NAŠE ZUBY V DUCHOVNÍCH SOUVISLOSTECH

23.05.2012 14:53

Zuby tvoří propracovaný mikrosystém vztahující se nejen k funkčnosti či nefunkčnosti jednotlivých orgánů, ale jejich stav nám může také mnohé napovědět o nás samých a o našem životě. Vezměte si tedy k ruce zrcátko nebo partnera a podívejte se pěkně sami sobě na zoubky.

 

Všeobecně

Horní čelist - duchovno, životní zdroj energie, nebesa.

Dolní čelist - spojení se zemí, hmota.
Čím větší spodní předkus, tím více následujeme své pudy. Sjednocen! s našim „lepším" já (duší) posouvá čelistní oblouk naopak dozadu.

Pravá strana čelisti odpovídá levé hemisféře, která řídí analytické myšleni a rozumové uvažování, levá strana odpovídá pravé hemistéře, řídící city, emoce a smyslové vnímání.

Co prozrazuje náš úsměv

Prořídlá horní čelist - potíže s vyjádřením přání.
Prořídlá dolní čelist - problémy s dosažením cílů.
Prořídlá pravá horní polovina - problémy se zařazením do společnosti.

Prořídlá levá horní polovina - problémy s uskutečňováním životních představ.

Prořídlá pravá dolní polovina - potíže s konkrétními životními situacemi.

Prořidlá levá dolní polovina - nedostatek uznání a lásky v rodině.

Zuby opotřebené jen na jedné straně - vykořisťování okolím.

Nedostatek zubní skloviny - neschopnost ochrany před nepřízní světa.

Mezera mezi předními zuby - nesoulad mužské a ženské části naší osobnosti.

Jedničky

Přední řezák vpravo nahoře je symbolem otce, autority, levý zosobňuje matku, ženu a duši.
Řezáky vzorně vedle sebe - mužské a ženské síly uvnitř jsou v harmonii.

Pravý řezák překrývá levý - v rodině vládl otec, opačně - doma vládla matka.
Pravý řezák roste dovnitř - otec měl podřadnou roli, opačně - matka byla v pozadí.
Přední dolní řezáky - duchovní význam našich rodičů.
Pravý dolní - pojímání mužského archetypu, levý dolní - chápání ženského principu.

Dvojky

Podle jejich polohy se usuzuje na temperament a na to, jak reagujeme na mužské a ženské vzory.
Pravý řezák ční dopředu - jdeme za svým i za cenu sporu s otcem.

Levý řezák ční dopředu - konflikt s matkou.
Dvojky rostou přes jedničky - nerespektování rodičů, nebo život bez nich.

Dvojky rostou dozadu - podřízenost autoritě otce (vpravo) nebo matky (vlevo).
Dvojky nápadně malé - dobromyslnost a veselost.

Trojky

Představují falický symbol. Mají velký význam – netrhat ! Hrozí ztráta vitality!

Pravý horní špičák - vyjadřuje přání, jak se chceme prezentovat světu.

Levý horní špičák - vnitřní postoj vůči změnám.
Pravý dolní špičák - zásobník energie a zrcadlo našich cílů.

Levý dolní špičák - způsob zpracování emocí, je-li otočený dovnitř - uzavřenost a strach z konfliktů.

Čtyřky

Říkají „Já chci". U dětí nevytrhávat mléčné čtyřky - ohrožení vědomé individuality!
Čtyřka vpravo nahoře - jak bychom se rádi jevili okolí, vlevo - naše touhy a city.
Čtyřka vlevo dole - umění vyjádřit naše přání navenek, vpravo - realizace našich plánů.

Pětky

Říkají „Chci tvořit!" - koníčky, umění, děti.
Pravá horní pětka - děti a plány. Pokud měla žena spontánní nebo umělý potrat či je neplodná, mívá tento zub špatný, často s korunkou. Je-li jí její partner příliš oddaný, může mít s tímto zubem rovněž problémy.

Levá horní pětka — nejhlubší zaměření člověka, naše životní základy.

Levá dolní pětka - vliv matky, roste-li dovnitř – byli jsme matkou utlačováni (mléčná pětka nechce často ani sama vypadnout).

Pravá dolní pětka - uskutečnění životních plánů,především v profesi.

Šestky

Souvisí s naším prosazením, postavením, které chceme ve společnosti zaujmout.
Stolička vpravo nahoře - naše vysněná pozice, vlevo - pozice, která dovoluje dát průchod citům.
Stolička vlevo dole — přání být milován, přijímat a dávat cit.

Stolička vpravo dole - úspěchy v práci a v mystickém smyslu také smrt a znovuzrození.

Sedmičky

Zrcadlí důsledky našeho jednání a to, jak na nás reaguje okolí.

Sedmička vpravo nahoře - každodenní střety. Uhýbáme-li, zub onemocní.

Sedmička vlevo nahoře - afektivní složky našeho chování.

Sedmička vlevo dole - negativně odráží rodinné konflikty.

Sedmička vpravo dole - vztahy a obecné problémy.

Osmičky

Objevují se kolem 21 let, na konci třetího sedmiletého cyklu, kdy se rozvíjí duchovní rovina. Komu osmičky chybějí, je zaměřen spíše prakticky - pozemsky. Vyrostou-li pouze v horní čelisti, uznáváme duchovno jen teoreticky, osamělé dolní osmičky zase odhalují naše povznesení do světa mystiky. Vytržení osmiček je velmi negativním zásahem do vývoje osobnosti!

Zub moudrosti vpravo nahoře - síla, s jakou se pokoušíme osvojit si materiální a duchovní svět, vlevo - odráží obavy z odmítnutí.

Zub moudrosti vpravo dole - schopnost sdělovat své pocity okolí.

Zub moudrosti vlevo dole - energie uvolněná při nalezení svého místa ve světě.