TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA

„Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, ze dobří lidé mlčeli."

Martin Luther Ring

„Nacisté v Německu přišli nejprve pro komunisty, ale já jsem
se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro Židy, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář. Přišli pro katolíky, ale já jsem se neozval, protože jsem byl protestant.
Nakonec přišlí pro mě, ale nezbyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat."

 

9'7 88080"791 407'

© Copyright: Martin Herzán, 2010
© Eko-konzult, 2010
ISBN 978-80-8079-140-7

Vážení přátelé, dostáváte do rukou knihu, která může být zdrojem vašeho procitnutí v dnešní době, která je apatická vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové.

Lidem je to neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do jejich životů. Mnozí si to neuvědomují a mnozí před tím úmyslně zavírají očí. Jedno je jisté - lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kdy se budeme muset zříci světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálům jedné globální světovlády.

Dlouho jsem tomu nevěnoval pozornost, a když jsem o tom později slýchal, nevěřil jsem. Ale nebyla to vůbec otázka víry. Život sám začínal odkrývat, že ne vše je v takovém pořádku, jak se nám říká. Byl jsem svědkem toho, jak jsme my lidé v mnohých věcech vyloženě obelháváni. Když jsem později získal kontakty a stal se také předsedou Mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti, dostala se mi do rukou fakta a důkazy.
Musel jsem se tím zabývat a přiznám se, že v té době jsem k tomu mel už i svůj velmi osobní důvod. Přímo v mém živote se totiž začal odehrávat scénář jíž tolik známý. Od sledování, přes cenzury mých článků, až po zákazy prodeje mých knih. To mě utvrdilo v názoru, že někdo „tam nahoře" má zájem, aby se lidé nedozvěděli pravdu, a že je mnoho utajeného, co vlády úzkostlivě  drží jako černé svědomí v archivech své moci.

V této knize si nekladu za cíl přesvědčovat vás o katastrofických scénářích nebo o světovládném spiknutí. Všechno má svá pravidla. Chci vám jen na základě skutečných případů, provalených afér,svědectví mocných a na základě odtajněných nebo uniklých vládních dokumentu z celého světa nastínit, že tento svět směruje k vytvoření jedné celosvětové vlády a člověk jako takový v něm bude mít pouze dvě volby. Buďto bude bohatým otrokem zbaveným osobní svobody a vlastní vůle nebo zemře svobodný, v bídě a perzekuci, na okrají společností.

Přátelé, nekladu si za cíl vás šokovat. Nesnáším bulvární informace a budete-li šokováni tím,co se zde dozvíte, pak vězte, že je to důsledek vaší dosavadní neznalosti těchto faktů, nikoliv přikrášlování a zveličování problému. A vězte, zeje toho mnohem více, snad lze hovořit o  úspěchu, podaří-li se mi zde odhalit alespoň zlomek skutečného objemu plánů světovlády. Přiznávám, že neznám celou pravdu.

Já zde podávám fakta a v objektivitě čtenáři nenutím žádnou svoji ideologii, dávám prostor svobodně přemýšlet...

Knihu nepíši pro peníze ani pro prestiž. Vím, že z toho budou zase jen problémy a budu ji muset stejně po zákazu rozdávat po ulicích. Jediné co chci, je, abyste bylí informováni. Na to totiž máte plné právo. Také máte plné právo publikací vzít a vyhodit ji, pokud vám nebude názorově vyhovovat. Pokud se vám nelíbí, nečtěte ji. Ale jestli chcete o celé věci uvažovat, otevírá se vám veliký prostor na to, abyste sami pátrali po důkazech a nalézali je. Jde jen o to, chceme-li být hluší a slepí, ale spokojení nebo vidět, slyšet a znát tak strašnou pravdu. Neptejte se mě, která cesta je správná, musí vám to říci vaše svědomí.

My všichni jsme lidé, kteří mají svá lidská práva. Pokud se o ně nebudeme hlásit a bojovat proti jejich porušování, ztratíme je. Jsou totiž výhodou výlučné pro nás. Těm mocným jsou, zdá se, pouze trnem v oku a poslední překážkou k našemu uchvácení.

 

PhDr.Martin Herzán

 

 

 

 

 

                                      FAKTA O SOUČASNÉ SVĚTOVLÁDĚ

Už od pradávna se objevovaly snahy sjednotit svět pod jednu jedinou říši. Takovéto jednocení bylo vždy tajným přáním mnoha vůdců, kteří v tomto spatřovali dovršení své absolutní moci nad světem. Tyto utopické snahy o vytvoření jednoho státu a jedné celosvětové vlády známe odnepaměti a jsou spojeny s takovými diktátory jako byli Džingischán, Napoleon, Hitler nebo Stalin. Miliony mrtvých a nesmyslné války o moc, zotročení lidí a likvidace ideologicky nevhodných, to je cesta ke světovládě.
Jen šílenci jako byli Hitler nebo Stalin si mohli myslet, že dovedou svět ke šťastným zítřkům pod totalitním diktátem neomezené moci jednoho světonázoru. Světovláda byla vždy z hlediska politické rozmanitosti světa, i z hlediska čistě technického, pouze bezvýslednou snahou šílenců. Ale doba se mění.

Všimněte si, prosím, že dnes přicházejí opět snahy vytvořit jednu světovládu a tyto plány dostávají až hrůzně reálnou podobu. Rýsuje se nám tu světovláda, která nás má totálně zotročit a násilím nás podřídit v univerzálním otrockém systému pod moc a ideologii jedné světovlády. Světovlády, která je zcela labilně přehlížena, přestože je bez nadsázky zrůdnější, než všechny dosud známé totalitní systémy dohromady.

Zdá se vám to přehnané? Ano, jistě to tak zní, ale tato kniha netouží o tom polemizovat. Chci vám dát k zamyšlení přímé důkazy. Jen nevědomost, to jediné dnes totiž lidem brání v tom, aby se vzepřeli těmto zrůdným snahám, které nemají obdoby. Lidé musejí znát pravdu a ptát se svého svědomí, jestli je to svět, ve kterém chtějí skutečně žít a dokud to jde, protestovat a domáhat se svobody a svých práv. Ale nyní se již poj dme zaměřit na strukturu této vznikající světovlády.

Svět na počátku 20. století byl světem milionů kultur, národů, mnoha států a ideologické rozmanitosti. Svět prakticky nespojitelný v jeden celek. Jenom války jsou schopny hýbat hranicemi států neboje dokonce úplně zrušit. A jednou z takových válek byla II. světová válka. Po tyhle válce nastalo to, že z tisíců národů a států musely tyto národy pod nátlakem doby odevzdat svoji duši pouze do dvou světových bloků. Buď se daly na cestu kapitalismu nebo komunismu. Jenže počátkem 90. let 20. století padla železná opona, a tak se i tyto dvě závěrečné světové říše rozpadly a svět se spojil pod jedinou z říší - kapitalismus. Tato dosud pouze politicko-ideologická říše má v úmyslu brzy dostát všech územních, politických i kulturních statutů celosvětové vlády. Už není jediná opozice. Vždyť i ona pomyslná opozice - Čína, Kuba, Severní Korea nebo islámské státy, jsou ve skutečnosti přímo závislé na západním světě a přes embarga a své miliardové dluhy Západu byly doslova přinuceny spolupracovat. Jakákoliv dnešní veřejná státní opozice je spíše jen sehranou scénkou, v níž máme být strašeni nebezpečím odjinud. Neboť jen pod strachem, my občané, dovolíme těm nahoře zavádět tzv. opatření a v důvěře jim necháváme volnou ruku ve formování naší budoucnosti. A zbývá nám jen doufat, že v té budoucnosti se najde místo i pro nás.

Všimněte si, prosím, že nejen politika, ale i veškeré mezinárodní obchody, věda, vše se dnes ve světě řídí jediným standardem a celý svět to v tomtéž duchu uchvacuje. Zákony, kultura, vše se začalo po pádu železné opony přizpůsobovat západnímu světu. Ne náhodou se mluví o tzv. amerikanizaci světa, USA se totiž nazývají (aniž by je k tomu kdokoliv oprávnil) vládci a vyvolenými nad světem.

Vše se dnes musí klanět moci amerického dolaru a síle americké armády, která jako trestná výprava bombarduje suverénní státy, manipuluje s vládami, světovými médii i veřejným míněním a likviduje nevhodné jen pro jejich odlišné názory.

USA mají vojenské základny takřka ve všech částech světa, a to, aniž by k tomu měly jediný morální nebo jiný omluvitelný důvod. Snad, aby si státy světa rozmyslely neposlouchat? Nikdo nedal USA moc ani neodsouhlasil jejich povýšení nad ostatními státy, jednoduše si ji vzaly samy pod tlakem svých zbraní a účelovou hrozbou jakéhosi preventivního opatření před neexistující světovým nebezpečím. Americká armáda, politika a kultura pochodují světem. Všichni vědí, že to není dokonalostí amerického národa, ale zrůdností světovládného uvažování americké politiky. Ale nejsou to USA, kdo je tím skutečným iniciátorem budoucí světovlády. USA jsou spíše jen odpuzující ukázkou a nástinem praktik, které jsou i dnes reálně možné. Ta skutečná světovládná snaha, o níž bude řeč, je mnohem rafinovanější. Lež se nejlépe schová pod návalem krásných slov. A přesně tam začíná
takticky kvést světovláda.

A plán vychází...

Ne, ještě nemáme oficiální světovládu. Den „D", ještě nenastal, nicméně ve skrytu je se všemi důsledky připravován. Manipuluje se se vším, od světové měny, hospodářství, politiky, přes zákonodárství, média, až k veřejnému mínění. Vše je zpracováváno pro snadné převzetí moci pod světovládu. Světovládu, kterou každý správně chápe v historických souvislostech jako zrůdnost, a proto se dnešní světovládné snahy skrývají za maskou humanity. A plán vychází. Dokonce lépe, než by kdo čekal.

Po II. světové válce bylo využito momentu celosvětového otřesu a svět ze strachu před dalšími válkami dal vzniknout OSN. Tato světová organizace byla zprvu plná krásných ideálů o míru a bratrství mezi národy. Jenže původně jen humanitární a příručková organizace přerostla byrokraticky ve skutečně celosvětovou a diktující vládu. Zákony OSN jsou v současnosti povinné pro celý svět. Jsou násilně nadřazeny jakýmkoliv ostatním státním zákonům a má-li jakýkoliv stát sebemenší, byť oprávněné připomínky, je okamžitě ostatními členskými státy přehlasován a napadán za narušování jakéhosi mezinárodního přátelství.
V horším případě přicházejí donucovací prostředky - hospodářská embarga, zákaz užívám zahraničních výhod i půjček atd... V nejhorším nastoupí dnes již nechvalně známá celosvětová
armáda OSN, která je přezdívána Modré přilby. O tom, že nejde o elitu světových ochránců, nýbrž o taktickou zastrašující a zneužitelnou armádu, svědčí mnoho případů.

Sexuální zneužívání

V letech 1992 až 1994, když vojáci OSN měli zajišťovat mír a humanitární pomoc hladovějícím lidem v Somálsku, se dopouštěli nejkrutějších zrůdností na nevinných civilistech. Od ponižování, rasismu,znásilňování,mučení,až po svévolné vraždění. Dodnes mám doma fotografii z roku 1993, na níž dva vojáci OSN zaživa upalují malého somálského chlapce. Somálsko v roce 1997 vyžadovalo po OSN zaplacení odškodného a oficiální omluvu za krutosti spáchané touto světovou armádou. Dvacet šest předních státníků Somálska navíc prohlašuje, že toto je pouze špička ledovce skutečných krutostí OSN v Somálsku. Pokud vím, dosud nedostalo nic. Vše se mezinárodně ututlalo. Dokonce i oni dva vojáci OSN, kteří byli zcela zřetelně vyfotografováni při mučení malého chlapce a byli souzeni, byli zproštěni viny. Tak takto, přátelé,funguje také OSN a ona světová síla práva.

Dne 28. dubna 2008 britská stanice BBC informovala, že se vojáci OSN v Kongu dopouštěli odporných zločinů. Vyšetřování obvinilo indické a pákistánské jednotky mírové mise OSN z dodávek zbraní rebelům, odkupování drog a pašování zlata a slonoviny v Kongu, což se dělo nejméně mezi lety 2005-2007. Mise OSN v Kongu byla přitom se 17 tisíci nasazenými vojáky vůbec největší na světě. Pákistánští vojáci OSN už v roce 2005 ve východním městě Mongbwalu nezákonně směňovali s milicemi FNI zbraně za zlato. Rebelové, s nimiž obchodovali, se přitom během dlouholeté občanské války dopouštěli nejhorších zločinů proti lidskosti. Příslušníci indického kontingentu OSN zase u  města Goma obchodovali s milicemi, které měly účast na genocidě ve Rwandě. Indové navíc od rebelů kupovali drogy.

Když to v roce 2006 zjistil speciální vyšetřovací tým OSN a začal vyšetřování, skandál vojáků OSN v Kongu politici zakázali vyšetřit a vyšetřování bylo zastaveno na politický nátlak, aby nevyšlo najevo, jak OSN zase selhala.

Dne 30. listopadu 2006 britská stanice BBC zveřejnila, že vojáci OSN, nasazení na Haiti a v Libérii, čelí obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Ty vypověděly, že vojáci po nich požadovali pohlavní styk výměnou za jídlo nebo peníze. Vysoký představitel OSN obvinění považuje za reálná. Modré přilby čelily v posledních letech několika sexuálním skandálům. Byly součástí kruhu pedofilů v Kongu a podílely se na pašování prostitutek z Kosova. Asistentka tajemníka OSN, který má na starosti nasazení mírových sborů, Jane Holi Luteová přiznala, že sexuální zneužívání je rozšířené. Doslova řekla: „Tento problém máme od zahájení nasazení mírových sil." Zneužití ze strany vojáků OSN na Haiti nahlásila i jedenáctiletá dívka. K činu mělo dojít před branami prezidentského paláce. Dívka popsala, jak byla zadržena a znásilněna na námořní základně mírových sborů OSN. V Libérii ohlásila 15. listopadu 2006 napadení patnáctiletá dívka. Jiná reportáž BBC z května 2006 uváděla, že v Libérii vojáci OSN zneužívali dívky systematicky. Nezletilé běženky dostávaly za sex jídlo.

Zneužívání dětí

Vojáci OSN sexuálně zneužívali děti také v Súdánu, kde měli podle britského deníku Daily Telegraph z 3. ledna 2007 příslušníci mírových sil OSN v misi UNMIS zneužívat desítky dětí.

