Jak může obyčejná voda zničit vaše zdraví

Naše planeta je asi ze dvou třetin pokryta vodou. Bohužel jen asi 1% je pitné. Může za to civilizace - tedy my sami! Každoročně se dostává do oceánu 2,6 mil. kg arsenu, 2,5 mil. kg zinku, 81 tisíc kg rtuti, 3 700 kg olova, miliarda kg odpadů z domácnosti atd., atd....

Člověk se skládá zhruba ze dvou třetin z vody, a proto je voda pro něj velice důležitá. Bohužel ale to, co pijeme jako pitnou vodu, nás dokáže o 20 – 30 let zabít dříve. Mladým lidem je to zatím jedno, ale starším už začíná na zdraví čím dál tím více záležet. Nejhůře jsou na tom děti, protože dokáži zachytit nejvíce nečistot, které se jim ukládají v těle. V padesáti letech už má člověk v sobě 2 – 3 kg usazenin. To je to kornatění cév, tepen, mozku...

Názory typu „to už bych nesměl pít (jíst) nic", „na něco umřít musím", „přece by nám nelhali", „všechny balené vody přece musí splňovat normy", „voda bez minerálů mě přece zabije", „moji rodiče pili tuto vodu celý život a jsou zdraví", „filtr je drahý", „chlor ale zase tak moc nevadí" apod. jsou scestné a nesvědčí o soudnosti a inteligenci.

• Je to přece jen moje volba co jím a proč bych jedl něco, o čem předem vím, že mně neprospěje?

• Ano, umřít musím, ale proč o 20 - 30 let dříve a nemocný?

• Všichni nám lžou - nikomu nezáleží na našem zdraví a v zájmu státu je, abychom žili jen do důchodu.

• Dobře všichni víme, že zaplatit se dá dnes všechno... A víte o tom, že většina balených vod má různé výjimky?

• Naše tělo určitě minerály potřebuje, ale ne ty, co přijímáme ve vodě, nebol ty jsou v anorganickém
stavu a ty náš organismus zpracovat neumí. Člověk dokáže využít minerály jen ze stravy! (Lázeňské minerální vody jsou léčivé z naprosto jiných důvodů - než se dostanou na povrch, projdou minerálním podložím, které je energeticky obohatí - a to je to, co léčí).

• Vaši rodiče určitě pili jinou vodu než vy dnes. Kvalita vody se rapidně zhoršuje, dříve nebyla v takové míře chemizace zemědělství, automobilový průmysl, takové množství továren, kyselé deště atd...

• Ano, filtr je jednorázově dražší než láhev balené vody, ale když si spočítáte, kolik spotřebuje čtyřčlenná rodina denně balené vody (a přitom cena prázdné láhve je 5 -6 Kč) pouze na pití, ne na vaření a propočítáte to na celý rok, tak se vám cena kvalitního filtru bude jevit zcela jinak.

• Chlor je jednou z nejhorších látek, které můžeme tělu dát. Dokáže sice zabít každou živou buňku, ale bohužel dokáže zničit i naši mikroflóru a nejen to.

Balené vody

Balené vody jsou velice dobrý byznys. Obyčejná chlorovaná voda z kohoutku je mnohdy lepší než

balené vody  (Asi nevíte, že mnoho balených vod je "plněno z kohoutku a doplněno chemikáliemi).
Můžete se přesvědčit sami - v časopise Test 2/2001 z patnácti testovaných balených vod jich neprošlo patnáct!!! V tomto časopise ostatně najdete daleko víc šokujících informací. Například se tam píše o tom, že ustanovení vyhlášky připomíná frašku atd. Voda, kterou používají někteří výrobci je možná dobrá v době, kdy ji načerpají. Pak se ale do ní přidají různé chemikálie a je po dobré vodě. Málokdo ví, že se do většiny balených vod přidává i chlór, a to dokonce i do  kojeneckých. Navíc by se měla skladovat v temnu a chladnu, jinak se po dvou dnech kazí. A je jedno jestli je to limonáda či obyčejná voda. Naštěstí pro výrobce to není vidět. A na čem myslíte, že jim záleží víc - na vašem zdraví nebo na jejich zisku?

Vliv obalu na kvalitu vody

Nejčastěji se používají materiály na bázi polyethylentereftalát (PET), jehož běžnou složkou je acetaldehyd. Lahve se plní při 90°č pod tlakem 10 atmosfér.V tu chvíli se do vody tyto i další látky uvolňují.

Finanční stránka balené vody

Když budeme počítat v průměru jednu láhev na hlavu denně, cenu 10,- Kč, tak je to u čtyřčlenné
rodiny denně 40,- Kč. Za měsíc tedy 1 200,- Kč, za rok 14 400,- Kč a za deset let už 144 000,- Kč! Je to šokující suma za nekvalitní tekutinu.

Vlastní zdroje - studny

Bohužel jsou u nás studniční vody znečištěny až z 98 % - hlavně dusičnany a bakteriemi. A po každém dešti je voda jiná.

Kvalita upravované vody z vodáren obsahuje:

Chlór je pro člověka něco jako jed na krysy. Dokáže sice zabít bakterie, ale co způsobují zabité bakterie v našem těle, ve spojení s jinými toxickými látkami včetně chlóru, to už je zase jiná  kapitola. O chlóru bude ještě zmínka později.
Olovo se dostává do vody ze starších vodovodních rozvodů, barev a automobilových zplodin. Je veřejným tajemstvím, že vodovodní řády na mnoha místech čr jsou z olova. Olovo způsobuje zhoršení sluchu, vysoký krevní tlak, žaludeční těžkosti, alergie, trpasličí vzrůst, otravu olovem - saturnismus a duševní zaostalost.

