Přehled duchovních příčin nemocí

16.10.2010 16:59

Neuděláš-li si dnes čas na zdraví, uděláš si ho zítra na nemoc

Čínské přísloví

Neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
G. Boccaccio

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žit tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.
Konfucius

Achillova šlacha
Odráží správnou funkci štítné žlázy. Její pevnost a strukturu ovlivňuje naše ego, naše přání a vnímání životních události. Zánět nebo natržení A. šlachy nás zastavuje v putování životem, trochu srovnává čas a brzdí tempo, které jsme nasadili.

Akné
Obtíže s navazováním kontaktů, tělesné problémy, nedostatek sebedůvěry.

Alergie
Přecitlivělost, agrese, obrana, výbojnost, strach ze života.

Alkoholismus
Hledání sebe sama, pocit přetížení, nedostačující pohotovost čelit životním problémům.

Angína
Nemůžu nebo nechci něco spolknout.

Angína pectoris
Úzkoprsost, příliš vysoké hodnocení vlastního ega, nutí nás k tomu, abychom opět více naslouchali našemu srdci.

Artritida
Nedostatečná pohyblivost, nepoddajnost, svéhlavost, chybějící vřelost, těsné normy a omezení.

Artróza
Duchovní i duševní deformace, deformace vlastního bytí, špatné chování, těžkopádnost.

Astma
Potlačené dominantní, mocenské požadavky, potlačená agrese, neklidná potřeba svobody.

Bolest
Nepřehlédnutelné varování, věnovat pozornost poselství těla, ale také možnost změny. Znamení toho, že je něco nahromaděno nebo zablokováno.

Bolesti hlavy
S něčím si lámu hlavu, napětí, přespříliš přemýšlení a myšlenkové aktivity, přehnaná ctižádost, příliš mnoho chtění.

Bolesti ucha
Neprožitý vnitřní konflikt, chybějící poslušnost. Výzva víc poslouchat vnitřní hlas. Dopřávám příliš mnoho sluchu přáním druhých.

Bolesti zad
Duševní přetížení, problém s příliš velkou odpovědností, chybějící podpora, obavy, pocity viny, odpor, hoře.

Cukrovka
Neuskutečněná schopnost mít rád, zklamání, pocit vlastní bezvýznamnosti, výzva mít se víc rád a prožívat tak život lépe.

Dalekozrakost
Zadržovaný vztek a zlost, kterou nemůžeme projevit. Tendence něco trvale přehlížet, strnulý duchovní a duševní postoj.

Dásně
Špatné dásně - chybí vnitřní stabilita, sebejistota a důvěra, pokud se dásně uvolňují, ztrácí se původní důvěra sebejistota. Vypadávání zubů znamená nedostatek životní síly.

Deprese
Jsem pod tlakem, nejsem sám sebou, nepřipouštím si své pocity, ve skutečnosti nežiji.

Dětské nemoci
Proces přizpůsobování se světu, kroky k dospělosti, vypořádávání se skutečnostmi.

Dna
Nepružné uvědomování si sama sebe, výzva odložit své panovačné a dominantní návyky, jít do sebe.

Dvanácterník
Zde se projevuje chybějící, nedostatečný střet nebo také neschopnost či nevůle vypořádat se s určitými okolnostmi v životě. Potlačovaná zlost, stres, spěch – tedy následky neproběhnutého nebo nedostatečného střetu (konfliktu se zážitky) vedou k potížím s dvanácterníkem Při častějším opakování se mohou utvořit kameny.

Frigidita
Příliš mnoho kontroly a sebeovládání, potlačené, neuvědomělé vzory chování, odmítání, nevůle podlehnout.

Hlasivky
Narušená životní síla a sexualita.

Hlava
Napětí, duchovní konflikty a vnější či vnitřní tlak.

Chudokrevnost
Oslabené Já, chybějící účastenství, ztráta chuti do života.

Impotence mužů
Nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity, strach, požadavek na velkou výkonnost, pocity viny, nezkušenost, falešná očekávání, nejistota, ztráta porozumění.

Infekce
Náhlý, nevědomý rozklad. Výzva věnovat se jedné věci, rozhodnout se a být důsledný.

Ischias
Skutečné nebo pociťované přetížení, něco mi jde na nervy, strach z přílišné odpovědnosti, vnitřní tlak.

Játra
Neumírněnost – příliš mnoho jídla, sexu, přihnaná expanze, problémy při hodnocení a spotřebě.