Některým bylo jen dvanáct let. Daily Telegraph čerpal z interní zprávy Dětského fondu OSN UNICEF a na místo vyslal reportérky. Podle nich by případů mohly být až stovky. Samy hovořily s dvaceti zneužitými dětmi jen z města Džuba. První informace o zneužívání dětí se objevily už dva roky před tím, když na jihu Súdánu bylo rozmístěno na deset tisíc příslušníků mírových sborů a civilních zaměstnanců OSN. Mise UNMIS měla pomoci zabránit dalšímu násilí v regionu, který 23 let sužovala občanská válka. I samotný Dětský fond OSN UNICEF vypracoval v červenci 2005 zprávu o zneužívání dětí ze strany modrých přileb a dalších zaměstnanců OSN ve městě Džuba.

Jak uvádí zpráva britské organizace Savé the Children z května 2008, kterou dostala na stůl i OSN, pracovníci OSN skutečně často a brutálně sexuálně zneužívají děti v zemích, kde zasahují. Zpráva upozorňuje především na situaci v Pobřeží slonoviny, Súdánu a na Haiti. „Napadlo mě deset vojáků OSN, hodili mě na zem a znásilnili. Chtěla jsem utéct, ale bylo jich deset a nemohla jsem nic dělat. Pak mě tam zkrvavenou nechali ležet," popsala útok třináctiletá dívka z Pobřeží slonoviny. Podle zprávy jsou mnohdy zneužívány i šestileté děti.

Proč vlastně OSN máme?

Člověka napadá, proč vlastně OSN máme. Vznikla, aby zabránila dalším válkám a krutostem. Oproti tomu jsme neustále svědky brutality a násilností z její strany. Ale hlavně se ohlédněme za podivným naplňováním celosvětového míru. Je vůbec nějaké? Vždyť od II. světové války, ve které zahynulo 60 milionů lidí, v průběhu následujících 50 let od založení OSN, proběhlo dalších 340 válek, v nichž bylo pozabíjeno 37 milionů lidí. A to navzdory tomu, že v téže době proběhlo 7000 konferencí o odzbrojení a míru. Přičemž, jak se uvádí, nejméně 20 větších válek podnítila přímo OSN svým jednáním.

Hladomor ve světě neustupuje, naopak navzdory existenci OSN razantně stoupá a ta už rezignuje na potravinovou pomoc a spíše hledá nehumánní prostředky snižování počtu hladovějících národností, a to pod programem sterilizace žen a antikoncepce. Říkají tomu regulace porodnosti. Jelikož jde výhradně o občany černé pleti, naskýtají se i jinačí spojitosti, jak tento program chápat. Navíc, jestli je toto ochrana dětí, kterou se OSN tak chlubí, co je to za ochranu, když jsou z nařízení děti zabíjeny v interrupcích a úředním razítkem jim není dovoleno přijít na svět? Takováto ochrana děti jistě není moc nákladná. Na druhou stranu, v civilizovaném světě, jako jsou USA, si byrokratická ochrana dětí vysloužila vlny protestu. Na základě zákonů OSN jsou totiž děti masově odebírány z fungujících rodin i za sebemenší pochybení rodičů a okamžitě jsou umísťovány do ústavů pod státní výchovu. Rodiče jsou zděšeni, již zítra jim mohou navždy odebrat dítě jen za jeho vrozený horší prospěch ve škole, za sebemenší modřinu, ať si ji přivodilo kdekoliv. Existují dokonce případy odebrání dětí z náboženských nebo také jen mírně sociálních rodinných důvodů. Je velmi snadné zničit dětský život, okrást ho o lásku, rodinu a ohraničit ho čtyřmi zdmi chladného ústavu jakéhosi státního dohledu. Ale ochranou dětí, to může nazývat skutečně jen bezcitná byrokratická moc.

Realita vypadá tak, že OSN se odvrací od prapůvodní humanitární příručkové organizace a ve své pýše směřuje k diktování a kontrole každého člověka na této zemi a ke světovému politickému vlivu - ke světovládě. Vždyť už jen samotný její název OSN je zkratkou pro Organizaci spojených národů, tedy máme co jsme chtěli. OSN je dnes světovou vládnoucí silou. Ceká se už jen na odevzdání posledních zbytků zákonodárství a autonomie států. Zákon a armáda OSN budou v budoucnu definitivní světovládou. Vlády států budou jen jakýmisi krajskými koordinátory a budou mít předem shora dáno, jak se mají zachovat. Poslanec Kongresu USA, John Rankin, kdysi výstižně prohlásil: „OSN je největším podvodem v dějinách."

Nic zlého se nemůže stát?

Největší zrůdností jakékoliv světovlády je to, že je absolutní. Že nemá a nepřipouští opozici a jiný názor. Tak tomu bude rovněž v tomto případě. Každý ví, že to smrdí totalitou, ale zároveň všichni doufají, zeje podepsáno již tolik smluv a dohod o lidských právech, že se nic zlého nemůže stát. Ale přiznejme si, nezůstává skutečně pouze u doufání? Historie jasně ukazuje, že každá smlouva i každý zákon mohou během dne padnout a zmetek z dílny tvůrce přeroste svého pána. Každý demokrat přece ví, že je potřeba, aby byly alespoň dva různé světové názory, aby se mohly vzájemně kontrolovat, doplňovat a napomínat ve svých  chybách. Aby si tak žádný z nich nedovolil postavit se proti svobodě člověka, a pokud tak některá ze stran učiní, aby lidé mohli přejít ke druhé ideologii a nenechali se trýznit v nelidských podmínkách. Aby si lidé mohli sami vybrat svoji ideologii a nebyli násilně přiřazováni k jedné jediné světovládě, která má absolutní moc a může si s námi dělat cokoliv se jí zlíbí, neboť není jiného státu ani vlády, který by jí v tom zabránil. Jedna světová vláda je tedy tou nejohavnější plánovanou totalitou všech dob.

OSN v její současné podobě samozřejmě ještě nelze spojovat s nějakou totalitou ani světovou všemohoucností, ale již dnes lze kroutit hlavou nad svírající se pastí světové vlády. Ta past není úmyslným tahem OSN. Je to záležitost tzv. tajné vlády - zejména ekonomické světové elity, která svým gigantickým finančním a světovým vlivem může diktovat také zákony. Tajná vláda je elitním spolkem nejvlivnějších lidí světa, kteří se spojili pro vybudování jedné světové vlády. OSN je prvotním nástrojem, ale domnívám se, že i ten jednou nahradí skutečně gigantická globální a hlavně tyranská světovláda. A důkazy v této knize najdete. Je nutno říci, že tak, jak se OSN prezentuje na veřejnosti v účelových kampaních za miliony dolarů, že je to na pohled skvělá a užitečná organizace, svým způsobem jí pozitivní díl nelze upřít ani v reálu. Ovšem problém je zneužívání této světové organizace tajnou vládou pro vytvoření světovlády, neboť jen OSN má dnes tu moc ji uskutečnit. Je to jediný celosvětový mozek, postihující všechny oblasti života. Mozek, ve který mají lidé
důvěru a pod jehož ruce budou ochotni odevzdat v důvěře své životy. Ale to se jim stane osudným. Ted už pojďme nahlédnout pod pokličku OSN, podívat se na budování připravovaného vyhlášení světovlády. Fakta hovoří sama.

Tajná vláda nezahálí

Roku 1945 vznikla OSN, která měla zabezpečovat mír, upevňovat demokratické principy ve světě a zabezpečovat životní úroveň v chudých zemích. Nikdo by nic nenamítal. Ale už 26. července 1949 věci dostaly jiný spád, když senátoři USA schválili rezoluci č. 56 o přetvoření OSN na celosvětovou vládní federaci. Dne 9. února 1950 komise senátu pro zahraniční věci uvedla rezoluci č. 66 pod názvem Představa světového řádu, v níž se uvádí, že jednotlivé státy musejí odevzdat své národní svrchovanosti pod světovládnou moc OSN. Rezoluce č. 66 začíná slovy: „Současná Charta OSN bude změněna, aby zabezpečila ústavu pro světovládu."

Takto byl naprosto překroucen smysl OSN a nasměrován k politicko-světovládné byrokracii. Je nutné vzpomenout, že ještě v témže roce, 17. února 1950, bylo v Senátu USA oficiálně prohlášeno: „Budeme mít světovládu, ať se vám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je, zda jí dosáhneme násilím nebo  souhlasem."

Veřejnost byla těmito slovy zděšena. V roce 1968 vyzval vládni asistent sekretáře USA, Richard Gardner, k ukončení národní suverenity. Zrada střídá zradu. V roce 1975 v americkém kongresu 32 senátorů a 92 reprezentantů podepsalo deklaraci, která zcela otevřeně nutí k vytvoření globální světovlády.  Kongresmanka Majrorie Hortová odmítla podepsat se slovy: „To by znamenalo vzdát se naší národní suverenity ve prospěch mezinárodních organizací." Ale co je jedna odvážná kongresmana proti celé sehrané mašinérii. Jen si vzpomeňme na výroky mnoha prezidentů USA. George Busch prohlásil: „Co světu povíme, to se stane." W. Wilson se nechal slyšet: „Ostatní země se budou řídit naším vedením." A třetí prezident do počtu, H. Hover, zase řekl: „Naši politiku můžeme diktovat celému světu."

Dne 5. března 1994 prezident USA Bili Clinton podepsal výkonné nařízení prezidenta č. 13, ve kterém odevzdává svrchovanost USA pod moc OSN. Ke vší hrůze však příkaz, dodatečně označený jako PDD-25, dává OSN možnost rozmístit své vojenské jednotky do jakéhokoliv suverénního státu, a to bez udání důvodu. Znamená to tedy, že armáda OSN může kdykoliv bezdůvodně obsadit jakýkoliv stát. Mají takové násilné zákony smysl? Pro vytvoření světovlády bezesporu ano.

Vždyť v OSN vznikla dokonce i speciální komise pro vytvoření jedné světovlády. V roce 1999 tato komise po tříleté přípravě světu oznámila výsledky plánů na ustanovení celosvětové vlády.

Tajná vláda nezahálí. Už v roce 1990 prezident Ruska Michail Gorbačov v USA vyzval k vytvoření nové civilizace. Tentýž Gorbačov se také záhy stal vůdčí osobností v budovám světovlády. V roce 1992 opět v USA navrhl ustavení globální světovlády. Ostatní světoví vůdci se k tomuto připojili. A konečně, v roce 1996 na světovém fóru v Saň Franciscu, Gorbačov vyzval ke sjednocení národů světa pod jednu světovládu.

Nenechejte se mýlit ideálem svobody

Přestože se o tom moc nemluví, již dávno za našimi zády vznikl Světový parlament, který se schází k jednáním o tomto světě. 

Na 4. zasedání Světové ústavní a parlamentní asociace AVCPA/ roku 1991 v Portugalsku, byla zahájena kampaň pro ratifikování světové ústavy. Samotné sídlo světové vlády a parlamentu je hádankou. USA propagují současné sídlo OSN v New Yorku, ale ve skrytu se plánuje neutrální půda v Austrálii. Bývalý vysoký úředník australské vlády, Peter Sawyer, v úřadu vlády odhalil a zveřejnil, že ústředí světové vlády se připravuje v Canbeře v Austrálii. Již stojí gigantická vládní budova a 20 luxusních rezidencí bylo postaveno v tajnosti v Národní rezervaci, kde se nesmí stavět. Je jasné, že někdo dosti mocný dokáže přejistý záměr obcházet jakékoliv zákony. Zde má zřejmě sídlit světový parlament. A nenechte se mýlit ideálem svobody. Jen o kousek dál, západně od budovy světového parlamentu, konkrétně v Deakinu /předměstí Canberry/, již mnoho let stojí budova tajného světového výzvědného střediska, kam se sbíhají informace z celého světa, aby zabezpečily kladný průběh a chod globální vlády. Zde se také vyhodnocují z odposlechu telefonů, korespondence i zpravodajských zdrojů informace o politicky či jinak nevyhovujících lidech, kteří mají být pozvolna likvidováni.

Ale o tom se ještě dočtete.

Světový servisní úřad AVSA/ ve Washingtonu D.C. už mnoho let provádí registraci a přeregistrování občanů států na občany světové vlády. Samotná světová vláda už má svoji vrcholnou byrokracii. Vydává již světové pasy, světové občanské a identifikační průkazy i rodné listy a další dokumenty. Začínají se shromažďovat registry a veškerá osobní data občanů celého světa a přetvářejí se na gigantické databáze určené ke kontrole a ovládání našich životů. Máme být poslušnými loutkami vše vědoucí světovlády.

Světovláda je zcela funkční, zatím však pouze za dveřmi svého zrůdného úřadu, ale tyto dveře mohou být už kdykoliv otevřeny. A každý, kdo se nebude chtít kolektivizovat pod diktaturu jedné světovlády, bude ztracen, neboť naprosto každý aspekt lidského života bude spadat pod světovládu. Světovláda má již dnes k dispozici světovou armádu - Modré přilby, globální výzvědnou službu, světovou kriminální policii - Interpol, světový soudní tribunál... Ale vlastní sílají nestačí, proto je cílem likvidace jakékoliv jiné síly, aby tak pouze světovláda byla jedinou hybnou rukou.

Totálně odzbrojit všechny národy

Cílem OSN je pod falešnou záminkou budování míru totálně odzbrojit všechny státy, aby se nemohly bránit, a aby tak armáda OSN byla totálním vládcem a agresorem vůči jakékoliv opozici. Má samozřejmě zajišťovat státům i ochranu, ale problém je v tom, že si o tom bude rozhodovat sama světovláda a je otázkou poslušnosti a oddanosti světovládě, zda vůbec nějaká ochrana bude. To není žádné sci-fi. Už 25. září 1961 prezident USA, J. F. Kennedy, v ústředí OSN předložil program pro všeobecné a úplné odzbrojení národů pod jednu globální armádu OSN. Tento dokument má kód „Department of Statě Publication" č. 7277.

O tom, že je důvod se obávat, svědčí i krok prezidenta USA Billa Clintona, který 5. března 1994 podepsal výkonné nařízení č. 13, v němž také ukázkově nechal celé USA doslova odzbrojit pod moc OSN. O použití armády USA vždy rozhodoval lidmi demokraticky zvolený Kongres. Od podpisu prezidentského nařízení č. 13 záleží pouze na svévoli OSN.

Každý slušný člověk přece musí vidět skrytou zrůdnost a spoutání svobody takovým jednáním. Vždyť i v samotném Kongresu USA se proti tomuto rozhodnutí ostře postavilo celkem 33 kongresmanů, ale vše bylo marné. Než dojde k odzbrojení ostatních armád států, mají být podle Institutu pro mezinárodní řád v průběhu odzbrojování tyto státy jištěny proti jakémukoliv odporu.

Proč jenom OSN má mít pravomoci rozhodovat o našem osudu? Je to odporná a zákeřná totalita, která se od těch minulých liší pouze dosavadní mírovou tváří, což mnohé odrazuje od protestů. Ale nemůžeme se přece řídit tím, jak se kdo tváří, ale tím, co skutečně dělá. A když se podíváme na zákonodárství OSN, s hrůzou zjišťujeme, že většina jejích zákonů slouží k ochraně vlád, nikoliv jednotlivců. Občan je v OSN jen jednotkou do počtu.

