Konečně skutečná pravda o jedné z našich tzv. „základních potravin "

Je smutnou pravdou, i když nám - obyčejné a nevzdělané veřejnosti, je to prezentováno naprosto opačným způsobem, že věda nejen že není pokroková a nejde s dobou, ale naopak jí trvá několik desítek let, než životně důležité pravdy zaregistruje, zpracuje, zhodnotí a pak možná některé i zveřejní.

A to je jeden z hlavních důvodů, proč i všechny vládní instituce jsou neinformované o důležitých pravdách života, proč jim trvá též několik desítek let, než vůbec uznají za vhodné se s těmito pravdami seznámit, pochopit je, přijmout, opatrně je dát k dispozici, eventuálně schválit a postoupit nám - neustále ze všech stran klamaným..., protože společnost, ve které v současné době žijeme, zajímá jen zisk, větší zisk a ještě větší zisk. O naše zdraví a náš celkový vývoj se musíme postarat pouze my sami.

Podobný osud potkal i poznatky o škodlivosti mléka. Fakta, která byla známa ze světových konferencí již před čtvrt stoletím, nebylo státními institucemi dovoleno publikovat. Dokonce ještě před pouhými třemi lety dva z našich ministrů a jeden takřka nejvýše postavený politik podporovali zavedení mléčných svačin do škol - těžko říci, zda se jedná o tupost a omezenost či o záměrnou sabotáž zdraví národa.

Collin Campbell je biochemik, který téměř celou svoji vědeckou kariéru zasvětil studiu vztahů mezi stravou a rakovinou. Jeho závěr zní: Nejezte živočišné potraviny! Společně se čtrnácti dalšími světovými vědci je Campbell autorem obsáhlé zprávy o stravě a prevenci rakoviny. Zastává zcela zásadní stanovisko ke konzumaci masa, mléka a mléčných výrobků. Radí do stravy zařadit namísto živočišných bílkovin tolik potravin rostlinných, kolik jen je člověk schopen. Podle něj je tento způsob stravy schopen snížit počet případů rakoviny o 30 až 40%, u některých forem rakoviny až o celých 90%!

Všechny světové výzkumy, zaměřené na zkoumání souvislostí mezi stravou a nejrůznějšími onemocněními, se shodují v jednom: čím více je strava založena na rostlinných potravinách, tím jsou lidé zdravější. Proto pokládáme za důležité přesvědčovat občany, aby se snažili zapomenout na stravovací zvyklosti západního světa.

Již  jsme se zmiňovali o škodlivosti mléka, o dlouholeté klamavé informační kampani typu „pijte mléko, budete zdraví" a o tom, že člověk je jediný ze všech živých tvorů, který pije až do dospělého věku mateřské mléko, a to ještě jiného živočišného druhu. Ono nám totiž chutná a i všechny ostatní mléčné výrobky, které vyrovnané v nekonečných řadách nabízejí všechny supermarkety. A je tu ještě jeden skrytý důvod - nejslastnější a nejvíc v bezpečí jsme se cítili u maminky, když jsme sáli z jejího prsu, proto vyhledáváme chuť mléka, která nám alespoň vzdáleně toto slastné období našeho života připomíná.

Zamysleli jsme se však někdy jaké jsou tělesné, emocionální, mentální a duchovní důsledky toho, konzumujeme-li mléčnou stravu?

Existuje totiž určitý biologický řád a chceme-li si zachovat statut lidských bytostí, nemůžeme tento řád porušovat. Podle něj je každý druh savců během embryonálního vývoje závislý na krvi své matky a v prvním období svého života pak na jejím mléce. Mezi jednotlivými savci jsou však velké rozdíly - stačí porovnat naši postavu s obrovským tělem krávy...

Náš organismus je založen na lidských dědičných faktorech jako jsou geny, chromozomy a DNA. Jsme-li však kojeni kravským mlékem a dále pokračujeme v konzumaci mléčné stravy, začnou se naše tělesné buňky měnit a stávat se podobnějšími buňkám kravským. Kravské mléko sice obsahuje bílkoviny, tuk a různé výživné složky, které připomínají mléko lidské, ale kravské bílkoviny a tukové molekuly jsou velmi odlišné od lidských. Především je rozdílné jejich množství, za druhé je odlišná velikost molekul a rozdílné jsou i jejich účinky. Proto krávy dosahují větších tělesných rozměrů než lidé. Ti, kteří pijí kravské mléko, jsou obvykle tělesné mohutnější, expandovanější, než lidé, kteří mléko nepijí. Zároveň jsou ale takové i jejich vnitřní orgány (rozšířenější, méně kompaktní) včetně jater, střev, mozku a dalších orgánů. Proto také takoví lidé mají tendenci být emocionálně, fyzicky i mentálně pomalejší, méně čilí, hloupější a méně senzitivní.