Koktavost
Strach z nahromaděných pocitů, touha po ovládání, člověk se musí naučit stát na svém.

Kolena
Pokora.

Kolika - zánět slepého střeva
Strach stát za svým názorem, nedostatek průbojnosti, vyhýbání se sporům.

Kousání nehtů
Vnitřní napětí a agrese, poukaz na domnělé nebo skutečné nespravedlivé jednání, nevyřešené spory.

Kosti
Pevnost, plnění normy.

Kožní vyrážka
Výzva více se zabývat sám sebou, něco mě svědí, co už nechce být dál potlačováno.

Krátkozrakost
Strach z vnějšího světa, tlak na podávání velkého pracovního výkonu, stres, chybějící rozhled, zábrany projevit otevřeně strach a agresi.

Krev
Životní síla a život vůbec.

Krk
Člověk se brání zážitkům, které nechce připustit.

Křečové žíly
Postižena elastičnost cév, céva je hranice mého já. Chybí vnitřní smíření s určitým úkolem nebo situací, vytrvalé lpění na nějakém stanovisku, chybějící pružnost a šíře záběru, vnitřní odmítání dané situace.

Kyčle
Symbolizují pokrok, tzn. při potížích je bráněno pokroku, dalším krokům vpřed.

Ledviny
Problémy v mezilidských vztazích, v partnerství, citové konflikty. Podvádění ve vztahu. Bloudivá ledvina - neurčitý postoj v otázkách partnerství. Svraštělá ledvina - výraz neschopnosti řešit problémy v partnerství.

Lišej
Hledání blízkosti a náklonnosti, strach zranit se, ochranný pancíř, výzva vylézt ze své ulity.

Mdloby
Vyčerpanost, neschopnost jednat, útěk k nezodpovědnosti, snaha vyhnout se situaci, přetěžování.

Menstruační problémy
Potlačování ženské role. Odmítání ženskosti, nedostatečná otevřenost pro něco nového, strach z odpovědnosti. Výzva k řešení svého omezeného vědomí.

Meziobratlové ploténky
Poukazují na vnitřní držení a náš postoj, na přetížení. Pokud se člověk přecenil, je jimi nucen ke klidu.

Migrénová bolest hlavy
Chybí sexuální orgasmus.

Močový měchýř
Člověk nechce upustit od minulých událostí nebo je „pod tlakem“.

Mozková mrtvice
Část žití je umrtvena, emoční nezpůsobilost nebo nevůle, neschopnost vidět potřeby života, odmítnutí.

Nadýmání, plynatost
Konfrontace s něčím nepřijatelným, vnitřní tlak proti odporu, nedostatečná tolerance.

Nachlazení
Výzva zabývat se více sám sebou, nepouštět k sobě cizí a falešné.

Nedoslýchavost
Touha vnímat jenom příjemné odstíny života, nechtít slyšet.

Nehody
Ztráta opory, vyhození z kolejí, rychlá změna, chybějící harmonie se sebou samým.

Nechutenství
Touha osvobodit se od všeho špatného, nízkého a tělesného. Vysoké ideály, odmítání vztahů a vazeb.

Neplodnost
Nepřipravenost obětovat část své svobody, strach z odpovědnosti, rozum a cit nejsou v harmonii, nejsou jednotné.

Nervozita
Strach, stres, přetížení, strach z následků, vnitřní napětí, nedostatek vnitřního klidu a míru.

Nervy
Špatné vnímání.

Nespavost
Strach, nesprávné vidění sebe sama, snaha kontrolovat. Je nutné naučit se uvolněnosti, obětavosti.

Nevolnost, zvracení
Obrana, odmítnutí, z něčeho se mi dělá na zvracení, nejsem v souladu s okolím.

Nízký krevní tlak
Chybná konfrontace s konflikty, malá dynamičnost a aktivita, vyhýbání se situaci.

Noční pomočování
Pláč duše, protest proti špatnému zacházení a špatnému stavu, nadměrný velký vnitřní tlak.

Nohy
Člověk jde špatným směrem. Měl by přezkoumat svůj vlastní postoj a změnit ho. Člověk nemá dostatek schopnosti stát, nemůže udělat potřebné kroky.

Nos
Moc, pýcha, sebejistota, sexualita. Strkat nos co cizích věcí.

Obezita
Vnitřní prázdnota, touha po lásce, po něžnosti, oslabené Já, falešný obraz sebe sama.

Obličej
Postav se problémům tváří v tvář.