Každý přece ví, že světovláda nemůže ve vztahu k občanům nahradit stávající vlády. Vždyť jen vlády jednotlivých států, národů a kultur musejí vědět, co jejich občané potřebují. Jenže pro to není v OSN místo. Člověka chtějí jednoduše předělat na univerzální bytost, která bez dotazů uposlechne jakýkoliv příkaz.  Z člověka, jeho myšlení, svědomí, citu i kultury se má stát pouze sériová němá a slepá číslice v miliardě dalších, která OSN poslouží nanejvýš k evidenci. Z takové výšky však nemůžeme kompetentně rozhodovat o lidském životě a osudu. Ale právě o to OSN jde. A navíc o totální kontrolu a manipulaci s lidským životem. Jen poslušné zástupy s vymytým mozkem lze dobře a bez protestů směrovat.

Opravdu se chceme připojit k jednotnému světonázoru?

Mohou nám vzít svobodu, bezpečí, zdraví i život, ale proč nás chtějí obrat i o to v nás? Ne nadarmo říkám, že světovláda je tou nejstrašnější totalitou. Každá totalita totiž lidi ničila se vším co měli, nicméně v duši, ve svých názorech lidé měli odpor a tajně ctili vlastní pravdu. Ale světovláda po nás vyžaduje i naši duši. Vždyť právě na ni útočí. Žádný z dosavadních totalitních systémů nedosáhl ovládnutí světa, protože ve svém viditelném násilnictví a fanatismu byl pro lidi odpuzující. Dnes se stačí opírat o štít humanity a slepá slova o jakémsi mezinárodním bratrství a vidíte sami, že plán vychází. Lidé se sami hrnou vstříc propasti. Ale přiznejme si, jednou to přijít muselo.

Ve školách se má už zase lhát

Propaganda světovlády zasahuje naše média i životy. V dekádě roku 1990 započal Světový zákonný fond široký výzkum a vzdělávací program, který má vést k nové kázni vůči světovému řádu a vejít do školních osnov na celém světě. Našim dětem se má ve školách už zase lhát. Přepisují se učebnice dějepisu, jindy se dokonce dějepis jako vyučovaný předmět ruší. Ale snad vás to nepřekvapuje? Média propagují myšlenky světovlády už s pravidelností a nikoho to již neudivuje.

Cesta ke světovládě se projevuje ve všech oblastech. Mezinárodní měnový fond a přidružené organizace plánují vydání celosvětové měny a stažení všech současných národních měn. Tato světová měna se má jmenovat Coby a už nyní je údajně připravena k oběhu. Tak bude mít světovláda maximální přehled o toku peněz a jen světovláda. které tyto peníze patří, je bude rozdělovat podle poslušnosti podřízených. Ale než přijde Coby, všimněte si, že po celém světě si státy náhle od počátku 90. let minulého století naráz tisknou zcela nové série bankovek. Ty jsou upraveny tak, aby mohly být během krátké doby okamžitě viditelně či elektronicky okolkovány a uznány jako prozatímní standardní světová měna, než se přejde na Coby. Zároveň se zcela tiše stahují z oběhu nevyhovující bankovky, které nelze elektronicky číst nebo nemají dostatečný prostor pro viditelný či elektronicky skenovaný kolek.

V USA se to nepodařilo utajit a vznikla kvůli tomu velká aféra. V listopadu 1992 totiž Federální rezervní banka začala s utajením stahovat z oběhu zcela platné a nepoškozené bankovky a distribuovat bankovky s prázdným polem na budoucí dotisk světové jednotky Coby. V Evropě probíhá plán prozatímním rušením národních evropských měn a jejich nahrazováním za společnou měnu Euro. Cílovou stanicí je však Coby.

Jak ovládat všechny vlády světa

Světovláda se snaží získat totální hospodářskou a ekonomickou kontrolu nad světem, neboť jen tak lze svět ovládat a přikazovat státům, co mají činit. Americký prezident Bili Clinton v roce 1992 při projevu přiznal, že se usiluje o vytvoření Světového systému Finanční kontroly, který umožní ovládnout politické systémy všech zemí a jejich ekonomiku. Jde jim tedy pouze o to, aby mohli ovládat vlády světa a diktovat jednou světovládou. Navíc agentura OSN pro obchod a rozvoj /UNCTAD/ uvádí, že 368 ze 373 zásadních zákonných změn v posledních deseti letech směřuje k demontáži států. A o to má právě tajná vláda zájem. Vždyť i sám největší bankéř světa - Rothschild, řekl: „Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony."

Shrneme-li současnou situaci, víme, že svět se globalizuje pod jednu světovládu. Již dnes máme oficiální nadnárodní světovou vládu OSN, která brzy převezme kontrolu nad každou otázkou lidského života v každém státě. Tatáž OSN vlastní světovou armádu /Modré přilby/ a buduje světovou výzvědnou službu. Státy padnou, s nimi i národní kultury, národní hrdost, jazyk a tradice. Jedinou uznanou kulturou bude univerzální globální občanská společnost jedné ústřední světové kultury, která zapáchá socialistickou kolektivizací. Vlády samotné již nyní verbují také neziskové organizace, které za velmi vysoké finanční odměny mají vytvářet společenské klima a šířit osvětovou výchovu ke světoobčanství. V roce 1999 například rovněž Ministerstvo zahraničí České republiky vyhlásilo granty na šíření osvěty člověk - euroobčan. Americká vláda již mnoho let financuje klima přímo světoobčanské. Vždy jde však o to, zabít v lidech vlastní kulturu, vlastenectví a udělat z nich loutku, která se rychle aklimatizuje na přijetí nové světové vlády. Smutné je, že světovláda se snaží rozložit i současná světová náboženství, aby je spojila v jednotnou,byť tak zcela nesmyslnou sílu, která má být v kompetenci rozhodování světovlády. Přesně o této světové situaci mnohokrát hovořil také papež Jan Pavel II.

Světovláda chce rozbořit všechny oltáře na celém světě, aby se tak lidé klaněli jednomu fanatickému světovládnému oltáři, který má být směsicí novodobých nauk New Age a nesmyslných historických okultních náboženství. Pravá a plodná náboženství musejí být ve světovládě zadupána, aby se lidé neklaněli Bohu, nýbrž světovládě a žili jen pro ni. Jistě vám neuniklo, jak drastickým a necitlivým způsobem jedná a plánuje postupovat OSN k tradičním náboženství a zvláště křesťanství. Tato fakta jsou pravidelně publikována, stejně jako materialistický přístup americké vlády k budoucnosti světa. Kdo si myslel, že s bezbožným komunismem padl i světový ateismus, velmi by se divil. Komunismus jako každá politická marnost prostě přestal být, ale ateismus přežívá v našich duších a kvete jako epidemie. Ujal se v hlavách světových vůdců coby ideální forma naprosté oddanosti jednomu řídicímu systému, kterým není Bůh, nýbrž světovláda, která hodlá skutečně dosáhnout nejen politického vrcholu, ale také své fanatické mystičnosti, která má v lidských srdcích vytvářet falešnou představu lásky a víry.

Dosazování figurek do vlád

Nyní se pojďme věnovat světovládě v pojetí tajné vlády... Světovláda má už veškeré byrokratické aparáty včetně toho nejvyššího. Je zřejmě již připravena okamžitě převzít moc pod totalitní systém, který si na základě dalších informací v této knize troufám nazývat přímo otrockým. Již dnes jsou násilně předělávány školní osnovy s cílem vychovávat současnou civilizaci v ideálu fanatické jednoty a plné závislosti na úřadech a vládě.

Světová média zpracovávají nás, dospělé občany. Ovšem i světová politika a politika každého státu je v současnosti řízena světovládou, chcete-li - tajnou vládou. Senátor USA William Cooper ve svém oficiálním prohlášení z 23. května 1989 přiznal, že vláda USA zřídila organizaci CFR a Trilaterální komisi, jejichž cílem je v tajnosti zajišťovat, aby na celém světě nebyl na žádné významné vládní funkci nikdo, kdo by nevyhovoval požadavkům světovlády. Některé kandidáty tyto organizace přímo školí a dosazují. Toto dosazování figurek do vlád, jakož i případné diskreditační nebo atentátní akce na politicky nevhodné, je technickou otázkou CIA, která byla nezávislou vyšetřovací komisí vlády USA z těchto zločinů mnohokrát usvědčena.

Zahraniční komise Senátu amerického Kongresu, vedená Frankem Churchem, která vyšetřovala podvratnou činnost CIA, ve své oficiální zprávě konstatovala, že vládní CIA již počátkem 60. let minulého století zformovala speciální jednotku k provádění a přípravě politických vražd. Tento projekt dostal název „ZR/RIFLE". Bývalý náměstek ředitele CIA Richard Bessel při výslechu před senátní komisí 9. a 11. června 1976 potvrdil existenci této nelegální skupiny a přiznal, že jí úkoly zadával Bílý dům /vláda USA/.

Ředitel CIA vydal dne 11. prosince 1959 pokyn k chronologickým přípravám vražd státníků. Teror vůči jakýmkoliv oponentům vůči USA v určených státech uvádí instrukce CIA č. 37/57, 157, 9/57 a 60/57. Zvláště pak instrukce č. 26/57, z níž cituji:  „0soby tvořící jádro vlády musejí být zneškodněny. Sestavení černých listin musí být pečlivě promyšleno. Na jedné straně je důležité, aby na svobodě nezůstala žádná osoba, která by převzetí moci mohla ohrozit..."

Je to nezvratným důkazem o zrůdnosti tajné vlády, která za našimi zády buduje nejprohnilejší a nejstrašnější systém, který se má pod jedinou vládou zmocnit světa. Existenci této tajné vlády potvrdil i Felix Frankfurter, tehdejší člen Nejvyššího soudu USA, když prohlásil: „Skuteční vládci ve Washingtonu jsou neviditelní a uplatňují svou moc ze zákulisí." O tom, co asi budeme probírat v této knize, se nyní ve stručnosti zmíním.

Budou to chodící loutky

Takřka všechny vlády světa začaly nelegálně nebo pod ochranou zvláštního zákona v tajnosti registrovat každého občana do zvláštních složek, které slouží jako rozhodující posudek. Tyto databáze jsou elektronicky zpracovány a ze všech koutů světa napojeny na jeden ústřední počítač světovlády. Ta o nás má veškeré potřebné údaje včetně těch nejintimnějších.

Po celém světě jsou připravovány systémy elektronické kontroly a manipulace s lidmi.

Světovláda hodlá všechny lidi na světě elektronicky označit na kůži číselným kódem a do těla každého z nás voperovat mikročip, který má identifikovat člověka, zcela kontrolovat jeho myšlení a chování, ale má jím být také ovládán jeho rozum podle scénáře světovlády. Lidé s tímto mikročipem v těle přijmou jakýkoliv rozkaz bez dotazů, budou to chodící loutky, které budou pod neustálým dozorem.

• Po celém světě se buduje bezhotovostní platební styk, aby bylo možno totálně kontrolovat váš pohyb, co, kde a za kolik si kupujete, kolik máte peněz atd...

• Po celém světě připravuje světovláda rozsáhlé razie na základě svých informací o nás lidech a po celém světě jsou budovány rozsáhlé koncentrační tábory včetně USA pro odpůrce světovlády a ty, kteří by mohli v momentu přebírání moci pod tento totalitní systém činit problémy.

• Po celém světě je připraveno znárodnění veškerého majetku,občané mají ztratit vlastnická práva a mají se i z tohoto ohledu stát závislými na řídicím orgánu. Všechno bude jakoby všech, ale jedinou kontrolu nad tím bude mít světovláda.

• Po celém světě dnes lidé umírají na nemoci, které jsou uměle vytvořeny k fanatickému ideálu snížení počtu obyvatel planety. Pro odstranění byly vybrány nevyhovující národy, rasy a jednotlivci.

• Zároveň je geneticky vytvářen rasový a mentální jedinec, který má být nadřazenou lidskou jednotkou. Světovláda má na svědomí odporné genetické manipulace, pro které zneužila a zneužívá desítky milionů lidí, aniž by o tom věděli.

• Po celém světě se pomocí drog, psychiatrických manipulací včetně lobotomie, vytváří prototyp poslušného a oddaného člověka, který nebude vzdorovat a vnímat své bezpráví.

• Po celém světě probíhají plány na okamžité uchvácení tisku, televize a všech médií propagandu světovlády.

• Po celém světě světovláda zvedá vlnu nepokojů a kriminality, aby tak přinutila občany vzdát se svých lidských práv a přistoupila na drastické omezení vlastních svobod za ideál potlačení /vykonstruované/ kriminality.

• Po celém světě jsou likvidováni odpůrci totalitních praktik a ochránci lidských práv.

•O dosazování figurek do vlád už jsme si cosi řekli. Média jsou plná vychvalování globalizace a světovlády, ale o takovýchto věcech mlčí. Lidé to nevědí, čtou jen obecné propagandistické bláboly o jakémsi světovém přátelství. Fakta ale tají a dobře vědí proč. Ostatně vzpomeňte si, informovaly o tom vás někdy vláda nebo úřady? Ne, oni nás samozřejmě připravují a zpracovávají pouze k vyslovení souhlasu. Máme souhlasit s něčím, co nás má spoutat a zotročit.

Až přijde den -D-, budeme jako stádo ovcí souhlasit s něčím, o čem do hloubky nebudeme nic vědět. Až pak lidé poznají, že za slovy o sbližování světa nebylo míněno mezilidské a mírové přátelství, ale pouze politické a hospodářské machinace, jak se zmocnit kontroly a moci nad klíčovými oblastmi každého národa, státu a lidského života.

 

Můžete si myslet, že jde jen o strašení, bláznivé bláboly a naivní představy zakomplexovaného snílka. Vždyť i já jsem si to kdysi myslel a vysmíval jsem se tomu, aniž bych se tím ovšem nějak zabýval. Ale poznal jsem, že není otázkou víry to uznat. Existují přímé a nepodlomitelné důkazy této připravované tyranie světa. A pakliže je znáte, není třeba víry, nýbrž vlastního rozumného úsudku a svědomí, abyste zavrhli budování světovlády. Snad vás to málo, co v této knize napíši, dovede k přemýšlení.

Pro někoho bude těžké to přijmout, aby nemusel měnit své dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jemu nevyhovující. Myslím si, že tato kniha by měla sáhnout mnohým do svědomí a otevřít jim oči. Hodně lidí ví, že světovláda bude, ale už vůbec netuší, jaký bude její účel. A právě s touto nevědomostí a naivní důvěrou pochodujeme do spárů univerzálního globálního otrockého systému světovlády.

