PÁTÁ DIMENZE A JEJÍ PRINCIPY

Vědomí páté dimenze je vnímat sebe jako oddělenou bytost a zároveň si být vědomi jednoty. Je to spojení se s duší, pochopení a vědění, kým skutečně jsme. Je tu stále zkušenost Já jako individuální člen skupiny, ale necítíme se oddělení a nepociťujeme nedostatek něčeho. Je tu vědomí jednoty. Jsme si vědomi svých nižších složek bez fyzických omezení. Integrovali jsme je.
Nemusíme zažívat bolest ani varovné signály, abychom pochopili určitou zkušenost. Všechny činnosti vychází z bezpodmínečnosti, vědomí volby a přijetí. Všechno se okamžitě manifestuje a jsou tu neomezené možnosti. Jsme si vědomi všech předchozích dimenzí a díváme se na ně jako na naše fyzické ruce nebo nohy. V této dimenzi zažíváme trialitu. Nahlížíme do multidimenzionálního prostoru.
Země se posouvá do vědomí 5D. Lidé však stále tvoří svůj život ve vědomí 3D. V současné době si můžeme rozšířit hranice, udělat si v mysli nové spojení, uvolnit systémy přesvědčení, které se ve vědomí 5D zdají zbytečnými a dělat to, co je třeba.
3D systémy nám fungovaly po celá staletí. Potřebovali jsme žít život v dualitě, kde jsme rozlišovali věci na dobré a špatné, černé a bílé, hezké a ošklivé. Bylo důležité poznat protiklady. Teď je stejně důležité poznat jednotu, tedy trialitu, což znamená spojit se s vyšším Já a podívat se na život z vyšší perspektivy, z pohledu duše, a to bez vyhodnocování.

Rozdíl mezi životem ve vědomí 3D a 5D
- Ve vědomí 3D je naše hlavní motivace přežití, ve vědomí 5D je motivací jednota.
- Ve vědomí 3D je naše zkušenost s časem lineární, ve vědomí 5D je naše zkušenost s časem cyklická a zažíváme stav tady a teď.
- Ve vědomí 3D jsme zažívali dualitu, ve vědomí 5D vidíme příčinu a důsledek akcí, myšlenek a pocitů, bez hodnocení a strachu z dělání chyb. Uvědomujeme si volbu a odpovědnost za svůj život, naše postavení v rodině, společnosti a planetě.
- Ve vědomí 3D jsme tvrdě pracovali, ve vědomí 5D pracujeme s vášní a radostí, děláme, co nás opravdu baví a pro co máme talent. Sledujeme, kam nás vede vyšší Já. Děláme věci s lehkostí. Práce je naším koníčkem. Jsme napojeni na duši a víme, co je třeba udělat.
- Ve vědomí 3D jsme hodnotili sebe a okolí, ve vědomí 5D se věnujeme tomu, co je pro nás důležité. Sledujeme, co nás baví, a ne to, co společnost považuje za důležité.
- Ve vědomí 3D je důležité mít neměnný názor a mít svou pravdu, ve vědomí 5D sledujeme, jak se vyvíjí.
- Ve vědomí 3D následujeme toho, kdo má charisma a chce nás zachránit, komu dáváme svou sílu a odpovědnost, ve vědomí 5D si uvědomujeme svou sílu, odpovědnost a proces rozhodování, ceníme si své cesty i cesty ostatních. Následujeme sebe.
- Ve vědomí 3D věříme jednomu člověku, ve vědomí 5D nasloucháme všem lidem a integrujeme to, co s námi souzní.
- Ve vědomí 3D je komunikace s duší nevědomá a často se necháme vést podvědomím, a poté se cítíme jako oběť vnějších událostí.
- Ve vědomí 3D potřebujeme mít ve společnosti vytvořenou organizovanou hierarchii náboženství. Ve vědomí 5D zažíváme vědomé spojení s duší, kterou postupně integrujeme do svého těla. Neseme v těle sebevědomí a krásu duše, což se odráží v našich očích.
- Ve vědomí 3D pociťujeme vinu a nedostatek něčeho. Často někoho viníme za to, že něco nemáme, a často se pro něco obětujeme. Ve vědomí 5D žijeme v radosti, vděčnosti a hojnosti. Pokud vidíme, že druzí lidé "trpí", ve vědomí 3D jim přispěcháme na pomoc, zachraňujeme je nebo je ignorujeme. Ve vědomí 5D vidíme jejich lekce, víme, že si je vybrali, a uděláme, co je potřeba.
- Ve 3D je dualita, což je souboj protikladů. V 5D je polarita, což je rozdíl potenciálů. Ve 3D spolu bojují dva principy - mužský a ženský. V 5D jsou ale dvěma vyjádřeními jediného principu. Tento rozdíl potenciálů je pak tvořivý, protože z rozdílů napětí pak vzniká tvůrčí proud, tzv. Ohmův spirituální zákon.