Oči
Jsou zrcadlem naší duše. Je jediným orgánem, ve kterém rozeznáme emoce okamžitě.

Ochraptělost
Ztráta schopnosti vyjadřovat se, pocit bezmoci, pocit, že už nemám, co bych řekl, vnitřní konflikt.

Ochrnutí, obrna
Hluboce zakořeněný strach, duchovní i duševní nepohyblivost. Nedovoluji svému Já být, zablokování pocitů, vnitřní tlak.

Opar
Naléhavý vnitřní rozklad, nespokojenost nebo agrese, duchovní i duševní napětí, vnitřní konflikt.

Opar pásový
Volání o pomoc, potřeba dotýkání, strach, nedůvěra, obrana proti dotykům myšlenkový a pocitový začarovaný kruh.

Orgasmus
Pokud chybí, není odevzdanost. Přemíra zištnosti a egoismu.

Padání vlasů
Vyčerpanost, chybějící životní síla, přetížená psychika.

Pálení žáhy
Odmítnutí, agrese, zlost, konfrontace s nepříjemnou situací, bojácnost.

Paradentóza
Chybějící vnitřní oporu, přecitlivělost, neschopnost prokousat se , chybějící důvěra, výzva vzchopit se.

Parkinsonova nemoc
Jsem v rozporu s vůlí po životě, Konfliktní situace bez výhledu na řešení, chci ze sebe něco setřást, něčeho se zbavit.

Páteř
Vnitřní stabilita i duchovní pohyblivost (nezatuhlost), je symbolem vztahu k Bohu. Problémy vznikají potlačovanou agresí, útěkem a snahou vyhnout se něčemu.

Penis
Moc.

Pocit méněcennosti
Přesvědčení, že nejsem hoden toho, abych byl milován, chybějící láska k sobě samému, negativní obraz sebe, výzva k poznání toho, kdo vlastně jsem.

Pochva
Schopnost odevzdat se, otevřít se, nebránit se pomoci zvenčí, schopnost ukázat či dokázat něco.

Pokožka
Narušení kontaktu s okolím.

Polykací potíže
Chybějící pohotovost akceptovat určité okolnosti, odmítnutí skutečnosti.

Poruchy srdečního rytmu
Člověk vypadl ze svého rytmu, rozum a cit nejsou v rovnováze, člověk se cítí odstrčený a nepoddajný.

Potíže se šíjí
Poukazují na tvrdošíjnost, umíněnost, tvrdohlavost, duševní nepohyblivost, Výzva být tolerantnější a trpělivější.

Plíce
Malé rozvinutí plic je malá životní síla, deprese a sebelítost. Rozedma plic - člověk nemá nikdy dost, je lakomý, bere příliš mnoho.

Potrat
Nevědomé a potlačené odmítnutí, odmítnutí odpovědnosti, strach ze změny.

Prostata
Znamení vnitřního napětí, člověk nemůže tak, jak by chtěl, nemůže dostát svému mužství, musí poslouchat, plnit očekávání.

Průjem
Strach, neschopnost nebo nevůle vyrovnat se s věcmi, nedostatečná pružnost.

Prsa
Narušení duchovního partnerství.

Rakovina
Nedoceněná osobní situace, snížená obranyschopnost, vnitřní izolace, bujení negativních pocitů.

Ramena
Nesou zodpovědnost

Ruce
Dávat málo, nechtít nebo nemoci něco přijmout, nechopení se šance, neschopnost činu.

Rýma
Člověk má plný nos něčeho, věci se daly do pohybu, vnitřní proces čištění.

Roztroušená skleróza
Izolace následkem zatvrzelosti, dominantní postoje a požadavky. Odmítání části svého bytí, bráním k přístupu k němu, často obtížné myšlení.

Revma
Agresivní impulsy vedou ke svalovému napětí. Nahromaděný vztek, zlost, agrese, hořkost, pomstychtivost, vnitřní zábrany.

Slepota
Výzva k posílení vnitřního zraku, výzva vidět skutečnost vnitřním zrakem.

Slinivka břišní
Pokud je narušena její funkce, chybí enzymy, nedochází k duchovnímu vývoji. Následkem je rezignace. Je-li narušena produkce inzulínu, nemůže být správně zpracován cukr (láska), dochází k cukrovce a k poruchám hodnocení lásky.

Srdce
Člověk nemocný se srdcem neposlouchá své pocity, ale jen svůj rozum.