 

 

DOKONALE
KONTROLOVANÉ LIDSTVO

Každá totalita v historii světa začínala právě tím, že se začaly shromaždovat osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužily ke kontrole občanů a jejich rozdělení na vládě vyhovující a nevhodné. Kritériem je lidský názor a přesvědčení. Vzpomeňme na vládní razie za Rakouska-Uherska, tvrdého fašismu, ale i komunismu, kde panovalo rozdělení na třídy, lidé si nebyli rovni a ti nevhodní (za Rakouska-Uherska vlastenci, za fašismu zejména židé a za komunismu věřící křesťané a disidenti) byli sledováni, vězněni a likvidováni. Každý ví, a světové dohody o lidských právech to plně stvrzují, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů.

Je to ale jasné i budovatelům šve to vlády?

Všimněte si, že dnes, kdy žijeme v představě dokonalého světa, začínají vlády potají shromaždovat osobní údaje o každém člověku, a to v masovém měřítku. Ano, opět si začínají dělat registry svých občanů, a jelikož se tak činí v naprostém utajení, každý si může domyslet zkušenosti z totalitní historie. Ale proč se domýšlet, když existují důkazy, že vlády světa skutečně nelegální databáze střádají a postupují je pod jeden globální registr světovlády. Světovládě jde o to, aby měla totální kontrolu nad celým světem a všemi lidmi. Jen tak může začít svoji totalitní globální vládu.

Pojďme se podívat na některé důkazy.

V průběhu vyšetřování zvláštní komise Senátu USA v roce 1975, byla vládou USA přiznána šokující fakta. Již v roce 1956 totiž vládní bezpečnostní složka FBI vedla nelegálně v archivech kartotéku s popisy, osobními informacemi a daty o celkem 141 231 773 amerických občanech. Z tohoto počtu pouze 20 %

tvořili lidé, kteří byli někdy trestáni. Ostatních 80 %, což je asi 112 milionů Američanů, byli občané, kteří se nikdy ničím neprovinili. V 70. letech minulého století už tato kartotéka obsahovala 180 milionů takových údajů. Senátní komise přiznala, že nelegální databáze sloužily ke kontrole a manipulaci prakticky se všemi občany USA.

Nelegální databáze o soukromí občanů nepochopitelně sbírá i armáda. Bylo zjištěno, že jen mezi lety 1966-1971 si armádní zpravodajská služba USA vytvořila kartotéku se záznamy o 100 000 obyvatelích USA. V roce 1977 se ve Velké Británii provalilo, že anglická policie Scotland Yard si zřídila speciální tajné oddělení pro evidenci a kontrolu některých domácností. Zjistilo se, že již tehdy byla ve Velké Británii vládou kontrolována každá 50. osoba, přestože se nikdy ničím neprovinila. K odhalení této aféry přispěl i renomovaný deník The Times, který ji 9, září 1977 vynesl na veřejnost. Když pomyslíme, že již v roce 1977 bylo ve Velké Británii vládou tajně sledováno l 100 000 občanů, můžeme si domyslet, v jaké fázi jsou tyto nelegální databáze nyní. Jedno je ale jisté, stále se rozšiřují.

Dne 20. dubna 1995 byl například v České republice parlamentem schválen jeden velice podivný zákon, a to i přes značné protesty občanů. Na jeho základě dostal stát neomezenou pravomoc získávat od nich veškerá data a informace z jejich životů včetně těch nejintimnějších. Znovu opakuji, že všechny totalitní systémy v historii začínaly právě tím, že se začala sbírat osobní data všech občanů dané země.

Navíc jsou tyto údaje vládou zneužívány. V roce 1992 například Federální ministerstvo vnitra České a Slovenské republiky prodalo osobní údaje o více než dvou milionech občanů naší země včetně adres a rodného čísla. Tentýž rok ministerstvem vnitra otřásla další aféra, když se zjistilo, že jeho úředníci nezákonně drží o občanech údaje, které mají naprosto důvěrný charakter. Obsahovaly i taková sdělení jako je sexuální orientace osob, jejich rasová příslušnost či skryté duševní vady. Tyto nelegální, ale především odporné databáze mohly a můžou být kdykoliv zneužity proti nepohodlným občanům.

Na mezinárodní konferenci konané v lednu 1979 v německém Darmstadu, ke které se svými podpisy za svá práva připojily statisíce rozhořčených občanů, profesor Abendroth veřejně přiznal, že německý Spolkový úřad pro ochranu ústavy ve skutečnosti shromažďuje miliony karet a spisů o všech občanech země, kteří se nějakým způsobem vyjádřili kriticky k naší společnosti.

Při vyšetřování Senátu USA v srpnu 1993 se zjistilo, že více než 1300 agentů vládní IRS bylo během posledních pěti let vyšetřováno z důvodu neoprávněného slídění v osobních záznamech občanů. Přitom kolem 56 000 zaměstnanců IRS má přístup i do Integrovaného systému vyhledávání dat. Když se tato aféra znovu rozpoutala v červenci 1994, vyšlo najevo, že soukromé údaje o milionech občanů nelegálně vlastní rovněž další vládní úřady včetně samotné vlády USA, přestože to bylo zakázáno.  Potvrdil to tehdy také americký senátor David Pryor.

Od kolébky až do hrobu

Dne 7. července 1986 se v USA na světlo světa dostal patrně státní dokument „Sílení Weapons for Quite Wars", který byl označen datem: květen 1979 a kódovým označením č. 74-1120. Senátor M. W. Cooper jej označil za autentický materiál tzv. -Tajné vlády". Dokument byl omylem zapomenut v kopírce při odprodeji nadbytečných zařízení, a tak došlo k úniku informací.
Spis 74-1120 obsahuje velmi závažné informace, ke kterým se ještě vrátíme. Především však ve své technické příručce TM-SW 7905.1 popisuje vytváření modelů domácností, postup při sledování občanů, rodin, našeho soukromí a jeho napadání.

Podle něj má být každá lidská bytost na celém světě totálně kontrolována a sledována od odposlechu telefonů přes analýzu odpadků, až po sledování chování dětí ve školce. Počítá se s jednou gigantickou úřední byrokratickou mašinérií na podchycení a sledování soukromí všech lidí a vedení tajných záznamů o nich, které, jak je možno z dokumentu vyčíst, hraničí až s totální špionáží. Počítače z celého světa mají být napojeny na jednu ústřední světovou databázi.

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost, prohlásil: „Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech."

Don Mc Alvany, poradce ve výzvědné službě vlády USA veřejně přiznal, že počítačové zpracování dat Američanů umožní vládě sledovat a ovládat lidi od kolébky do hrobu. Mimo jiné prohlásil, že: „Vláda v budoucnosti bude schopna sledovat a ovládat své subjekty kompletněji a účinněji, než jakýkoliv totalitní režim v minulosti." Dále přiznal, že od roku 1995 vládní IRS (už zde o ní byla řeč) počítačově zpracovává všechny Američany. Tento vládní program je již hotov a profil počítače existuje skutečně ke každé rodině nebo jednotlivci. Jedním z těchto projektů je „METRONET", který v té době doslova šmíroval už přes 110 milionů lidí v 80 milionech domácností v zemi. Celkový počet sledovaných se v dané době pohyboval kolem 250 milionů lidí (jen v USA).

Vidíte, že světovláda pracuje, pouze my to nevidíme. Ale to není vše. Vlády světa připravují plány na uchvácení občanů už od narození až po smrt. Jen totální kontrolou nad námi nás mohou ovládat, ale v případě potřeby také zlikvidovat. Nikdo nedal veřejnosti jediné rozumné prohlášení, proč jsou tato data náhle masově po celém světě sbírána, ale přesto se tak děje. Čtěte dál. Světovláda vidí nepřítele v každém člověku a hodlá totálně kontrolovat také naše děti (OSN a snahy o ústavní výchovu dětí aj.). Kongres USA už počátkem 90. let 20. století navrhoval zákony, které by nutily rodiče podrobovat své děti vládním prověrkám . Zákon č. S-732 vyzývá k realizaci počítačového registru všech dětí mladších šesti let. Ten vládě umožní totální výchovnou kontrolu mládeže směrem ke světovládě a jako zločince bude kontrolovat všechny děti v zemi. Vláda navíc vyhrožuje, i odmítnutím tohoto zákona mohou být děti rodinám odebrány,v lepším případě jim odepřou sociální dávky na dítě. Žijeme v podivně kruté době, nezdá se vám?

 

Lidé jsou zde jen dobytek

Evropa rozhodně nezahálí. Státy Evropské unie (prakticky celá Evropa) od roku 1985 přistupují k takzvané Schengenské dohodě. Říkám přistupují, ale tato dohoda je povinná pro všechny státy, které chtějí mít s EU něco do činění, a to prakticky postihuje všechny státy. V době, kdy se Schengenská dohoda připravovala, jsem se marně tázal vlády ČR a odpovědných ministerstev, co je skutečným důvodem vzniku a aplikace této dohody.
Nikdy mi neodpověděli.

Paragrafy 92 až 118 Schengenské dohody po státech vyžadují, aby zakládaly elektronické výstavby archivů a počítačově zpracovávaly osobní informace o svých občanech. Zpočátku na komunální úrovni, později na světové. Paragrafy 5, 25, 29 až 38 preferují společenský rasismus, uspořádání občanů do kategorií nežádoucích osob na základě jejich příslušnosti, rozumové úrovně, ideologie, společenského působení, a to tak, jak vlády budou chtít. Lidé jsou jen dobytek do počtu, se kterým si můžou vlády dělat cokoliv se jim zlíbí. V protikladu s Ženevskou konvencí z roku 1951 Schengenská dohoda zakazuje politický azyl. Už nebude úniku z jakéhokoliv státu. Paragrafy 25, 45, 46, 92, 94, 96, 101 a 109 doslova ničí soukromý a osobní život, právo na svobodný rozvoj osobnosti a právo osoby na soukromí a anonymitu.

A já se ptám, jak je to možné, když je to v rozporu se Základní listinou práv a svobod občanů a Světovou deklarací lidských práv, schválených OSN? Je jasné, že účel světí prostředky. Tím účelem je totální kontrola a manipulace s lidmi na celém světě. Není náhodou, že tyto snahy po roce 1945 vyvstaly současně ve všech částech světa. Zmíněné databáze nejdou pouze po obecných vzorcích lidí, ale vyhledávají také politicky nebo  jinak názorově nevyhovující, a dokonce i ochránce lidských práv. Jak by také ne, vždyť jsou to právě ochránci lidských práv, kteří by nikdy žádnou totalitní světovládu nepřipustili.

Už v roce 1956 byla na příkaz prezidenta Eisenhowera v USA pod patronací FBI a CIA zřízena agentura, která se zabývala sledováním bojovníků za občanská práva a vedla také kartotéky osob nepohodlných vládě. Jak vyplynulo při odtajnění vládních dokumentů na základě zákona o svobodě informací koncem 60. a v polovině 70. let 20. století, vláda USA dokonce sama naplánovala a uskutečnila několik vražedných atentátů na ochránce lidských práv. Jednou z obětí byl rovněž světoznámý černošský ochránce lidských práv Martin Luther King.

Občané jsou samozřejmě znechuceni takovým jednáním. Když tyto případy přerostly únosnou míru a občané se začali scházet před Bílým domem a masově protestovat, pověřil Senát USA, aby zakročil zvláštní vyšetřovací výbor v čele se senátorem Frankem Churchem. Ten měl odhalit pozadí tajných vládních databází o občanech a špehování jejich soukromí.

A to se také stalo.

Výbor totiž v dubnu 1976 vydal závěrečnou zprávu, kde senátor Church přiznává, že vláda skutečně nelegálně sleduje obrovské množství lidí a shromažďuje v gigantických archivech tuny soukromých informací o občanech, aniž by o tom věděli. Senátor Church dále přiznal, že vláda často nařizuje tajné sledování občanů pro jejich politické přesvědčení, ochránců lidských práv i organizací zabývajících se lidskými právy, charitou a pomocí lidem, dále rasově nevyhovujících občanů a mládeže.

 

Vyplynula i zajímavá čísla.

Od června 1975 používala FBI celkem 1500 vyškolených agentů výhradně na špehování politicky nevhodných a v roce 1976 na stíhám těchto nevinných disidentů a ochránců lidských práv vyčlenila celkem 7 400 000 dolarů, což byl více než dvojnásobek rozpočtu na oficiální stíhání kriminality. Zde je jasně vidět, čeho se vlády skutečně bojí pravdy. Senátor Church také odhalil, že vláda pod programem „COINTELPRO" a na základě nelegálně získaných osobních dat občanů, cíleně rozvracela vytipované rodiny, zajišťovala propouštění vládě nevhodných lidí ze zaměstnání a studentů ze škol, falešně obžalovávala a odsuzovala do vězení lidi, kterým předtím fingovaně zmanipulovala daňové přiznání, falešným posudkem psychiatra diskreditovala nevhodné občany jako blázny a izolovali je v psychiatrických léčebnách, zajišťovala rovněž fyzickou likvidaci nepohodlných osob.

Tak jak se vám líbí náš spravedlivý svět a demokratické vlády? Musím vás však ujistit, že ani takováto aféra nic nezměnila. Přes oficiální vládní přiznání těchto šokujících praktik nedošlo k nápravě. Hned, jak se veřejné mínění uklidnilo, vláda pokračovala v tomtéž, pouze své praktiky lépe utajuje. Světovláda dál činí ve skrytu vše k rozvrácení společností tak, aby odpovídala připravovaným normám světovlády.

K vyšetřování Senátu v uvedené záležitosti se ještě vrátíme.

Není pochyb, že vlády světa na příkaz světovlády v tajností shromažďují naše soukromá data a podrobné informace z našich životů. Každému by mělo být jasné, že jde o zločinný tah, vedoucí ke kontrole společnosti a k manipulaci s ní. Člověk má být redukován z občana na pouhé číslo a jeho život bude plně řízen vládou. Kdo nebude po vůli, jeho kádrový posudek mu ve společnosti nedovolí žít jako člověku. Už teď jsme jen loutkami v nemilosti úřední byrokracie. Odhalené případy mluví jasně.

Nedejte se mýlit jednotvárností tohoto problému. Vlády světa už pár desítek let pracují na mnohem zákeřnějším způsobu kontroly společnosti a toho se, ať chceme nebo nechceme, účastníme všichni.

 

 

Stažení finanční hotovosti z oběhu

Světová vláda totiž počítá s tím, že v brzké budoucnosti má být stažena finanční hotovost z oběhu. Místo toho začnou platit takzvané elektronické peníze. To jsou finanční prostředky, které si vyděláte, ale místo hotovosti se vám automaticky přesunou na vaše osobní konto, ze kterého zase nakupujete a proplácíte bez hotovosti, pouze přes počítač, kdy se vám odečítá částka, kterou jste již utratili. Je to prakticky systém platebních a  kreditních karet, který již drtivě vytlačuje hotovost.

• Banky celého světa dávají držitelům karet veliké výhody, aby lidé sami hotovost opouštěli.

• Vlády samotné pak postupně právními cestami naopak omezují občany, kteří dosud peníze vlastní pouze v hotovosti. Proč vlády tak moc chtějí zavést tento bezhotovostní karetní systém? Protože tak budou vědět o člověku naprosto všechno a mohou ho nejen sledovat, ale také s ním manipulovat. Totiž tím, že mezi lidmi nebude hotovost, ale všechny peníze bude mít pod kontrolou stát.

