Svatá pravda aneb: "Jak jsme naletěli"

27.10.2013 10:45


Satan svolal celosvětový kongres démonů. A v úvodním projevu řekl:"Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si nastavěli množství kostelů, chrámů,
mešit a templů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také mnoho moudrých knih - některé z nich i svaté - a dokáží z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život.
My tomu nedokážeme zabránit! Naše věc se zdá být ztracena..."

"Co tedy máme dělat?" volali démoni.

"Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte je o čas", pokračoval Satan," aby prostě neměli čas na podstatné věci.

Snažte se, aby byli stále zaneprázdněni nedůležitými prkotinami; vymyslete spoustu možností, jak zaměstnat jejich myšlení.

Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze, aby kvůli tomu v práci
trávili víc a víc času, aby pracovali sedm dní v týdnu a nejméně dvanáct
hodin denně, a to všechno proto, aby si mohli kupovat zbytečnosti.

Přidejte jim k tomu vědomí vlastní důležitosti a nepostradatelnosti; říkejte jim: "Kdo to zachrání, když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako ty!"
Budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech
budou přemýšlet ve dne i v noci.

Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte jim věnovat se dětem. Jejich
rodiny se rozpadnou a jejich domovy přestanou být útočištěm před pracovním
shonem. Lákejte je, aby měli doma pořád puštěné rádio, televizi nebo
počítač. Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořád
vyhrávala hudba. Nuťte je, aby si v každou volnou chvíli strkali sluchátka
do uší a ohlušovali si hlavy, aby si i na cestách v autě pořád něco hlučného pouštěli.

Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. Dvacet čtyři
hodin denně na ně útočte zbytečnými a hloupými zprávami. Kolem silnic
nastavte billboardy, aby je vyrušovaly při řízení. Jejich schránky naplňte
reklamami, katalogy, nabídkami slev a služeb zdarma. V časopisech a v
televizi jim pořád ukazujte štíhlé modelky a svalnaté modely, aby začali
věřit, že tohle je krása a znechutili si své protějšky.

Postarejte se, aby byli každý večer tak unavení, aby se nemohli milovat.

Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení, aby se z cest a z
rekreací vraceli vyčerpaní. Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu možností "aktivního" odpočinku
v zábavních parcích,v multikinech a v hledištích stadionů.

Hlavně je stále a bez oddechu zaměstnávejte! To jim naprosto zabrání slyšet hlas moudrosti, který je tichý a nevtíravý.

Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle horlivě
pracují přesně podle šéfových instrukcí...