Srdeční infarkt
Následkem vnitřních zábran nemůže život probíhat nerušeně a volně, těžká hlava. Člověk musí více naslouchat svému srdce a svým pocitům.

Strach
Malé sebevědomí, nevyřešené životní úkoly, chybějící vědomí sebe sama.

Stres
Marný pokus udělat v daném čase víc, než je možné, falešná ctižádost, perfekcionismus.

Svaly
Pohyblivost, flexibilita, aktivita.

Svědění
Něco mě žádá, abych se víc zabýval sám sebou, Cítím se zanedbaný, potřebuji blízkost a dotyk.

Šedý zákal
Ustrnulé názory, výzva dávat i projevovat větší účast.

Šeroslepost
Výzva změnit své vidění věcí, otevřít oči všem věcem života, vidět věci v jiném světle.

Šilhání
Výzva stát se duševně pružnější, rozpoznat tak skutečnost od snu, zdání, věci správně uspořádat.

Šlachy
Člověk chce mermomocí přepracovat jiného člověka k obrazu svému nebo u něj samého přerostla pýcha přirozenou mez životních hodnot.

Štítná žláza
Reguluje připravenost k poplachu a k boji. Poruchy způsobuje strach při větší zátěži nebo zodpovědnosti, strach nebo neschopnost bránit sám sebe, neschopnost někomu důvěřovat nebo strach být podveden.

Tenké střevo
Přílišné analyzování, zaměřování se na detaily, kritizování a puntičkářství. Příliš kritické chování, vysoké nároky.

Tlusté střevo
Poukazuje na strach z toho, že na světlo vyjdou nevědomé obsahy.

Trombóza
Přesně lokalizovaný problém blokuje volný průběh věcí, zakořeněné názory, neměnné stanovisko.

Tříselná kýla
Neschopnost vyrovnat se s vnitřním tlakem a napětím. Něco se ve mně zlomilo, sklon k trestání sebe, nafoukanost.

Uši
Nemohu nebo nechci poslouchat.

Vaječníky
Neschopnost přijmout partnera úplně do sebe, aby společně bylo zplozeno něco nového. Problém v tělesném kontaktu k partnerovi.

Vlasy
Svoboda, moc, síla.

Vysoký krevní tlak
Příliš vysoká dynamičnost, potlačená agrese, potlačené emoce, ctižádost, chybějící pružnost.

Zácpa
Člověk není schopný něco vydat. Od něčeho upustit či vyjádřit své pocity, neschopnost odpustit.

Zánět mandlí
Nemohu ani nechci ještě něco spolknout, cítím se nepochopený. Mým úkolem je prosadit svou jedinečnost.

Zánět očních spojivek
Chybějící pohotovost, přihlížení konfliktům, přetížení, nebýt pochopen.

Zánět trojklaného nervu
Člověk klade na sebe přemrštěné požadavky sloužit, staví se při tom neustále na odpor vlastnímu chování, střet ideálů, strach z následků.

Zánět žaludeční sliznice
Hněv, vztek, strach, agrese, uspěchanost, nedostatek času něco strávit, být nepochopen, potlačený konflikt.

Závislost
Touha po sobě samém, druh závislosti ukazuje na to, co u sebe postrádám, chybějící vědomí sebe.

Závrať
Nedostatek vnitřní rovnováhy, pocit, že se mi dostává málo pozornosti. Chtěl bych, aby se všechno točilo kolem mě. Chybějící sebedůvěra.

Zelený zákal
Vnitřní tlak proti zablokovaným pocitům, hluboce zakořeněná deprese, nevyřešené a potlačené úkoly, chybějící uvolnění.

Zlomeniny
Něco ve mně ztuhlo, nedostatek pružnosti, něco se v mé minulosti zlomilo. Nový začátek.

Zubní kaz
Nedostatek pevnosti, tvrdosti a hmoty. Vyhýbám se obtížím, potlačuji problémy, místo abych je řešil.

Zuby
Neschopnost dostatečně se prokousat naší situací.

Žaludek
Při snaze vyhnout se konfliktům raději všechno rychle spolknu, pak se cítím přejedený, musím si ulevit (říhání). Je nutné postavit se problémům a řešit problémy jejich vědomým zpracováváním. Je nutné zmírnit neschopnost a nevůli přijímat kritiku, zpracovat a „strávit“ ji.

Žlučník
Neustálý vztek a rozčilování se, ale neschopnost nebo nemožnost vyjádřit zlost.