• Občan se tak stane na něm přímo závislý a bude muset poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protože jinak by se mohlo stát, že mu stát zablokuje konto a člověk tak bude odsouzen, neboť nikde již nic nekoupí ani neprodá.

• Ale nejen, že tímto lidé ztratí svobodné přesvědčení, ale ztratí rovněž své soukromí. Stát totiž díky tomuto elektronicky řízenému systému bude vědět, kolik máte peněz, jak s nimi nakládáte, kde a co přesně nakupujete (na základě různých položek čárového kódu), kolik toho nakupujete a jak si počínáte s celkovým majetkem.

• Podle toho, kde zrovna kartou platíte, lze sledovat i váš pohyb. Plán je tedy jasný. Vždyť sám americký senátor M. W. Cooper k tomu v roce 1989 prohlásil: „Budeme otroky spoutanými bezhotovostním systémem ekonomické kontroly."

A tím si můžete být jisti.

Vlády nás proto potřebují všechny bez rozdílu donutit přejít na bezhotovostní transakce. Dělají vše, aby komukoliv s hotovostí komplikovaly život a nutily tak lidi zvolit karetní systém.

• V rámci tohoto plánu například v USA začali vydávat nové 20, 50 a lOOdolarové bankovky. Vydali je však ve velmi omezeném množství a budou distribuovány pouze tomu, kdo vlastní systémovou kartu sociálního zabezpečení nebo jakoukoliv státní identifikační kartu.

• Přitom jiné, než tyto nové série bankovek již neplatí a lidé si tak musejí zřizovat kreditní a identifikační karty, aby mohli od státu získat hotovost.

• Jinými slovy, hotovost je občanům v USA povolena pouze v určitém množství na měsíc a to jen vybraným jedincům, kteří přijali a vlastní nějakou ze státních platebních nebo identifikačních karet.

• Je to zrůdnost, ale není to vše. Podle zákona jsou v USA banky i obchody povinny sdělovat vládní složce IRS jakoukoliv transakci převyšující 3000 dolarů. Ten, kdo platí v hotovosti tuto a vyšší částku, je okamžitě zařazen do databáze podezřelých občanů a je s ním tak ze strany úřadů také jednáno.

• Nechceš-li být státem šikanován, pořiď si kartu a plať jí. To je zákon džungle. Přitom bance nebo obchodníkovi, který by transakci převyšující 3000 dolarů neohlásil, hrozí pokuty i vězení, a to v sazbě horší než za distribuci drog.

 

Tak moc se vláda bojí hotovosti?

Už v roce 1986 byl v USA schválen zákon číslo 31/1986, podle něhož byli všichni, od gigantických podniků po posledního  stánkaře na předměstí, povinni sdělovat vládní IRS každou útratu hotovosti nad 10 000 dolarů. Vláda tímtéž zákonem schválila dlouholeté vězení těm, kdo tak neučiní. Přitom americký kongresman R. Paul přiznal, že vláda tak postupuje bez schválení Kongresu. Tentýž kongresman celou situaci okomentoval slovy, že vláda podporuje zákony, které jsou základem tyranie. Ale to samé je také v evropských zemích. Směrnice Evropské unie, přijaté v červnu 1991 a l. ledna 1993, zakomponované povinně do všech členských zemí přikazují, aby kdokoliv, kdo kdekoliv bude platit hotovostí přesahující 15 000 Euro, se musel prokázat občanským průkazem. Zákon přikazuje legitimovat občana v nejrůznějších případech i pod tuto hranici. Mohou vás tak libovolně šikanovat, i když si půjdete koupit za hotové třeba rohlík a například vaše rasa nebo oblečení se nebude obchodníkovi líbit. Tentýž zákon Evropské unie přikazuje bankám i obchodníkům podezírat každého, kdo hotovostí platí a sebemenší podezření se musí hlásit úřadům. Jednoduše, kdo platí hotově, je okamžitě brán za kriminálníka. Ale tím se vlády netají. Naopak, chtějí, aby si tak občané připadali všude sledovaní a ponižovaní a raději zvolili bezhotovostní platbu kartami.

 

Karty přijmete, ať chcete nebo ne

Informace o hotovostních transakcích jsou vyhodnocovány po celém světě, stejně jako ty automaticky získané z karet. Za zmínku stojí Síť finančního trestního zákona (FINCEN), což je americká instituce, jejíž chapadla zasahují celý svět prostřednictvím jejích poboček M.L.A.T, které se tvoří v mnoha zemích. Ty mají udávat do ústředí FINCEN jakékoliv vyšší finanční transakce ve světě.

Proto vězte, že karty přijmete, ať chcete nebo ne, ať souhlasem nebo násilím, ale finanční hotovost už neuvidíte. Vlády, které usilují o spoutání lidské civilizace pod totální kontrolu, to nedovolí. Jen čipy v našich platebních kartách jim mohou kdykoliv odhalit a do gigantických počítačů zaznamenat naše životy.  

Profesor Caroll Quigiey, politický poradce prezidenta USA Billa Clintona, ale později i sám Clinton v New York City roku 1992 přiznali, že cílem těchto monstrózních spiknutí je vytváření Světového systému finanční kontroly v soukromých rukou (tajné vlády.), který by umožnil ovládnout politický systém každé země a ekonomiky světa jako celku...

Máme to snad brát jako oficiální přiznání světové mafie?

Smířit se s tím, že nám tohle vmetá do tváří samotná vláda?
Vzpomeňme na slova největšího bankéře světa Rothschilda:

„Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo dělá zákony."

 

A o to právě jde, kdo má kontrolu nad penězi, má kontrolu i moc nad všemi lidmi a celým světem. Proto platební karty a systém elektronické kontroly. Všechny transakce ze všech platebních karet každého člověka se elektronickým přenosem dat mohou centrálně v jediný okamžik sbíhat v jediném počítači světovlády, která tak ví vše. Ale než padne hotovost, jak jsem psal již v úvodu knihy, současné měny států se mají proměnit na jednu celosvětovou měnu nazvanou Coby. Nejprve budou okolkovány dosavadní národní bankovky světovým kurzovním kolkem, později budou distribuovány zcela nové Coby. Avšak převedení hotovostí světa na bezhotovostní peníze možná i tento plánovaný tah předstihne. Každopádně, ať už hotově nebo poté bezhotovostně, budeme mít co do činění s jednou světovou měnou Coby. A všimněte si, že již dnes jsou bankovky světa v novém provedení tištěny pro okamžitou světovou normu „kolkované", světové měny – mají zvláštní vyhrazené místo pro umístění kolku.

Po celém světě se neuvěřitelnou shodou ve stejnou dobu náhle začaly vydávat nové série bankovek, které obsahují dříve neznámé prvky, jež mají sloužit k hladkému převedení na světovou měnu a především mají všechny občany, kteří nemají dosud kartu a platí hotovostí, dočasně kontrolovat. Kdo má kartu, je kontrolován, kdo ji nemá, má po kapsách hotovost, která je vybavena prvky pro naši kontrolu a sledování.

 

Víte například, k čemu ve skutečnosti slouží stříbrný pokovovaný proužek na našich bankovkách?

S tímto proužkem jsou vydávány po celém světě a bankéři tvrdí, že je to pouze proto, aby se nedaly tak dobře falšovat. Je to ale celá pravda? Každý proužek je ve skutečnosti snímatelný i na dálku speciálními detektory. Každá bankovka dané hodnoty má jinak zpracovaný proužek. Působí to tak, že máte-li u sebe peněženku s penězi, tak tímto detektorem, aniž byste o tom věděli, můžete být kontrolováni, kolik máte u sebe peněz a jaké měny. Tyto detektory se používají na hranicích, v administrativních budovách, ale i ve vládou speciálně určených místech. Stát tak okamžitě ví, kolik máte u sebe peněz a o jakou měnu se jedná. Vše, aniž byste tušili, jak nechutně je porušováno vaše soukromí.

Ale to ještě nic není oproti připravované kódované hotovosti.

V USA se přistoupilo k tištění bankovek; každá je neviditelně laserem označena čárovým kódem. Při výplatách mezd i obchodních transakcích se vždy ví, kdo přesně tyto bankovky obdržel, kdo je měl potom a potom, a vláda tak sleduje pohyb lidí, bankovek a zboží i služby za ně markované. Je to modernější verze bankovek s proužky, neboť stejnou funkci plní zároveň bankovky s čárovými kódy. Proč jsou v mnoha zemích proužky schovávány mezi papír uvnitř bankovek? Proč jejich nové edice užívají neviditelné čárové kódy? Proč na to veřejnost nebyla upozorněna?

Snahou je utajit skutečný záměr, naši totalitní kontrolu a kontrolu nad penězi. A hotovost je pro světovládu natolik nebezpečnou věcí, že má důvod ji kontrolovat a postupně likvidovat. Jediný uznávaný platební systém bude totiž bezhotovostními čipovými kartami. A my budeme skutečně otroky spoutanými bezhotovostním karetním systémem, jak varoval americký senátor M. W. Cooper. Proto stále ty masové mozky vymývající reklamy o výhodách pro držitele platebních karet. Sami kráčíme naivně do spárů jednoho z největších světových podvodů.

V Německu vznikl roku 1994 dokonce státní úřad pro odstranění hotových peněz v této zemi. Odstranění hotovosti vláda nařídila zákonem. Zákonným rozhodnutím v téže době tatáž vláda vnutila občanům platební karty. V kanadském Quebecku vláda prostě přestala vydávat peníze a začala dosavadní měnu stahovat z oběhu. Šokovaným občanům bylo sděleno, že si mají pořídit kartu. Můžeme také vzpomenout i na fanatické plány v České republice, kdy mělo být do roku 1997 z města Zlín uděláno  tzv. „Bezhotovostní elektronické město Zlín", jak zní oficiální program, který se má časem rozšířit do celé republiky.

Ale nejde jen o platební karty

Všimněte si, prosím, že současné magnetické platební karty s černou páskou) nahrazují platební karty čipové (s elektronickým čipem). Vlády totiž zavádějí rozsáhlé identifikační schopnosti karet. Ty už nemáme používat pouze k obchodnímu styku, ale mají sloužit i jako osobní identifikace každého člověka. Cílem je samostatná identifikační karta, ale proti se zvedají už přes 25 let protesty po celém světě. Proto vlády postupují zvolna.

Náš život je dnes zaplaven kartami, od platebních přes věrnostní, sociální, zdravotního pojištění, knihoven až po telefonní... Nepřehledné zahlcení kartami je záměr. Vlády totiž navrhují spojovat více karet do jedné za účelem lepší přehlednosti. Ano, čipy to umožňují a zpracovaní občané naivně souhlasí. Ale totéž, co platí u peněžních transakcí, platí dvojnásob u osobních dat. Vláda je schopna udělat všechno proto, aby si zajistila přístup do vašeho soukromí a vašich životů. Ale vezměme to postupně.

Světovláda chce oklestit naše životy a dostat lidskou bytost pod totalitní kontrolu. Začalo to platebními kartami. Už v roce 1970 sdělila dokonce samotná Barclayská banka Spread Eagle  ve svém firemním časopise, že v blízké budoucnosti budou lidé zbaveni svého soukromí a lidé budou redukováni na kódy zaznamenané na magnetických discích obřího vládního počítače. Tento počítač pro celý svět je nazýván Velkým Bratrem, jehož pátravý pohled nás bude neustále sledovat.

Po celém světě se postupně k platebním kartám přidávají velmi osobní údaje, takže ta je zároveň identifikační. Na stejném principu čipové karty se vydávají i občanské průkazy (začalo to v USA), kde na jedné kartě je v čipu zaznamenáno až na 2000 stran záznamů o vás. Nejen jméno, adresa a rodné číslo, jak by si občan myslel. Je zde i váš zdravotní stav, trestní rejstřík, psychiatrický posudek rozboru osobnosti, politická příslušnost,
náboženské vyznání, sexuální orientace, společenská a třídní přizpůsobivost, provládní spolehlivost, seznamy vašich přátel, manželka, děti, rozvětvená rodina, číslo konta, digitálně zpracovaná fotografie, otisky prstů, záznam hlasu a desítky dalších údajů, které, ať už pravdivě nebo lživě, odhalují naprosto vše o vás.

Občan žije v naivní důvěře, že tyto nově vydávané občanské průkazy skutečně obsahují jen úřední standardní data. Ale ověřit si to nikdy nemohou. Vše je zaznamenáno v čipu, ke kterému mají přístup pouze úřady a vláda. Vše je propojeno počítačem a vy jste tak plně pod kontrolou.

Věděli jste, že tyto čipy jsou napojeny na vyhledávací družicový systém GPS, a že tak jste neustále sledováni v pohybu? Tyto čipy byly zprvu testovány na rybách, které migrovaly v řekách a plně se osvědčily. Lidská bytost nyní dokáže být během deseti sekund lokalizována na osmi metrech čtverečních z celého povrchu planety podle toho, kde se se svojí kartou nachází. Kolem Země už koncem 90. let 20. století kroužilo 24 satelitů GPS, které jsou pro to určeny.

Tyto nové občanské průkazy jsou vydávány po celém světě. Začalo to knížkami s ochrannými prvky jako na bankovkách, pak s magnetickými proužky a nyní se přistupuje k čárovým kódům a čipům.  Občanské průkazy jsou spojovány s cestovním pasem, zdravotními průkazy, platebními kartami a jednou digitální dálnicí tak celý váš průběh dne a celý váš život proudí do již zmiňovaných databází, kde světovláda vyhodnocuje již téměř každého člověka planety.

 

Jsme loutky v rukou mocných

Po celém světě se proti tomu zvedají vlny protestů, ale vlády přistupují k tak drastickým a nelidským postupům, že karty ze strachu už téměř nikdo neodmítá. Jak je to s  kartami platebními. Jsme si již řekli - vlády sledují transakce přesahující danou mez, stahují hotovost a na některých místech se už hotovost vůbec nepřijímá. Hotové peníze jsou vydávány mnohdy v omezené a označené míře a vydávají se pouze na příděl občanům, kteří drží alespoň jednu státní identifikační kartu atd...

Jak vlády nutí občany přijmout právě identifikační karty?V USA vláda začíná nelegálně diskriminovat občany kteří odmítají přijmout identifikační karty s cípem. Takoví občané mají od roku 1996 zakázán přístup na mnohé úřady, přicházejí o zaměstnám a stát jim obvykle odmítá platit sociální dávky a dokonce odpírá lékařskou péči. Též se však vžívá policejní šikana, kdy jsou tito občané úmyslně vyhledáváni, sledováni a vězněni, protože se nemohli legitimovat čipovou identifikační kartou.

