Orgon není statický, vždy se hýbe, proudí přírodou, teče a vodou zvlášť je velmi přitahován. Stromy jakožto živé organismy fungují jako anténa, zesilovač. Pokud pod strom zakopete orgonit, tak mnohem účinněji čistí okolní vzduch. 
Orgonit je instantní uzdravovač nejen lidí. Díky tomu že transformuje negativní energie, čistí a nabíjí tělo živou energií. Tělo potom má mnohem více energie na samoopravné procesy, a pro uzdravení nezbytnou automatickou detoxikaci. Tím se tělo léčí samo bez vlivu nějakých pseudoléků. Pokud je orgonit v přímém kontaktu s tělem, výměna energie je mnohem prudší a i cítitelná a pro hodně citlivé jedince i na zadek posazující. Zvířata si s orgonitem nedělají hlavu a okamžitě pochopí jeho význam a užitek. 
- Rostliny orgonit rády a rostou výrazně rychleji do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví. Tento efekt se ale omezuje jen na pár metrů od orgonitu díky ionizaci vzduchu kolem. Pokud jsou rostliny propleteny kořeny nebo větvemi, dosah je mnohem větší. Díky posílení rostlin se tyto dokáží bránit proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. 
- Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje i "atmosféru" doma a v sociálních prostorách všeho druhu. Všude kde jsou lidé. Jak známo, myšlení produkuje energii, kterou myslící člověk šíří kolem sebe. Tato energie zas ovlivňuje myšlení dalších lidí okolo. Orgonit transformuje nízkou energii vytvořenou nízkými myšlenkami a emocemi. Stres, strach, napětí, zlost, zášť, nenávist atd. To vše je kontinuálně odstraňováno z okolí. Projeví se změna v náladách lidí, větší uvolnění a radostnější nálada, harmonizace.
Podobně orgonit dokáže zrušit negativní energetické víry, které na určitých místech vznikly z extrémě negativních myšlenek nebo emocí lidí. Místa tragédií, vražd, válečných bojišť, hřbitovy, popraviště.  

- Odpuzuje a zbavuje sil a motivace všechny negativní formy života. Hmotné i nehmotné. Stejně jako pozitivní bytost nemůže žít v negativní energii, tak negativní bytost nemůže být v pozitivní, protože je to pro ně krajně nepříjemné a bolestivé, zvlášť když je to nutí do duchovního probuzení, spojuje je to s jejich emocemi a svědomím a otevírá jejich srdce;)

- Geopatogení zóny a negativní zemské dráhy harmonizuje.
- Budoucí události na Zemi: orgonit zvyšuje frekvenci lidí a jejich okolí. Je velmi pravděpodobné, že toto bude velké plus v budoucnu.
- Jsou tu zprávy i o tom, že snižuje spotřebu spalovacích motorů, pokud se jím palivo nabije. 
 


Takzvaný Tower Buster (TB). (malý hnědý) Objem asi 90ml, uvnitř malý křišťál. Pracovní rádius je 400 metrů, tzn vzdálenost odkud ještě dokáže transformovat DOR. Pokud se orgonit zahrabe pod zem, jeho dosah se asi o 50% zvětší, protože vlhká zem je lepší vodič energie než vzduch. Je základ co je dobré mít po ruce. Velmi univerzální.
TB byl "vyvinut" na neutralizaci věží s mikrovlnnými anténami, které se tváří jako vykrývače signálu pro mobilní telefony. Toto ale není jejich funkce. 45% těch bílých panelů, které jsou namířeny na lidi nejen v ČR, ale skoro na celém světě, je zamaskovaná speciální technologie pro ovlivňování činnosti mozku skrze speciální přesně modulovaný signál. Slouží k vkládání podprahových informací nebo příkazů do podvědomí lidí, kteří se na jejich základě potom rozhodují a jednají. Jde o mikrovlnou technologii k ovládání mysli. Princip je zhruba v tom, že je mikrovlnný nosný signál pulsován o extrémně nízké frekvenci (ELF), která kopíruje vybrané frekvence elektrické aktivity mozku (pásmo theta) a při namodulování specifických informací/příkazů/tvrzení do signálu mohou tyto vkládat do podvědomé úrovně mysli. Princip je popsaný na webech na to specializovaných, i na Osudu jsou o mind-controlu články v češtině. Existence této technologie po celém světě samozřejmě není náhoda. Jde o velmi rozsáhlý a organizovaný projekt kontroly veřejného mínění. Účelem je otupení veřejnosti a odvedení její pozornosti od věcí, které se týkají jejích práv a svobod nebo jednoduše "nemají vědět". Je jedno jaké máte osobní kvality. Jak se vám elektronicky dostanou do hlavy, jste ztraceni. Jste loutka.
Jsou ti čtenáři do mysli vkládány podprahové informace o tom, co máš dělat a jak se máš chovat. O co se máš zajímat a o co se nemáš zajímat. Co je důležité a co není důležité. Jsi manipulován.