Obzvláště je důležitá ta skutečnost, že se potenciálně nemůže rozvíjet ona specifická nadřazenost lidského mozku a ani naše schopnosti duchovní, jako např. porozumění etickým problémům, kosmologickým pohledům a názorům, kosmologickému uvědomění atd. U lidí, kteří byli odkojeni kravským mlékem, se většinou zastaví vývoj na emocionální úrovni. To je úroveň, uvědomění i soudnost tak zvaně „telecí". Tito lidé pak potřebují mnohem delší čas na rozvíjení intelektuální, společenské, sociální, ideologické a kosmologické perspektivy. Děti, které jsou odkojeny kravským mlékem jsou mnohem těžkopádnější, roztržitější a méně bystré.

Národy, které konzumují mléko „ve velkém" (Amerika, Anglie,Holandsko, Belgie a jiné) v minulosti sice dobyly a podmanily si část světa, ale ve skutečnosti jejich myšleni zůstává na smyslové úrovni. Tyto národy ve skutečnosti nerozvinuly vyšší úroveň myšlení globálního, ideologického ani duchovního. To jest ani vědomí, že svoboda druhého je i svoboda jejich. Mléko samo o sobě ale nemůže být příčinou takového jednání. Násilí, nezbytné k dobývání, přichází z masa a z kombinace mléka a cukru. A právě tuto kombinaci konzumují zmíněné země v obrovském množství. Díky této stravě jsou bystří na mechanické, smyslové a sentimentální úrovni. Jsou však zcela poraženi sociálně, ideologicky a duchovně. Když ovládnou materiální zdroje válkou a agresí, pak odpovídajícím způsobem ztrácejí mentálně a duchovně - úpadkem etických a náboženských hodnot, rozpadem rodiny a vnitřní kulturní dezintegrací.

Mléčná strava poškozuje ovšem všechny orgány. Protože je však produktem mléčných žláz, tak postihuje v prvé řadě lidské žlázy s podobnou strukturou - nejčastěji jsou proto postiženy prsa, děloha, vaječníky a prostata. Nepříznivé účinky se projeví jako hromadění hlenů okolo těchto orgánů a to má za následek tvoření cyst, fibromů, myomů, nádorů a nakonec rakoviny. V druhé řadě je konzumací mléka poškozena štítná žláza, nosní dutiny, hypofýza, zvukovod, průdušky a oblast kolem středního mozku.

Rada lidí, kteří jedí mléčnou stravu, má zahleněné nosní a čelní dutiny a vnitřní ucho. Z toho plynou různé rýmy a sluchové potíže. Mléčnými výrobky nahromaděné tukové zásoby v ledvinách a žlučníku zase způsobují tvorbu kamenů. Běžnými potížemi z mléčné stravy jsou i výtoky z pochvy. Pokud jde o plíce, tuk a hlenové usazeniny způsobují snížení dechové aktivity, což přispívá ke zhoršeni celkového zdravotního stavu a v neposlední řadě ke vzniku astma.

Dá se říci, že s konzumací mléka je spojeno asi 80% zdravotních obtíží, počítaje v to rakovinu, nádory, cysty, kožní choroby, alergie, senné rýmy, sluchové potíže, vznik kamenů, dýchací potíže, mentální choroby, sexuální problémy, neplodnost, artritidu, revmatismus a jiné. Argument, že naši předci také konzumovali mléko a byli zdraví, neobstojí. Předně - dříve neexistovaly velkochovy, ta tak zvaná „živočišná výroba", zacházející se zvířaty hůř než Hitler s odsouzenci v koncentračních táborech, a navíc mléka neměli přebytek ani ti, co měli vlastní kravičku, protože mléko bylo hlavně pro telátko a teprve to, co zbylo, měli lidé. Ani pastevci dobytka nepili tolik mléka a výrobků z něj jako současný člověk, který si nemusí nic připravovat, vyrábět, jen si naplní koš v samoobsluze.

Čtenář si v tomto místě určitě položí otázku, co má tedy dělat, co jíst, jak se nepříznivých důsledků mléka zbavit...