Ve Španělsku byla též vydána každému občanu podobná identifikační karta. Pokud ji občan odmítne předložit, podle zákona mu muže španělská policie i bez soudního povolení prohledat dům, auto, ale lze také svévolně jako zvěř nahánět a uvěznit ty kteří nebudou nosit státní identifikační kartu.

Ne, nemluvím o fašistickém Německu, nýbrž o současné demokratické zemi Evropské unie. Tyto zákony se  šíří jako epidemie, žijeme v policejních státech jedné gigantické světovlády.

V USA jsou běžné namátkové razie na ulicích. Jednoduše si vyberou ulici ve městě, uzavřou do ní lidi jako dobytek a legitimují je. Kdo nemá identifikační kartu, je často i surově zbit a jde k výslechu. Americký důstojník Texe Marrs se stal v roce 1996 svědkem jedné takové vládní razie ve městě Austin. Ulice mezi správní budovou Cob Country Courthouse a rozestavěnou správní budovou byla zcela nečekaně uzavřena osmi až dvanácti policejními vozy. Nad hlavami vystrašených lidí kroužila helikoptéra, níže, než-li stanovuje limit FAA pro centrum města. Jedno z aut dokonce nemělo žádnou poznávací značku. Byli v něm agenti v černých uniformách. Přes všechny zákony policie uvěznila do ulice desítky občanů a náhodně je prohledávala. Každý, kdo neměl občanský průkaz a nemohl prokázat, že je „občanem", byl surově odveden a svázán s rukama za zády jako zločinec. Do připraveného transportního autobusu pak dotáhli asi šest takto svázaných nevinných lidí a odvezli je neznámo kam.
Policie se k celé záležitosti odmítla vyjádřit, později dokonce prohlásila, že o ničem neví. Tyto razie jsou v USA na denním pořádku.

Všimněte si, že zmíněné zákony o kontrole totožnosti již platí po celém světě. V západních zemích jako zcela nový jev, na východě včetně České republiky jako pokračování v přežitku z totalitní doby. Ano, po celém světě, kdo se dnes neprokáže občanským průkazem, může být svévolně odveden k výslechu, přinucen k pokutě nebo uvězněn. Světovláda dělá vše, aby občané vždy měli u sebe své identifikační karty (s cípy). Ale pojďme se podívat do zákulisí těchto snah o vytvoření světového kontrolního dozoru čipovými identifikačními kartami.

 

Vybudovali obludné monstrum

V naprosté tajnosti a bez informování veřejnosti se Kongres a prezident USA Bili Clinton dohodli založit a vybudovat obludné monstrum, které se jmenuje Národní identifikační centrum. Toto zařízení už stojí ve Virginii a je vybaveno nejmodernějším počítačovým systémem pro totální kontrolu každé stránky lidských životů. Celá věc je držena v tajnosti, aby se občané nebouřili a nepožadovali po svých kongresmanech zastavení projektu. Jeden z poslanců Kongresu, Neal Smith ze 4. obvodu ve státě lowa, omylem zveřejnil ve svém volebním bulletinu z října 1993 důležitá fakta. Kongresman v něm píše: „Řešení klasifikace lidí vyžaduje vybavení Národního identifikačního centra výpočetní  technikou, aby místní úřady pro kontrolu dodržování zákona mohly okamžitě získat informace ze všech států... Dosud jsme investovali 392 milionů dolarů do jednoho takového centra půl hodiny jízdy od Washingtonu D. C. a doufáme, že bude otevřeno do dvou let... Věříme také, že všechny státy budou do tohoto systému zařazeny do roku 1998 a potom budeme dostávat informace na této rozvíjející se bázi." Jak přiznala později i vláda VSA, podle plánu se mělo do tohoto záměru v letech 1995 až 1999 investovat dalších 5,5 miliardy dolarů. Předsedkyně Komise pro informační reformu v americkém Kongresu, poslankyně Barbara Jordánová, v polovině 90. let 20. století navrhla označit všechny občany USA, ale také přistěhovalce státní identifikační kartou. Kongres tehdy zaplavila vlna občanských protestů. V důsledku toho rozhodnutí stáhl s tím, že vydání identifikačních karet bude odloženo. Místo toho však komise navrhla zřízení „Národní databáze", což je počítačový systém, v němž budou o každém člověku vedeny základní údaje. Původní plán se mezitím naplňoval dále, dokonce byl obohacen o vydání karet tak zvaných „nepřátel státu". Celý projekt označení lidí I.D. identifikačními) kartami je znám jako „PROJECT MOSAIC".

 Uvedený zrůdný projekt sahá nejméně do 80. let minulého století. Martin Anderson, poradce prezidentova výboru pro ekonomiku (za vlády R. Reagana) veřejně přiznal: „Na počátku 80. let, kdy jsem pracoval v Bílém domě jako poradce prezidenta Reagana pro domácí politiku, jsem byl překvapen velikou touhou vládních byrokratů, z nichž mnozí byli jmenováni Reaganem, zavést státní identifikační karty". Už v červenci 1981 vládní kabinet dostal ke schválení zákon, aby všichni občané tuto kartu dostali a museli ji nosit stále u sebe. Prezident Reagan v té době zákon vetoval s odůvodněním, že by se jednalo o příliš velký zásah do soukromí občanů. V pozdější době byl však přinucen spolupracovat. Za prezidenta Clintona se tato myšlenka drasticky vyhrotila. V roce 1994 se americká vláda snažila naráz vydat I.D. karty a postavit všechny občany před hotovou věc. Stalo se to výkonným nařízením prezidenta, který tak obešel Kongres. A skutečně, Americká poštovní služba dostala rozkaz připravit k odeslání prvních 100 milionů elektronických I.D. karet. Jak zástupci vlády přiznávají, tyto karty jsou propojeny se všemi úřady, policií, vládou i tajnými službami, každý o vás ví, co chce. Přitom se tak děje za zády občanů a bez schválení Kongresem.

Americký vědec a specialista na tuto technologii, Dr. Clark Matthews, napsal: „Vláda se chystá zredukovat každého Američana na totálně závislou bytost a na téměř totální dozor nad každým jednotlivcem prostřednictvím těchto hanebných karet. Vývoj zmíněných identifikačních karet a databází, které leží u jejich základů, by byl monumentálním krokem do temnoty, nového věku kontroly lidí a otroctví... Tento systém je výsledkem společného vývoje vlády a nejvýznamnějších korporací (tajné vlády), jehož účelem je nastolení policejního státu s absolutní kontrolou všech občanů."

K tomu není snad co dodat.

Mezi tím však pro karty začala v americkém Senátu vystupovat senátorka Dianě Feinsteinová a senátor Edward Kennedy. Ten se také spojil s tajemnicí zdravotního výboru, Donnou Shalala a vymysleli plán za 100 milionů dolarů, v němž by novorozenci a všechny děti musely mít záznam v Národním počítačovém registru. Čím se provinily? Tento záměr vyšel opět na veřejnost a občané bouřlivě protestovali. A hle, Senát USA celý tento podvodný návrh stáhl. Ale hned poté zaútočil prezident Clinton s tím, že vydají povinnou kartu zdravotní péče. To, že obsahuje všechny údaje jako státní identifikační karta, se občané neměli dozvědět. Viděl jsem v televizi, jak prezident Clinton v Kongresu držel před zraky milionů diváků tuto kartu v ruce a popisoval její výhody O jejím skutečném záměru neřekl nic. I takto se dá lhát celému národu.

Když vyšla pravda najevo, přišel okamžitě další vládní tlak. Označit I.D. kartou všechny školní děti. Byl kvůli tomu vytvořen zvláštní projekt „GOALS 2000". Následovaly údery jeden za druhým. Ministerstvo práce vyžadovalo I.D. karty pro všechny dělníky, nakonec pro všechny zaměstnané. Co se tehdy podařilo dotáhnout do konce, bylo zavedení I.D. karty pro všechny vojáky USA. Tato karta se nazývá MARC. V dubnu 1995 k tomu Ministerstvo obrany učinilo první kroky a je to již několik let fungující systém.

Uvědomme si, že vojákem se stává každý americký občan mužského pohlaví, nemá-li zdravotní výjimku. Vojákem je i v době zálohy a každý muž má obvykle rodinu. Databáze je tak jistě hodně nasáklá. Vládě se podařil ještě jeden tah. Každý Američan byl povinně očíslován devítimístným číslem, kterým ho vyhledají kdekoliv pomocí počítače a pod tímto číslem o něm vedou veškeré záznamy Očíslování lidí však brzy přejde na osmnáctimístný blok číslic, který bude mezinárodním standardem. Ano, všichni lidé na světě budou totiž označeni jako dobytek na ruce nebo na čele číslem napojeným na jeden počítač světovlády Ten má základní pozici v čísle 666. Bez tohoto označení nebudete moci nakupovat ani prodávat, oficiálně ani existovat.

Zavedení I.D. karet podporuje rovněž i guvernér Kalifornie Pete Wilson a senátorky Diana Feinsteinová a Barbara Boxerova. V roce 1996 senátorka Kay Bailey Hutchisonová předložila Senátu návrh zákona č. 999 o povinném zavedení I.D. karet.
O rok dříve, v roce 1995, vydala senátorka Feinsteinová na Capitol Hill prohlášení pro tisk, kde přiznala, kam až plány sahají. Řekla: „Nová I.D. karta by byla vyrobena pokročilou technologií s mikročipem, magnetickým čárovým kódem, záznamem hlasu, vzorkem DNA, vzorcem sítnice, digitálně kódovaným otiskem prstu, digitální fotografií..." Promiňte mi to přirovnání,
ale Hitlerovi stačilo v dokladech pouze jméno, rodné číslo a adresa.

Pokud bychom přesto chtěli věřit spásonosným myšlenkám této novodobé masové identifikace čipovými kartami, proč byly vyprojektovány v americké Národní bezpečnostní agentuře (NSA),která je známa nekalými a drastickými aférami s manipulací občanů, jejich sledováním, diskreditací a vydíráním? Pak se člověk musí zděsit při slovech Zbigniewa Brzezinského, poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost, který řekl: „Prostřednictvím
počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech."

V roce 1996 byl prezidentu USA Billu Clintonovi podán návrh, aby vyhlásil tak zvané výkonné nařízení pro přímé vydání identifikačních karet všem občanům. Tím by se totiž vyhnul tomu, aby o tom rozhodoval lidmi demokraticky zvolený Kongres.

Nejčernější obavy

Skutečností je, že I.D. karty jsou jedním z největších podvodů a zločinů spáchaných na lidech, který zachvacuje svět. Je to systém pro totální kontrolu nad lidmi, diskriminaci a likvidaci nevhodných. A věřte, že I.D. karty přinášejí ty nejčernější obavy podvodného plánu, o kterém je řeč. Aféry, které se před našimi zraky odehrávají, prostě smrdí. Pojďme se podívat na některé z případů týkajících se identifikačních praktik na nás lidech.

Začátkem prosince 1987 bylo vládní inspekcí odhaleno, že vláli Austrálie nelegálně shromažďuje a zneužívá data na identifikačních kartách všech osmnácti milionů svých občanů, přestože léta tvrdila, že nic takového není možné.

V roce 1994 například americká vládní CIA ve spolupráci s mexickou společností NAFTA, vydala nové identifikační karty, které Američané otestovali na mexických občanech při volbách v Mexiku. Každý ze 46 milionů voličů měl dostat voličskou identifikační kartu, za což mexická  vláda utratila 730 milionů dolaru. Vláda tím slibovala kvalitnější a poctivější volby. Karty obsahovaly fotografii, otisky prstů, hologram, neviditelné ultrafialové pokrytí, čárový kód a plastový laminát. Byla to naprostá fraška s cílem dostat pod trvalou kontrolu databázi občanů Mexika. V těchto volbách navíc vláda nedoručila identifikační karty přibližně 5 milionům Mexičanů, kteří patrně nevyhovovali politickým názorům CIA a nebyli tak vůbec připuštěni k volbám.

Jaképak spravedlivé volby?

Ale takové věci nejsou ničím výjimečným.

Na jaře 1982 vládní CIA falšovala volby v Salvadoru. Přiznal to samotný ředitel CIA William Casey pod tlakem veřejnosti. CIA dodala v červenci 1981 do Salvadoru identifikační techniku pro označení voličů. K volbám byli připuštěni pouze vládě vyhovující, předem označení lidé. Celkem 438 voličů, kteří se neprokázali identifikačním prvkem, bylo zavražděno.

Můžeme vůbec věřit těmto identifikačním vládním snahám?

A k čemu ještě můžou být vládě dobré identifikační karty?

Vzpomínáte si na Rwandu v Africe?

V roce 1995 zde bylo umláceno nebo zastřeleno na milion mužů, žen a dětí při masovém vraždění vojenských sil a jejich rivalů, kmenových skupin. Byly to masové boje mezi Huty a Tutsii, do kterých se stále pletla OSN. V rámci údajné prevence vláda rozhodla, že pro všechny Huty a všechny Tutsie vydá identifikační karty, aby se prý zamezilo praxi, která vedla k tolika obětem.

A jak tyto identifikační karty pomohly?

Během genocidního řádění hutských milicí byly vyžadovány karty o totožnosti na náhodně zastavených civilistech. Pokud na kartě měli uvedeno, že jsou příslušníky tutsijské menšiny, byli ukopáni k smrti nebo zastřeleni. To bylo tedy řešení.

Vzpomeňme, jak fašisté přinutili Židy za války nosit na oděvu židovské hvězdy, aby na ně všichni plivali a diskriminovali je a poté je snáze shromaždovali k likvidaci v koncentračních táborech. Tyto zločiny nejsou překonány. Identifikační znaky jsou spojeny s rukama od krve a prolhanými ústy a nemusíme čerpat jen z historie.

Proč má mít každý člověk u sebe identifikační kartu a s takovým množstvím osobních údajů - přes otisky prstů, vzorky lidské tkáně DNA, tedy i rasové, zdravotní a psychické vzorce, digitálně zpracované fotografie, rukopis, záznam hlasu, náboženskou, politickou příslušnost a společenskou přizpůsobivost...?

Copak nevidíte, že je to ta nejohavnější totalita všech dob, určená k likvidaci nepohodlných?

Současná super technika a přenos dat dokážou své. Žádný vládní argument (boj proti kriminalitě či praní peněz) nemůže tuto zrůdnost ospravedlnit. Vlády to moc dobře vědí, ale  neřídí se svědomím, řídí se světovládou. Světovládou dosud výsměšně anonymní, nicméně zrůdně viditelnou.

Tajná centra po celém světě

Je zcela jasné, že informace, které vlády světa získávají o svých občanech, putují počítačovou dálnicí dál. Až do cílové stanice, kterou je jeden gigantický počítač pro celý svět, který je ve službách světovlády Existence tohoto počítače byla dlouho popírána. Vždyť jde o centrální mozek planety, tento počítač je nyní možná mocnější než celá OSN. Všechny tajné databáze ústí  právě sem a naše životy jsou tak zcela podchyceny.