Kadmium, jež poškozuje systém krvetvorby a usazuje se v játrech a kostech.

Azbest, jenž je rakovinotvorný a donedávna se využíval ve stavebnictví a při výstavbě vodovodů a kanalizací.

Mangan, který poškozuje slinivku a usazuje se v ledvinách a játrech.

Magnézium, které podporuje srdeční infarkty.
Měď, která je ve starých rozvodech vody a ukládá se v ledvinách a mozku. To je častá příčina schizofrenie a mužské neplodnosti. Ničí též vitamín C v pokožce a játrech (žloutenka).
Fluór, který se ukládá v zubech a kostech a zvyšuje jejich křehkost a lámavost (vyhýbejte se zubním pastám, které obsahují fluór - při mohutné reklamě se zase jedná jen a jen o byznys, neboť fluór je odpadní látka vznikající při výrobě hliníku a neví se co s ní - a tak se začala spotřebovávat v zubních pastách... ale o tom až v některém z dalších čísel). Fluór dále poškozuje ledviny, nervový systém a způsobuje alergie.Americká agentura EPA uvádí dalších 35 000 toxických sloučenin, které jsou ale výsledkem naší činnosti, takže škodíme sami sobě ... V balených vodách jsou některé z těchto látek obsaženy také. Jenže mají výjimky, tak to vlastně nikomu nevadí (?). Například olovo nám nebude vadit až do roku 2015, kdy už ve vodě, podle nové vyhlášky, nebude smět být.

Co vše způsobuje chlór

Američtí výzkumníci nedávno zjistili, že pití chlórované vody se podepisuje na zvýšeném počtu potratů a zvýšeném počtu novorozenců s rozštěpeným horním patrem. Navíc chlór vytváří různé sloučeniny, tzv. trihalogenmetany, které zvyšují riziko rakoviny jater, tlustého střeva, konečníku, ledvin i močového měchýře. Chlór nám ale neškodí jen pokud ho pijeme, ale pochopitelně i když ho vdechujeme, a když ho při sprchování vstřebáváme kůží. Dlouhé sprchováni" horkou vodou přináší zdravotní rizika. Sprchování a i koupel ve vaně vede k většímu vystavení organismu působení toxických látek obsažených ve vodě, než při pití vody. Chemikálie se při očistě vypařují z vody a jsou vstřebávány Mohou se také rozšířit po domě a být vdechovány ostatními osobami. Obyvatelé domácnosti mohou tak přijmout šestkrát až stokrát víc chemikálií vdechováním vzduchu během sprchování a koupání ve vaně, než běžným pitím.

Na jedné straně chlórování vody osvobodilo civilizaci od neustálého nebezpečí epidemií způsobených používáním vody, na druhé straně v polovině 70. let objevili vědci, že chlórováním vody mohou ve vodě vzniknout karcinogenní látky. Jsou důkazy o vyšším výskytu rakoviny např. hrtanu, prsu, Hodkinsonovy nemoci u lidí, kteří pijí povrchovou chlórovanou vodu. Chlór zapříčiňuje i vznik aterosklerózy, infarktu myokardu a mozkových příhod.

Podle Dr. J. M. Price ze Saginaw Hospital je chlór největší mrzačící element a zabiják moderní doby. Zatímco zabraňoval epidemiím jedné nemoci, způsobil vznik jiné. Po zahájení chlórování pitné vody začala současná epidemie srdečních onemocnění, rakoviny a senility. Neustále vzrůstají vědecké důkazy o tom, že chlór v pitné vodě může skutečně způsobovat vznik větších dlouhodobých rizik, než jsou ta, která má eliminovat.

Co dokáže čistá voda?

Čistá voda je pro lidský organismus životně důležitou látkou. Čistá voda dokáže pomoci lidem od mnoha nemocí a bolestí: Dokáže zlepšit zrak, sluch, snížit hladinu cukru v krvi, zlikvidovat tuky uložené v těle, zlikvidovat různé záněty a plísně, odstranit bolesti hlavy, snížit riziko lámavosti kosti, snížit kazivost zubů, odstranit poruchy spánku a prodloužit váš život o 20 - 30 let.

Za většinu našich potíží mohou usazené minerály společně s cholesterolem. Tělo je nedokáže efektivně využít, a to je kámen úrazu. Jak už jsme se zmínili výše, v padesáti letech má člověk uloženo v těle zhruba 2 -3 kg usazenin. Čistá voda je nejlepším rozpouštědlem na světě. Dokáže velice rychle z těla odstranit veškeré škodlivé látky, které jsme si za život nahromadili. Je obecně známo, že čím je člověk starší, tím rychleji se projevují změny k lepšímu. Vypít bychom měli nejméně 2 litry vody denně. Zvláště dospělí a starší lidé, kteří už nepociťují velkou žízeň, by vědomě na toto množství měli dbát.

Řešení

Z výše uvedeného vyplývá jediné rozumné řešení - obstarat si kvalitní filtr a včas ho vyměňovat, neboť zanesený filtr je horší než žádný. Nejlepší jsou filtry s reverzní osmózou, které vodu vyčistí z 95 procent! čistá voda s nízkou hladinou minerálů je pro naše zdraví více než prospěšná.

MUDr. František Zámola