Co dělat? Priorita 1A je deaktivovat současné ovládání mysli. Tak se budou lidé moct na věc podívat více kriticky a nezkalenou myslí. Budou jasněji přemýšlet a chápat souvislosti.
Pokud tobě záleží na budoucnosti a osudu naší země, začni něco dělat. Neutralizujte orgonitem tento šrot. Ve Státech, kde to začalo, už soustavné doručování orgonitu na strategické místa ("gifting") dávno běží od roku 2002. Ty věže jsou všude. Všimli jste si, že už v roce 2001 byl mobilní signál bezproblémový? Ano jsou tu další datové technologie jako UMTS, CDMA a pod., ale toto je samozřejmě vesele využitá zástěrka pro hustější a účinnější zamřížkování naší krajiny. V současnosti skoro na každém sloupu jsou panely jak pro mobilní signál , tak pro mind-control. Všímáte si, že věže jsou postaveny snad každých pět kilometrů i méně? Proč? Proč jsou stavěny i na místech a nízkých budovách, které nejsou ideální pro šíření signálu? Proč jsou sloupy s těmi panely maskovány jako jehličnaté stromy?  Všímáte si denně masivní přítomnosti antén? Ne? Je to totiž proto, že jsou tyto věže pro vás mentálně zneviditelňovány díky podprahovým příkazům o jejich neviditelnosti, vysílaných právě odtud. Prostě vaše vědomá mysl si jejich přítomnost neuvědomí i když je máte v zorném poli. Co oči nevidí, to srdce nebolí. Jednoduché. Jsou celkem časté případy, kdy člověk denně jezdící po nějaké trase kolem věží, tyto vůbec nezaregistruje. Neví o nich. Teprve až když je někdo upozorní, že to tam je, tak jsou schopní je vidět. Orgonit v kapse tomuto programování zabraňuje a dostává na povrch (do vědomí) to, co už naprogramováno bylo. Stejně tak jsme programováni, aby jsme si nevšímali kamer, které občas u těchto ostnatým drátem oplocených instalací jsou. A přemýšleli jste někdy nad tím, proč i když na opakování mobilního signálu stačí pár wattů, jsou ke věžím vedeny tlusté dráty, ba dokonce třífázové nadzemní vedení? Proč se ze skříní a budek ozývá hukot transformátorů a větráků? Že jste se nad tím ještě nezamysleli? Uhádnete už proč?... Vyzývám vás aby jste se začali rozhlížet kolem sebe a všímat si kolik toho kolem vlastně je. Otevřete oči a přemýšlejte. Snažte se sami přijít na to jestli vám právě říkám pravdu. Pátrejte.


Tyto bílé panely mají jiný vnitřek. Základem je speciálně vinutá cívka, kde se jednotlivé závity kolmo na sebe protínají. Při průchodu střídavého nebo pulzního proudu vzniká velmi zvláštní efekt (skalární vlny), mající fatální dopad na okolní orgon, který slouží jako medium pro šíření tohoto signálu. Kolem těchto věží je husté pole iritované a chaotické energie, která dál přechází v DOR, který je podmínkou pro správnou funkci této technologie. Tato věc pravděpodobně DOR přímo vyrábí. Víc detailů bohužel neznám. Jak takové vysílání objevit a rozpoznat? Sledovat svoje pocity. Na přítomnost DOR tělo, emoce i mysl dávají zřetelné reakce, což dobře popsal již Dr. Reich. První pocit je pocit OHROŽENÍ. Bezdůvodný pocit ohrožení, napětí, neklidu a stresu. Při delším působení bolesti hlavy, únava, podrážděnost až vzteklost, sklon k depresím. Vše "bezdůvodně". To jsou průvodní znaky negativní energie ve vašem prostředí. Čím jste citlivější, tím víc to s vámi mává. Byl jsem svědkem kdy se citlivá osoba na tento vysílač přímo naladila, pro zjištění kvality této energie. Okamžitě se začala dusit a málem zvracet.

Mezi další moc pěkné efekty patří všeobecné oslabení populace, imunity, zdraví, tělesné energie a tím všech tělesných a mentálních funkcí, které s tím souvisí. Veřejnost bude snáze zlomena pokud jí bude zle, bude slabá, pokud nebude mít energii razantně vystoupit, když se jí nebude něco líbit. Bude mít tak tak co dělat aby ve zdraví přežila, natož věnovat se ještě věcem, které se jí přímo nedotýkají. Zdánlivě. Díky mikrovlnnému záření je z neuronů uvolňován vápník, který je podstatný pro přenos signálů. Člověk je tak jednoduše a dlouhodobě otupen, jeho schopnost přemýšlení a pamatování je snížena. 
Další efekt je odtržení lidí od energie a vyzařování přírody. Fatální následky. Člověk je v podstatě ztracen. Odříznut od zdroje energie, která ho posiluje od moudrosti a pravdy, která z přírody vyzařuje. Pokud se věž postaví na každý kopec i uprostřed přírody, není kam se schovat, kam zajít, snad až na oblasti kde je stejně populace minimální. 
Velmi často jsou věže stavěny přímo v těsné blízkosti přírodních vírů a energetických drah, které se opět dají přirovnat k drahám v lidské těle. Toto samozřejmě není náhoda. Vhodnou polohu zjišťují velmi konkrétní lidé, kteří rozumí věci a tyto stavby projektují. Cílem je oslabit Zemi. Jak do vírů tak do drah energie je nepřetržitě pumpována mrtvá energie. Přesný význam a dopad tohoto zatím bohužel neznáme. Jisté ale je, že po orgonizaci takového místa se věž v podstatě změní na generátor pozitivní energie, která je, jak jinak, pumpována na ta samá místa:) Nedojde pouze k neutralizaci, ale k aktivní výrobě pozitivní energie čímž se rapidně opravují již způsobené škody.