Napravit nepříznivé důsledky mléka je relativně snadné. Například jestliže jste pili mléko denně zhruba dvacet let, pak bude trvat dva - tři roky, než se zcela odstraní škody mlékem způsobené. Avšak sýr, obzvláště tvrdý a slaný, zůstává dlouho ve formě nasyceného tuku v nejhlubších místech našich orgánů. Zejména kolem páteře, ledvin a jater je velmi těžké usazené zatvrdliny rozpustit. Když zcela vynecháte mléko a mléčné výrobky a nahradíte je zeleninou, celými obilnými zrny, oříšky, semínky (lněné, sezamové, slunečnicové apod.), ovocem atd., pak toto rozpouštění bude trvat asi sedm let. Rozpouštěni se dá ale urychlit fermentovanou (kvašenou) zeleninou. Makrobiotici doporučují ještě fermentovanou sóju, ale o té už naši čtenáři ví své - viz článek o nebezpečných, geneticky upravovaných potravinách.

Pro nás pro všechny je velice smutné si uvědomit, co znamenají pro naše zdraví ty záměrně utajované informace: Příčiny závažných chorob se totiž skrytě hromadily a sčítaly během čtyřicetileté cenzury informací. A hromadily se dál během devadesátých let převahy medicínského a farmaceutického byznysu, který omezoval hledání a ověřování přirozených přístupů ke všemu, co se týká zdraví. Každý z nás tak ztrácel ničím nenahraditelný čas a příležitost se chránit a uchovávat si to nejcennější - své zdraví.

Jen pro zajímavost uvádíme: pylová alergie se může při mléčné stravě a nevhodných nápojích rozvíjet utajeně i deset let. Některé typy rakoviny nepozorovaně dvacet i více let. Pozvolné oslabování imunity může do chvíle, než se systém zhroutí, probíhat třicet let. Srdeční a cévní choroby u někoho patnáct, u jiného dvacet, u někoho ještě více let. Poruchy jater vznikají při časté konzumaci sýrů plíživě, někdy i polovinu života. A o co pomaleji vznikají, o to hůře se pak napravují.

Již v roce 1978 otiskl americký časopis The Healthview -Zdravotnické listy - rozhovor s doktorem Williamem Ellisem, ortopedem a chirurgem, který jako uznávaná lékařská autorita pracoval v té době v Ariingtonu v Texasu. Jako autoritu ho uznávaly nejen stovky pacientů, ale i stovky pokrokových lékařů - a samozřejmě i některé nezávislé sdělovací prostředky.

Citujeme: „Mléko způsobuje různé zdravotní problémy. Od průjmů přes astma až po artritidu a anémii. Konzumovat mnoho mléka, smetany, sýrů a jogurtů je škodlivé." Tato slova vůbec nepotvrzují všeobecně a po dlouhá desetiletí rozšiřovanou „pravdu", že mléko je jedno z nejzdravějších potravin. Naopak se zvyšuje počet lékařských autorit, které uznávají obrovský vliv výživy na naše zdraví a které prohlašují, že mléko je příčinou většiny nemocí a poukazuji na stále přibývající počet lékařských důkazů, včetně klinických výsledků, které toto tvrzení podporují.

Doktor Ellis se výzkumu mléka a jeho vlivu na lidské zdraví věnoval 42 let. S plnou zodpovědností prohlašuje a dokládá důkazy, že mléko je rozhodujícím faktorem při alergiích, průjmů, zácpě, při chronické únavě, při artritidách, bolestech hlavy, problémech, srdečních křečích, obezitě a dalších onemocněních.

Hlavní příčinou srdečních problémů je enzym kravského mléka, nazývaný xantin oxidóza (XO). Napadá srdce a srdeční arterie. V této souvislosti je třeba se zmínit, že homogenizované mléko je mnohonásobně škodlivější než čerstvé. Druhou neméně závažnou příčinou srdečních chorob je nadváha. Konzumace mléka vede k nadváze a k obezitě a je prokázáno, že nadváha vede k častějším srdečním selháním, než kolik se jich objevuje u lidí s normální hmotností. Lidé totiž pijí mléko jako tekutinu, často místo vody, oby uhasili žízeň. Každá sklenice mléka znamená ovšem 165 kalorií navíc. Problém sýrů je v tomto smyslu ještě vážnější. No výrobu 1 kg sýra se spotřebuje pět a půl litru mléka. Mnoho sýrů je soleno a jak už víte, mnoho soli stupňuje riziko srdečních chorob.