Pokud vím, poprvé jeho existence vyšla najevo v roce 1970 když již jmenovaná Barclayská banka Spread Eagle oficiálně sdělila, že v budoucnosti budeme zbaveni svého soukromí a budeme redukováni na kódy zaznamenané v jednom obřím vládním počítači. Tatáž banka přiznala, že ten nás má neustále sledovat. Šokem pro svět bylo, když v červenci 1982 sám prezident USA Ronald Reagan v Bílém domě přiznal, že tento světovládný
počítač skutečně existuje a má brzy převzít vládu i kontrolu nad světem. Možná si tehdy neuvědomoval, že tím veřejně doznal celý zrůdný plán, který byl po desítky let vyvíjen za zády veřejnosti a proti ní. Také se brzy rozběhlo vyšetřování, které přineslo další informace o tomto počítači.

Jedná se skutečně o centrum všeho chtěně i nechtěně existujícího. Sbíhá se sem veškerý světový děj, od agenturních zpráv přes zprávy tajných služeb, odposlechy telefonů, až po každou vaši položku na pokladním lístku v zapadlé samoobsluze z elektronické pokladny. Celý tento projekt se jmenuje „PLATFORM".

V souvislosti se světovým ústředním počítačem byla odhalena další tajná počítačová centra po celém světě. Vyšlo najevo, že každá lokalita planety má podchycenou danou oblast a informace z těchto tajných počítačových center putují do centrálního počítače. Tyto počítače byly zatím odhaleny například v belgickém Bruselu, v americkém Detroitu, v polské Varšavě, dále ve Velké Británii, Německu, Japonsku, Austrálii a Rusku.

Veliká aféra se provalila kolem počítače v belgickém Bruselu, vždyť jde také o sídlo EU a NATO. Vyšlo najevo, že počítač je umístěn v administrativní budově EHS (Evropské hospodářské společenství) a je schopný zpracovat 2 miliardy lidí. Už v roce 1975 Dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, potvrdil, že tento počítač skutečně existuje, je v budově EHS v Bruselu a zabírá celá její tři patra. Co však překvapilo nejvíce, tento počítač se podle Eldemana v překladu úředně nazývá Bestie. Opravdu výstižný název, nemyslíte? Eldeman však o dva roky později, v roce 1977, oznámil, že počítač Bestie bude zpracovávat data o všech lidech planety, tedy ne jen o dvou miliardách, jak tomu bylo v roce 1975. Na základě toho se odborníci domnívají, že onen centrální počítač může být právě tato belgická Bestie. Ve světě se objevuje stále více indicií, že centrum bude v USA, konkrétně v ústředí tajné služby NSA. Ti střízlivější se ohlížejí směrem, kam směřovaly kroky světovlády. Do Austrálie, kde již stojí ústřední budova světové vlády i parlamentu. Zjistilo se totiž, že rovněž zde stojí něco mnohem závažnějšího.

Vláda léta svým občanům lhala

Od roku 1975 po rok 1988 byla australská vláda otřesena vlnou afér týkajících se záhadné budovy v Deakinu (na předměstí Canbery). V roce 1966 zde byla postavena malá telefonní ústředna. Co však nikdo netušil bylo, že v obrovském suterénu sídlilo špionážní zařízení spravované NASA, které provádělo plošné sledování občanů a shromažďování dat. V roce 1975 byla započata vedle této malé telefonní ústředny stavba, která byla oficiálně prohlašována za její rozšíření Telecom. Jenže tehdy přisel zlom. V tomtéž roce totiž senátní výbor JPAC začal prověřovat výdaje na stavbu nové budovy telefonní ústředny v Deakinu. Tehdy ještě nikomu nebylo podezřelé, že budova stojí jen kousek od sídla světového parlamentu.

Toho roku 1975 však senátní výbor odhalil, že existující budova telefonní ústředny má skutečně tajně postavený gigantický suterén pro počítačové shromaždování dat o občanech, které spravuje americká NASA. Senátní výbor také přiznal, že nová budova není ve skutečnosti rozšířením telefonní ústředny Telecomu, jak bylo Senátu předkládáno, nýbrž rozšířením tajných podzemních databází a registrů. Telefonní ústředna byla vládní kamufláží. Potvrdil to později i samotný Telecom, když přiznal, že ze stavebních nákladů 250 000 dolarů nezaplatil ani cent. Tajnou ústřednu měla pronajatou australská vláda a to už 6 měsíců před dokončením budovy v únoru 1980. Vláda to samozřejmě popírala. Oháněla se výmluvnými argumenty a v médiích se několik vládních činitelů snažilo obalamutit  veřejnost. Marně. Až po velikých protestech občanů se nakonec 2. listopadu 1987 jako první zlomil ministr sociálního zabezpečení Brian Howe, když přiznal, že počítačové ústředí jeho ministerstva má skutečně sídlo v dané budově v Deakinu. Jenže protesty zesílily a 17. listopadu 1987 ministr Brian Howe přiznal, že vlastně všechna ministerstva, celá australská vláda, využívaly tajné počítačové ústředí v Deakinu. Přiznal, že zařízení těchto budov, zaplněné počítači, nemá nic společného s Telecomem. Začátkem prosince 1987 byla vláda doslova bombardována vlnami protestu a musela zřídit inspekční tým, jehož výsledky byly dány veřejnosti.

Inspekce plně prokázala, že vláda léta do očí svým občanům lhala. Utajovaná telefonní ústředna se ukázala být Národním počítačovým ústředím a centrem celé řady ministerstev a samotné vlády. Objevily se zde počítačové disky obsahující celé knihovny záznamů s důvěrnými daty o  občanech. Všechna data byla mezi ministerstvy propojena a každý občan tak byl „rukojmím" vlády. Občané byli léta ujišťováni o ochraně svých osobních dat. Nyní se ukázalo, že data byla zneužívána, nelegálně pořízena a došlo k porušení zákona o identifikačních kartách.

Vidíte, že nikdy nelze  nikomu věřit. Nebo stále ještě věříte tomu, že identifikační karty nám mají prospívat a žádné nelegální vládní databáze neexistují?

Aféra kolem vládního zneužívání identifikačních karet a nelegálních databázi o všech 18 milionech občanů Austrálie, vedla k dalšímu vyšetřování. Podařilo se objevit přímé souvislosti s ní a světovou vládou, jejíž sídlo je jen kousek od inkriminovaného Deakinu. Peter Sawyer, bývalý vysoký úředník australské vlády, veřejnosti odhalil další fakta. V Austrálii se nacházejí tři hlavní vojenské základny patřící USA. V Nurrangeru poblíž Woomery, v Novém Jižním Walesu a třetí, největší, stojí západně od Alice Springs. Tato základna se jmenuje Pine Gap. Jedná se o tajnou podzemní základnu, která má pod povrchem osmi kilometrů dlouhou vrtanou díru, která slouží jako gigantická anténa.

Pine Gap je jedno z nejvýznamnějších center pro špionážní satelity kroužící kolem Země. Vlastní obrovské počítače propojené s celým světem pro sběr informací o každém člověku této planety. Počítače Pine Gap jsou zároveň propojené s ostatními světovými sběrnými počítači. Sawyer však také odhalil, že vládní aféra kolem zneužívání dat občanů se netýkala pouze osmnácti milionů australských občanů, protože zařízení v Deakinu bylo též napojeno na důležitá datová centra po celém světě, kde jsou shromažďovány informace o všech lidech planety. Rozhodně to potvrzuje funkční a reálnou existenci světové vlády právě v Austrálii.

 

Může si dělat co chce

Již byla řeč o tom, že americká státní identifikační karta byla vyvinuta v NSA (Národní bezpečnostní agentura). NSA vznikla po roce 1945 z podnětu ministerstva obrany USA. Je to unikátní světová tajná služba, protože nejsou zákonem definovány limity její moci. Může si dělat co chce a to pod ochrannými křídly vlády USA. NSA je nejmocnější tajnou agenturou ve světě. V porovnání s ní je CIA pouhou pomocnou „policejní rukou" globální NSA. Není omezena žádným zákonem, je zodpovědná pouze americké Národní bezpečnostní radě skrze záhadnou organizaci Comsec. Byla to právě NSA, která jako první na světě vlastnila počítač pro zpracování dat o občanech celé planety. Ten byl nainstalován roku 1976 a nesl jméno Cray. Dnes má NSA nejlepší superpočítače na světě, na nichž jsou vyhodnocovány všechny, ale opravdu všechny aspekty lidského života každého jednotlivce po celém světě. Ano, vše se sbíhá sem do ústředí NSA ve Fort Made ve Washingtonu.

Tato světová chobotnice je součástí „PROJECT PLATFORM", který usiluje o vytvoření jednoho světového počítače pro řízení světa. Ačkoliv byla NSA oficiálně vytvořena až v roce 1952, vzešla z mezinárodní dohody podepsané roku 1947, jejíž oficiální název zní „UKUSA PACT". Jednalo se o dohodu mezi všemi světovými velmocemi a strategickými státy o sbírání a porovnávání informací o svých vlastních občanech a vzájemném sdílení těchto informací a jejich posílání do ústředí NSA ve Fort Made. Potvrzeno to bylo například 9. března 1977 v parlamentu při interpelaci s premiérem Malcolmem Fraserem. A tento plán -UKUSA PACT" je platný dodnes a jeho zrůdnost je stále větší. Je to snad vůbec první světová dohoda o okleštění světa a jeho
občanů do totalitního světového výzvědného systému. Celá věc je v rozporu s mezinárodními dohodami a smlouvami o lidských právech, ale na ty se vlády světa vykašlaly ještě předtím, než byly oficiálně pro spokojenost občanů OSN schváleny. Cílem světovlády je totiž jeden totalitní a totálně kontrolovaný, lehce manipulovatelný policejní stát s poslušně oddanými a zlomenými občany.

Pokud si myslíte, že identifikačními kartami končí plány světovlády, mýlíte se. Plán je mnohem morbidnější. Čipové karty jsou pouze proto, abychom si zvykli na bezhotovostní transakce a naše neustálé sledování. Až se tak stane, a už to není daleko, světovláda přijde s tím, že karty se dají ztratit a zneužít, že je jich mnoho a nejsou po ruce. Začnou propagovat a zároveň tvrdě zavádět nový systém. Totiž spojení platební a identifikační karty s naším tělem. O co jde?

Chtějí nás označit jako dobytek

Všem lidem na světě se má vytetovat neviditelným laserovým tetováním na pravou ruku nebo čelo čárový kód o osmnácti číslicích. Každému člověku na světě přidělí jedno číslo a to mu prakticky vytetují. Kód bude obsahovat nejen celý váš bankovní kredit, ale i tisíce soukromých dat a záznamů o vaší osobě k vaší identifikaci. Chtějí nás označit jako dobytek. Jako Hitler tetoval na rukou čísly uvězněné v koncentračních táborech. Náš čárový  kód se nám má snímat infračervenými snímači z těla v místech,kde budeme platit nebo nakupovat, při identifikaci, prakticky všude, kde to bude povinné nebo požadované. Systém je stejný jako s platebními a identifikačními kartami, hotovost je pouze elektronická a odepisuje se a přičítá přímo z konta. Nosíte s sebou zároveň až stovky kilogramů dokumentů a záznamů o vás, které jsou v kódu uloženy.

Už nebude úniku.

Půjdete klidně po ulici, vláda si usmyslí, a aniž byste to tušili, náhle jste na ulici identifikováni a celý váš život odhalen. Čárové kódy z našich těl budou snímatelné i na dálku a bez našeho vědomí. Budeme otroky spoutanými v dokonalém totalitním systému. Identifikační karty musely přijít, kdyby nás vlády chtěly označit přímo kódem na těle, vznikalo by příliš mnoho otázek a protestů. Dnes jsme schopni zcela klidně přijít opět blíže k peklu. Uvědomují si lidé vůbec, jak dalekosáhlé důsledky to přinese pro jejich životy? Bohužel, většinou ne, ale vlády naopak
dobře vědí, proč potřebují označit, identifikovat a totálně kontrolovat pohyb svých občanů. Ale nejen občanů.

Čárový kód, který vznikl v 70. letech minulého století, se začal brzy objevovat na některých výrobcích a potravinách. Dnes už je toto označení v podstatě povinné. Ne přímo zákonem, ale fingovanými zákony, které takto neoznačené výrobky diskreditují a omezují natolik, že si každý rozmyslí neoznačit svůj výrobek čárovým kódem. Vlády tak mají vždy přehled o zboží na území státu, kdy a kdo je koupil, atd...

Určitě jste již slyšeli o světové normě ISO 9000. Tato norma vyžaduje, aby všechno vyrobené zboží bylo označeno čárovým kódem. Vlády se dokonce už dohodly, že kdo nebude mít osvědčení ISO 9000, nebude moci na celé planetě vyrábět ani prodávat své zboží. Už v roce 1996 přijalo jako závazné ISO 9000 kolem 100 zemí světa, dnes už takřka žádná významnější země nezbývá. Dříve to bylo nepovinné, ale doba se změnila. Proč? Světovláda tak bude mít totální přehled o všem zboží v libovolné lokalitě i v celosvětovém měřítku.

Ale důvod je ještě jeden, nejbohatší podnikatelé a monopoly tento certifikát získají snadno, ale malí podnikatelé a soukromníci tak budou prakticky zlikvidováni. Norma je příliš přísná na to, aby prošli a udrželi se. Vlády tak mohou dokonce samy likvidovat vybrané nebo přímo ideologicky nevhodné subjekty a odvolávat se nevinně na ISO 9000. Propagace kolem ISO 9000 je skutečně velká, také v České republice se tím mnoho firem chlubí přímo na svých prospektech. Bohužel, stalo se to reklamním přitahovadlem investorů a zákazníků.

Ale zpět k označení všech lidí světa čárovým kódem. Už jsme si řekli, že to bude proto, abychom byli jako dobytek očíslováni a identifikováni obrovským množstvím nelegálně získaných intimních záznamů o našem soukromí a celém životě, abychom byli neustále počítači sledováni v chování, ale i našem pohybu. Všechny čipové karty se prostě spojí v jeden čárový kód pod jedním světově registrovaným číslem a ten kód bude až do naší smrti vytetovaný na našem těle.

 

Kdo se vládě znelíbí

Superpočítač světovlády tak bude v daný moment o vybraném člověku, skupině, národu nebo všech lidech okamžitě vědět vše. Gigantický a utajovaný počítač, který se jmenuje Bestie a je umístněn v budově EHS v Bruselu, je připraven pracovat právě na bázi zpracování čísla daného každé lidské bytosti. Dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, to v roce 1977 přiznal a uvedl, že superpočítač Bestie (Šelma) je schopen označit čísly a čárovými kódy všechny obyvatele země. Zmíněný kód bude mít každý odlišný, jeho základ však u každého tvoří číslo 666.