Vhledy z vědomí 5D nejsou nic nového. Je to naše vrozená laskavost a moudrost. Jsou to obecná pravidla, která tu vždy platila. Je to velká příležitost pro naše duše. Chaos na Zemi jsme si vytvořili. Je na nás budeme-li truchlit, že něco skončilo nebo nemáme to, po čem toužíme, odpoutáme se od závislosti ega, přijmeme ego a budeme žít napojeni na duši ve fyzické formě na Zemi. Získáme nový pohled na situace v životě. Vhledy a vedení, které přichází z vědomí 5D, jsou velmi jasné, jakoby se vám "rozsvítilo". Vedou k životu v klidu, respektu, schopnosti jasně myslet, jednoduchosti a spolupráci. Jasně ukazují, jaká je vaše vnitřní pravda. Tento proces se děje postupně.
Ve vědomí 4D vidíte všechny své nedostatky a techniky manipulace. Vaše srdce se raduje, protože žijete a vidíte v sobě to krásné i ošklivé. Vidíte, co je důležité a je vám jedno, že věci, které chcete, nemáte, protože cítíte sami sebe. Děláte věci dle svého a je vám jedno, jak vás hodnotí ostatní. Víte, že děláte správnou věc i kdyby si to ostatní nemysleli. Cítíte se dobře na hluboké úrovni. Jste to vy a váš život, i když věci vaší mysli nedávají smysl. Poté přichází vědomí 5D, které integruje nižší těla.
Systémy přesvědčení drží oddělení vyššího a nižšího Já, a to tím, že znemožňují komunikaci mezi nimi. Je třeba spojit své nižší a vyšší složky. Naše duše si přeje uvědomit si vztah s každým aspektem ve vnějším světě. Přeje si znát sebe ve vztahu ke všemu, co nás obklopuje. Často jsme se v dětství naučili vnímat vztah ke všemu, co je kolem nás, na základě toho, co si o nás myslí ostatní lidé. Možná jste se naučili upustit od vlastního úsudku, a tak popřít soulad se svou vnitřní pravdou, abyste zapadli, byli přijati lidmi kolem vás, kteří podle vás vyjadřují, co je správné a co špatné, co by každý měl či neměl dělat. Byli jsme k tomu vedeni rodiči a nepsaným zákonem společnosti. Tento postoj ale omezuje porozumění vztahu k sobě. V dětství jste se naučili, že je důležitější, co si druzí myslí o vás, než to, co si myslíte o sobě, jak se mají věci dělat, co je přijatelné a co ne. Naučili jsme se testovat druhé a hned jim nesdělit, co chceme. Naučili jsme se číst řeč těla druhého, jestli je bezpečné vyjádřit své emoce a myšlenky. Bez toho, abychom si toho povšimli, ptáme se druhých: "Jsem v pořádku? Přijímáš mě? Jsem přijatelný v očích společnosti?"

Transformace přichází první vlnou světla, kdy se vyčistí naše staré vzpomínkové vzorce a systémy přesvědčení nepsaného zákonu společnosti, které nepodporují zdraví a duševní pohodu člověka. Tato vlna naruší a uvolní vše, co není v souladu s interními vzorci duševní pohody a vztahu k vlastní pravdě člověka. Zvyšuje schopnost udržet si podíl vyššího světla a zabezpečuje přístup k informacím, hlubší moudrosti a osvícení - že víme to, co jsme kdysi zapomněli. 
První vlna je uvědomit si, kým nejsem. Druhá vlna světla je vyšší dimenzionální vibrace světla, která nám umožňuje vstoupit do jistoty, osobní síly, vedení a rovnováhy. Přináší volby a příležitost spoluvytvářet, žít spolu a spolupracovat bez posuzování a názorů co je správné a co špatné, co bychom měli a neměli dělat. Druhá vlna je příležitostí zvýšení vibrace a rozpomenutí si, kým jsme a odkud pocházíme. Vzpomeneme si na vztah k srdci a duši. Vztah, který vám umožní myslet od srdce a jednat z moudrosti duše. Takto se skutečně poznáme a sladíme se s láskou, kterou cítíme ve svém srdci.  Být v 5D je naší podstatou a díky rozšířeného vědomím si uvědomujeme, že už tam jsme.
Staré způsoby závislosti už nefungují. Každý člověk si vytváří vzájemný vztah s vyšším Já založený na spolupráci s vyšším Já. Obchod, který se dělá pouze za účelem výdělku peněz, nebude fungovat, protože lidé budou cítit, že tento podnik je pouze prázdná nádoba. Není tu duše. Lidé budou čím dál víc cítit a vyhledávat činnosti, které jsou konané ze srdce. Je načase uvědomit si, jak můžeme lidi kolem sebe podpořit místo toho, abychom ztráceli energii tím, že se je snažíme vést.