První krok v hledání pravdy je pokora. Druhý je pokora a třetí pokora. A poslední pokora. Ovšem to neznamená, že pokora je jediná ctnost potřebná pro nalezení a radování se z pravdy. Ale jestliže ostatní ctnosti nemají nejdříve pokoru, pýcha si mezi nimi najde místo a dříve nebo později zkazí dobrý úmysl

 

 Jsme chodci, poutníky na cestách. Musíme být nespokojení s tím, čím jsme, jestli chceme být to, po čem toužíme. Jestliže jsme spokojeni s tím, čím jsme, už nebudeme postupovat kupředu. Jestliže se nám to zdá dostačující, nebudeme pokračovat. Pokračujme tedy, kráčejíce, směřujíce kupředu, do cíle. Nezastavujme se na cestě, neohlížejme se dozadu, ani se neuchylujme z cesty. Ten, který se zastavuje, nepostupuje. Ten, který se uchyluje z cesty, ztrácí naději na dosažení cíle. Je lepší být chromý a na cestě, než rychle běžet mimo ni

 

 Velikost se rodí především – a to vždy – z cíle, který leží mimo člověka. Jakmile je člověk uzavřen do sebe, stává se chudým

 

Budeš tedy soudit sám sebe,“ odpověděl král. „To je mnohem těžší soudit sebe než někoho jiného. Jestliže se ti podaří dobře soudit sám sebe, bude to znamenat, že jsi opravdu moudrý.“


„Sbohem,“ řekla liška. „povím ti to tajemství. Je velmi prosté: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
„Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“


Když člověk ponižuje, pak proto, že je sám nízký.

Mám rád, když člověk ze sebe vydává světlo, Nezajímá mne tloušťka svíce. Její hodnotu měřím jen podle jejího plamene.

Je snadné uspokojit toho, kdo nemá srdce dost prostorné.

Nezajímá mne, co ten člověk, kterého mi ukazuješ, ví. Totéž ví i slovník. Zajímá mne, jaký je.

Když dáváš, nic neztrácíš. To, co máš, se tím naopak rozmnožuje.

Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním, z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází. Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky. 

Jsi takový, podle toho, v co věříš.

Nechoď tudy........kudy vede cesta. Ale jdi směrem,kterým žádná cesta nevede a zanech za sebou stopu.