Bolesti hlavy nemají ani tak souvislost s mlékem jako spíš se sýry. O tom, že sýry zapříčiňuji bolesti hlavy, se psalo již před dvěma sty lety. Existuje velmi těsná souvislost mezi migrenozními bolestmi hlavy a konzumací mléka. Hlavní příčinou jsou bílkoviny sýrů - tyramin a fenylethalmin. Příčinou dalších již jmenovaných obtíží (chronická únava, křeče svalů, zácpa a další) je špatné vstřebávání živin. Za prvé už samo mléko a výrobky z něj jsou špatně metabolizovány, ale navíc je dokázáno, že ani jiné látky ze stravy se u lidí požívajících mléko a mléčné výrobky, nevstřebávají tak dobře, jako u lidí, kteří mléko
nepožívají:

1) Mléko o jeho produkty totiž mají schopnost neutralizovat kyselinu solnou a následkem toho žaludek pak pracuje obtížněji. Tím se naruší činnost žláz, které kyselinu solnou produkuji a strávník pak dobře netráví ani výživu ze všech dalších složek potravy. 

2) Mléko a sýry mají tendenci vytvářet značné množství hlenu ve střevech a v plicích. Přebytky hlenu vytvoří na vnitrní vrstvě střev povlak, který způsobí špatné vstřebávání všech živin a jejich průnik do krve. To se projevuje chronickou únavou. Nadměrný hlen způsobuje i další problémy, mezi něž patří hlavně zácpa, která je v pozadí velkého množství závažných onemocnění.

Je-li člověk tok zvaně nachlazen o pije mléko, určitě si začne stěžovat na ucpaný nos, na kongesci (krvácení), na hromadění hlenu v plicích a následné chroptěn! nebo kašlání. Alergie na mléko je zcela běžná, obzvláště mezi dětmi. Děti, které byly živeny kravským mlékem více jak 6 měsíců, mají nebo budou mít jeden nebo více typů alergie. Mléko a mléčné výrobky jsou na prvním místě seznamu, který příčiny alergií uvádí. Mezi alergické příznaky, které se pitím mléka postupně vytvářejí, patří i astma, překrvení nosní sliznice, kožní vyrážky, různé hrudní infekce atd.

Obecně se předpokládá, že mléko je výborným zdrojem vápníku. Ale tisíce krevních zkoušek z klinické praxe jasně prokázaly, že lidé pijící 3-4 sklenice mléka denně, mají nenapravitelně nejnižší hladinu krevního vápníku. O tom, že má mléko vápníku hodně, není pochyb, jenže náš organismus není schopen tento vápník trávit, metabolizoyot. Pro tělo je však užitečný pouze vápník dokonale strávený (vápník obsahuje každá zelená listnatá zelenina, všechny druhy ořechů, nejvíce snad sezamová semena, dostačující množství obsahuje většina ovoce, pozn. red.). Nízká hladina vápníku v krvi je spojena s projevy podrážděnosti a s bolestmi hlavy. Vůbec žádný problém není s vápníkem tehdy, když jsou děti krmeny mateřským mlékem. Mateřské mléko je pro děti dokonalou potravou.

Navrhujeme našim čtenářům, aby vyloučili mléko a mléčně výrobky zkušebně na tři měsíce. Budou se určitě cítit lépe. A byli bychom překvapeni, kdyby se někdo z nich k mléku a mléčným výrobkům vrátil. Je ovšem nutné se nedotknout ani lžičky mléka nebo smetany.Doktor Ellis totiž zjistil, že i čajová lžička mléka může zavinit problémy, které potřebují až 4 dny, než se s nimi tělo vypořádá a než vymizí.

Zbývá ještě položit si otázku, proč se mléko považuje za tak výbornou stravu, když jeho konzumace způsobuje tolik problémů. Odpověď je celkem jednoduchá - ti, kdo se zabývali výzkumem mléka se mýlili, když se domnívali, že mnoho látek v mléce je automaticky tráveno a vstřebáváno. A je tu ještě jeden důležitý moment, proč mají lidé mléko o výrobky z něj tak rádi - jeho příjemná chuť. Neposlední důvod je skutečnost,že lidé nejsou záměrně seznamováni s problémy, které může mléko zavinit.

A poslední, neméně důležitý důvod je ten, že lidé spojují kravské mléko s lidským proto, že obojí je určeno pro mláďata. Kravské o mateřské mléko jsou však velmi odlišné tekutiny, které mají plnit biologické a metabolické potřeby pro velmi rozdílné živočišné druhy. Ono se jen zdá, že je mléko jako mléko. Ale není tomu tak. Problém tkví v tom, že rozdíly vyjdou jasně najevo až při laboratorní analýze spojené s klinickou praxí. S tou však lidé nepřijdou do styku.

Mléko jako droga

Mléko a mléčné výrobky, kromě již uvedených škod, stimulují svým obsahem prolaktinu činnost hypofýzy, podvěsku mozkového. Podněcují však jeho činnost nefyziologicky, abnormálně. To je nezdravé proto, že všechny naše orgány by měly pracovat přirozeně, přiměřeně. Pro hypofýzu to platí obzvlášť, protože je přes ni vlivem hypothalamu řízeno mnoho hormonů ze žláz s vnitřní sekreci.