Kdo se vládě znelíbí, jednoduše mu bude zablokován kód nebo jej nedostane vůbec. Bez něj však bude odsouzen k věčnému živoření i smrti, protože bez čísla nebude moci nic nakupovat ani prodávat, nebude moci přijít na úřad ani k lékaři, bude odsouzen. Člověk se tak stává totálně poslušnou a závislou bytostí na vládě. Každý jeho sebemenší přestupek nebo odlišný názor, může znamenat pokutu ve formě dočasně zablokovaného kódu.
Takto může být beztrestně odsouzen až k smrti.

Že je to sci-fi? Ne, je to tvrdá realita.

V roce 1988 bylo zkušebně označeno 10 000 osob v Singapuru na ruce a na čele neviditelným laserovým čárovým kódem. Po 3 měsíce zde tak vláda Malajsie testovala nahrazení kreditních a identifikačních karet čárovým kódem spojeným s lidským tělem. K hrůze světa se tímto testem zjistilo, že celý systém je plně funkční a připravený k uchvácení většiny planety. To ale bylo v roce 1988, dnes už realita dostává masový charakter. Po celém světě je už takto trvale světovládou označeno mnoho milionů lidí. Uvědomme si, že akce už začala. Už v roce 1984 byly jen v USA označeny 3 miliony lidí, kterým byl vytetován na tělo čárový kód.

A stejně jako dříve u kreditních karet, také dnes jsou vyvíjeny vládní a právní  donucovací tlaky, aby to občané prostě  bez protestu a sami přijali.

Tak například v USA začala už dávno některá letiště odbavovat přednostně cestující, kteří mají svůj identifikační kód vyznačený laserem na ruce. Některé americké pojišťovny dokonce odmítají pojišťovat občany, kteří se neprokážou svojí kódovou tetovanou identifikací na ruce. Některé úřady v USA, Japonsku, ale i některé obchody v západní Evropě, odmítají vpustit dovnitř člověka, který není označen čárovým kódem na ruce. Ale nátlak jde dál, a tak slepí a hluší občané dojdou k požadovanému závěru, je to pro ně vlastně výhodné. Je to nechutná strategie.

Čárové kódy se však dávají lidem už i povinně. V USA jsou takto například označováni všichni vězni (např. v Tusconu v Arizoně). V roce 1996 vláda USA na americké vojenské základně Guantánamo označila 50 000 haitských a kubánských uprchlíků. Dospělé na rukou, děti na kotnících.

V izraelských kibucech, což jsou města vzniklá po roce 1948, se již mnoho let odehrává scénář, který jednou zachvátí celý svět. Nevinní lidé jsou totiž v těchto městech jako ve vězení. Žijí sice na vysokém stupni hmotného zabezpečení a v materiálním blahu, ale jsou úředně zbaveni vlastní svobody. Lidé, kteří žijí v těchto městech jsou zbaveni finanční hotovosti. Mají pouze přidělena čísla (bezhotovostní systém čárového kódu), se kterými chodí nakupovat a vydělaná i utracená částka se připisuje a odečítá přímo z konta. Místní lidé jsou tedy otroky moci, neboť mohou nakupovat pouze ve vybraných místech a vybrané zboží. Nemohou ani utéci z takového systému, neboť nikde jinde by jim nikdo bez peněz nic neprodal a oni by pošli v bídě. Nemohou se ani vzepřít uvnitř takového systému, ani jakkoliv protestovat proti čemukoliv, neboť by riskovali, že jim bude jejich konto zablokováno. Lidé nemohou opouštět tato města, aniž by s tím zvláštní rada souhlasila. Musejí se zde pohybovat pouze ve vybraných teritoriích a jsou omezováni mnohdy až nesmyslnými uzákoněními. Zvláštní státní výbor - rada města, plně kontroluje a omezuje život i soukromí každé rodiny a sebemenší rozhodnutí musí být neprodleně konzultováno s oním orgánem, který může vše zamítnout. Orgány zde vymáhají po lidech i ty nejintimnější informace. Nemůžete zde mít žádný osobní názor či problém, aniž by o něm nevěděl i tento výbor. Děti se smějí rodit pouze na zvláštní povolení orgánů, které i tomu mohou zabránit. Už od dětství jsou tu děti vedeny k naprosté závislosti na orgánech a je zlamována jejich osobnost pod jedinou rodinu, kterou jsou úřady. Takto funguje v demokratické zemi ve městech kibucech totalitní systém, byť plný materiálního blaha. Je to doslova koupení si občanů výměnou za jejich svobodu. Myslím si, že izraelské kibuci jsou dostatečně velkým trnem v oku těm, kteří chtějí věřit tomu, že žádná totalitní světovláda není prakticky možná.

Ale zpět k označení lidí čárovým kódem.

Prozatím, než dojde ke globálnímu označení na tělech, snaží se nám vlády čárový kód vnutit na naše občanské průkazy nebo kartičky zdravotních pojišťoven. Člověk absolutně neví, co vše o něm vlády vedou za informace, vidí jen nesmyslné svislé čáry a číslo. To je záměr. Nejnovější generace čárových kódů (k roku 2000), tzv. čárový kód PDF 417, je už kódem dvojrozměrným a interaktivním, který umožňuje zakládat do sebe neuvěřitelné množství informací. Jdou do něj zakládat rovněž přímé kopie dokumentů, fotografie, záznam hlasu nebo otisk prstu. Kódy jsou radiofrekvenčním přenosem Spectrum 24 schopny reagovat i na vzdálenost přes 100 metrů. Lze je tedy snímat také na dálku a za překážkou. Tyto nové čárové kódy se začaly plně užívat po celém světě od konce 80. let 20. století. PDF 417 byl tedy zřejmě jasným favoritem v označení lidských těl čárovým kódem, znamením doby.

V roce 1981 probíhalo v Bílém domě jednám za účasti prezidenta USA Ronalda Reagana, které se týkalo zavedení státního identifikačního systému občanů. Marty Anderson tehdy vystoupil a navrhl prezidentovi vytetovat identifikaci na ruce každého občana. Na to okamžitě zareagoval J. Wat, sekretář pro vnitřní záležitosti se slovy: „To je hrozné, zní to jako znamení šelmy." Celý kabinet ztichl. Poté prezident Reagan pronesl větu, která obletěla svět: „Snad bychom měli vypalovat znamení už všem nemluvňatům." Veřejnost byla tehdy zděšena.

Koncem 90. let 20. století přicházel prezident USA Clinton s  daleko horšími zákony a nikoho to již nepřekvapovalo. Svět mlčel. V celém světě se už začínají lidé (zpravidla potají) v porodnicích označovat neviditelným laserovým tetováním. Jak jsme si již řekli, na Západě, zejména v USA, se tím už nikdo netají a úřady to přímo vyžadují a podmiňují to všemožnými výhrůžkami a omezeními práv a pohybu. Občané sami tak dávají svá těla k potetování, aby mohli žít „v klidu". Ale zároveň se vyskytla nová technologie, která se začala doslova masově užívat k identifikaci lidí této planety pro potřeby světovlády, a která doplňuje technologii čárového kódu na našich tělech. O co se jedná?

Implantace mikročipů

O mikročipy, které chce světovláda všem lidem na světě voperovat do těla. Jsou to miniaturní elektronické přístroje schopné, stejně jako čárový kód, přes detektor identifikovat danou bytost.  Nejznámější mikročipy vyvinuté do roku 2000, měly délku  10 mm a šířku 2 mm. Dávno jsou rovněž užívány mikročipy tenké jako vlas. Tyto digitální mikročipy jsou schopny identifikovat s obrovským potenciálem záznamů každou lidskou bytost. Stejně tak člověka jako sonda sledují v pohybu po celé planetě a je možno ho lokalizovat během deseti vteřin na prostoru 8 metrů čtverečních z celého povrchu Země. Vše díky 24 satelitům GPS. Tyto mikročipy se zprvu na přání vlád v podobě plochého čipu umisťovaly do občanských průkazů, pasů a identifikačních karet. Již tehdy byla známa i technologie čipu v lidském těle, ale veřejnost se s tímto systémem měla nejdříve seznámit. Poté vlády přejdou k povinnému implantování mikročipu do těla každého z nás. Mikročip, společně s tetováním čárového kódu nás mají totálně
kontrolovat, sledovat náš pohyb, ale i mnohem víc. O tom až za chvíli.

Všimněte si, prosím, že technologie implantace mikročipu pro identifikaci a sledování živé bytosti není žádné sci-fi. Už od konce 70. let 20. století jsou po celém světě takto čipovány zvláště domácí zvířata, psi a kočky. V České republice se to rozběhlo naplno po roce 1993. Už i u nás mnoho let existuje Národní centrální registr pro identifikaci všech mikročipem označených zvířat a zvíře vám očipují v každé druhé veterinární ambulanci. Vše v masové reklamě, že váš pes se tak neztratí, a když ano, najde se a po identifikaci vrátí majiteli.

Faktem ale je, že celé toto divadlo má ten hlavní účel, že lidé zcela přivyknou této technologii. Když mají mikročip jejich domácí mazlíčkové, kteří jsou mnohdy rovnoprávnými členy rodiny, pak je už jenom krůček k tomu, aby mikročipy pod podobnými záminkami přijali i lidé. Tato technologie se nazývá RFID a můžeme vidět, že Ministerstvo zemědělství ČR, jakož i vláda jako taková, tvrdě podporují tuto technologii.

Myslíte si, že jde jen o výhodu? Je-li to výhoda, pak to má být dobrovolné. Jenže tak tomu není. Po celém světě začali být občané úřady doslova vydírám, že pokud neoznačí svého psa mikročipem, bude jim odebrán nebo utracen. Vymlouvají se přitom na vzteklinu, potulování psů a přeplněné útulky (jak by to asi bylo s lidmi). V Brně vznikla bouřlivá diskuse, když chtěl v roce 1995 jako první v republice magistrát Brna zavést tzv. plošné (povinné) očipování všech psů a koček. Ministerstvo zemědělství zase prosazuje povinné označení všech hospodářských zvířat v ČR a okamžitě využilo aféry kolem nemoci „šílených krav", pro argumentaci a podporu svých šílených plánů.

Vězte, že naše zvířátka jsou jen počátek. Takový test naší přizpůsobivosti, ostatně vždy přece testujeme vše nejdříve na zvířatech. Brzy budeme označeni jako dobytek mikročipem také my lidé pro vládní identifikaci, kontrolu, manipulaci a sledování  pohybu. Říkám budeme, ale ono to již začalo a to v plné tajnosti.

Lze takovýto zločin utajit?

Vláda USA už v 80. letech minulého století vyvíjela identifikační  programy s mikročipy na lidech. Bez informování k tomu zneužívala děti v dětských domovech, pacienty nemocnic a léčeben, ale také vězně. O tom si ještě řekneme. Ve Švédsku mělo už počátku 90. let 20. století, podle oficiálních informací, implantováno mikročipy 7000 lidí. Bylo to právě Švédsko, které se staralo o světovou aféru, když švédský výzkumník Robert Naeslund veřejnosti odhalil stovky rentgenových snímků pacintů, které ukazují různé typy mikročipů odhalených při náhodných rentgenových vyšetřeních občanů. Odhalil také mikročipy, které byly z vyděšených a překvapených lidí vyoperovány. Zhruba od poloviny 80. let uplynulého století byl takto vládou tajně označen, identifikován a sledován bezpočet lidí. Mikročipy se implantovaly zejména do starších občanů pomocí injekcí. Ti o tom nebyli informováni. Bylo jim pouze řečeno, že jsou běžně očkováni. Pravda vyšla najevo, až když náhle začali takto označení lidé umírat v důsledku amnézie a oslabení imunitního systému. Vláda udělala z lidí doslova pokusné králíky. Tato technologie je od základu obrácena proti nám.

Vlády tedy dobře vědí, proč to utajují. Ale to není vše. Vlády mají tu drzost opouštět brány podsvětí těchto praktik  a chtějí tuto zrůdnost uzákonit. Dr. Mary Jane Englandová, členka zhoubného vládního výboru pro zdravotní projekty vlády USA, ve svém proslovu v Palm Springs v Kalifornii v roce 1994 navrhla, aby vláda povinně implantovala mikročipy všem  lidem do těla pro jejich identifikaci.

Zatímco prezidentovi muži přemýšleli, jak šikovně zalhat veřejnosti, aby ze zákona přijala mikročipovou identifikaci, z vládního podsvětí USA se začaly tyto ideály nebezpečně šířit do světa. Už v březnu 1997 bylo oficiálně prohlášeno, že vlády Dánska, Filipín a Trinidadu plánují po vzoru USA voperovat mikročipy do těl svých občanů nebo včlenit do jejich občanských průkazů. K této iniciativě se po roce 1997 připojily téměř všechny vlády světa jako k cílovému řešení. Jak by také ne. Počítače světovlády v Belgii, Austrálii i USA jsou připraveny okamžitě se napojit na tyto mikročipy ve všech lidech na celém světě (od 70. let 20. století tyto počítače fungují na bázi zpracování čárového kódu každé lidské bytosti).

Bývalý poradce prezidenta USA Ronalda Reagana, Martin Anderson, sdělil celému národu již mnoho varování před touto technologií. V The Washington Times například napsal: „Tento nepatrný mikročip je jako technologické tetování a je mnohem efektivnější než čísla, kterými nacisté nesmazatelně označovali na ruce své oběti v koncentračních táborech." Uvedené přirovnání je výstižné. Nyní se totiž postupně dostáváme k tomu, proč chce světová vláda označit všechny lidi mikročipy.

Jen identifikace? Jen kontrola?

Jen sledování pohybu? Jakoby to nestačilo, ještě tu něco je a tím něčím teprve končí cíle tohoto vražedného divadla. Ale dejme slovo tomu nejkompetentnějšímu...

Doktor Caři W. Sanders z USA je elektronický inženýr, vynálezce a vládní konzultant. Je také vítěz prezidentské a vládní ceny za nejlepší designovou činnost. Třicet dva let svého života strávil ve strojním a elektronickém návrhářství mikročipů vztahujících se k člověku a organismu. V roce 1968 se dostal jako specialista k projektu ve městě Phoenix v Arizoně. Současně se na něm pracovalo i v Bostonu a Hunfordu. Celý projekt byl zaměřen na jednu mladou ženu, která měla zlomenou páteř. Oni zjistili, že by snad mohli zapojit nervy umělé. Do zmíněného projektu byly zapojeny stovky lidí. Jednalo se o projekt revoluční,  první svého druhu a nikdo nevěděl, jaké přinese výsledky. Podnětem k němu se stala právě ona nemocná žena. Celý nakonec vyvrcholil v mikročip. Po implantacích několika mikročipů této ženě do míchy, se svaly na rukou a nohou skutečně začaly napínat a končetiny pohybovat. Dr. Caři W. Sanders dostal v tomto projektu vyšší pověření a ručil za sestrojení mikročipů. Když se pak rozbíhal další nadějný výzkum tohoto mikročipů, nečekaně přišlo vládní nařízení, že jeho financování na onu zlomenou páteř není výnosné, a že se mají zabývat jinou oblastí jeho i výzkumu.