Jestliže některý náš orgán nebo některá naše žláza jsou určitou potravinou stimulovány nadměrně nebo neúměrně často, pak k dosaženi povzbuzujícího efektu je nutné používat stále větši a větši dávky. Orgán nebo žláza se pak nadměrně vyčerpají a degenerují. Je možné říci, že příslušná potravina působí jako droga. Tím lze také vysvětlit často se vyskytujíc! závislost na mléce a mléčných výrobcích.

Podíl mléka na mladistvé zločinnosti.

Alexander G. Schauss, ředitel Institutu pro biosociální výzkum v Citty College v Taconě ve státě Washington, publikoval výzkumy, které dokládají, že nadměrná spotřeba homogenizovaného pasterovaného kravského mléka napomáhá rozvoji zločinnosti u mladistvých a k antisociálnímu chováni mladé generace. A.G. Schauss porovnával stravu mladíků, kteří už měli za sebou kriminální delikty, se stravou dospívajících z podobných demografických kruhů, ale bez přestupků a zločinů. Zjistil, že chroničtí delikventi se vyhýbají zelenině, ovoci, obilovinám a ořechům, ale denně ve své stravě přijímají nadbytek mléka nebo mléčných výrobků. Jeho výzkum též odhalil spojeni mezi nadměrnou spotřebou vitamínu D, vápníku o fosforu, což je spojeno s mléčnou stravou, a mezi snižováním hladiny hořčíku v organismu. Přitom se zároveň zvyšuje hladina olovo, absorbovaného organismem. A příliš mnoho olova, absorbovaného dětským organismem, může nepříznivě ovlivnit schopnost učení a schopnost chovat se
kladně a disciplinovaně.

Mléko a duševní a duchovni vývoj

Poznatek, že kravské mléko má negativní vliv na psychiku, je znám již dlouho. Studie ukazuji, že kojené děti se lépe učí číst i psát. Potravo, kterou dítě dostává, silně ovlivňuje rozvoj jeho duševních schopností. Naše možnosti pro duševní rozvoj jsou dány strukturou našeho těla a naši mozkovou kapacitou. K tomu potřebujeme orgány maximálně zachycující vitální ( elektromagnetickou) energii, přicházející z kosmu a vznikající rotací Země. Tuk velice špatně zachycuje a vede tyto elektromagnetické vlny. Má totiž chemickou strukturu podobnou gumě. A guma, jak víme, je velmi dobrý izolátor elektromagnetického vlnění. Z toho tedy vyplývá, že tuk přijímaný mlékem o hlavně mléčnými výrobky,nás velmi omezuje. Mnoho duchovních tradic učí, že pro duchovní rozvoj je nutné všechny živočišné tuky a produkty ze stravy vyloučit.

Mléko a pohlavní život

Z potravin dnešní doby má na pohlavní život nejhorší vliv právě mléko. Pohlavní vnímání je umožněno jednak nervovou aktivitou, jednak stejně silným vlivem elektromagnetických vln kolem nás. A jak je výše uvedeno, tuk a bílkoviny obsažené v mléce, přenosu i přijmu této energie brání. Navíc mléčné produkty také způsobuji snížení přirozené citlivosti (proto takové rozšířeni pornografie i jiných mechanických či vizuálních dráždidel). Mléko též stírá mužnost a ženskost, a to vede k snížené sexuální přitažlivosti (viz např. hnutí Unisex). Pokles přitažlivosti mezi pohlavími vede k většímu rozvoji prostituce a podobných nepřirozených vztahů, Např. slané mléčné výrobky spojené s konzumaci masa a vajec podporují lesbicismus. Ve spojeni s cukrem vedou u mužů k homosexualitě. V obou případech je možné vhodnou stravou v takových nenormálních stavech částečně pomoci.

Jak nahradit mléko

Určitě ne sojovým, protože kromě jiných nevýhod i ono totiž zahleňuje. Vhodná jsou mléka z ořechovin (nejlepší z mandlí) nebo mléka obilná (makrobiotické kuchařky). Mléko mandlové připravíte ze spařených, oloupaných a rozmixovaných mandlí, které krátce povaříte s několika zrnky soli (1 díl mandlí na 2 - 3 díly vody). Náhražky mléka nejsou sice pro naši výživu nezbytně nutné, ale kdo se s mlékem nechce tak úplně rozloučit, je to zdravé a dobré řešení.

J. Průchová v knize Pravda o mléce, jak ji potvrzuje věda, nakl. Svítání