O tom, co by ohrozilo byznys, se nám úmyslně nic neříká - sdělovací prostředky mlčí jako hrob.

Čárové kódy  známe všichni, neobejde se bez nich téměř žádný výrobek. Doma máme plné spíže, ledničky, koupelny s nejrůznějšími kosmetickými přípravky včetně lékárničky, knihy, časopisy atd., a to vše opatřené čárovými kódy. A nic nevíme, nic netušíme...

Je běžným jevem současné doby, že přináší množství informací, ne však o všem a už vůbec
ne o tom, co mohlo, byt jen částečně, ohrozit profit velkých společností a monopolů. Jen si povšimněte, kolik neucelených a úmyslně vzájemně si odporujících informací máte o škodlivosti mobilních telefonů, počítačů, skoro vůbec žádné o elektromagnetickém smogu atd. O čárových kódech platí to samé, i když se o jejich velké škodlivosti na lidské zdraví dávno ví a skupiny vědců v Americe i Evropě usilovně pracují na alespoň zmírnění jejich negativního vyzařování. Alarmující je ovšem to, že už dávno před
rokem 1999 se to vědělo, dnes máme rok 2004 a nic se neděje!!!

Německý přírodovědec a biolog Dr. Budke-Daeg jednoho dne zjistil, že má na jedné ruce dva prsty
necitlivé. Po nějaké chvíli to přešlo, takže tomu nevěnoval pozornost. Druhý den se ovšem opakovala stejná situace. Uvědomil si, že stejně jako předchozí den sedí v křesle, drží v ruce knihu a čte. Obrátil knihu a viděl na její zadní straně čárový kód (dále jen ČK). Začal se tedy tímto jevem zabývat, sehnal si evropské i americké informace a poznatky o ČK, a tak se dozvěděl, že ČK vyzařují negativní energii, která nepříznivě působí na živou i neživou hmotu a také i to, že se tento fenomén zkoumá jako jeden z problémů našeho zdraví. Své poznatky uveřejnil v odborném časopisu Wetter - Boden - Mensch (Počasí - Půda - člověk) č. 3 - 4/1999, ze kterého uvedeme potřebné informace o ČK.

Co je to ČK a jak funguje

Je to číselný systém, každé číslo je vyjádřeno dvěma paralelními čarami. Princip je jednoduchý
umožňuje dobré technické zvládnutí a velmi urychluje práci u pokladen, ve skladovém hospodářství a evidenci. Čárové kódy pracují opticky, ale i energeticky. Všichni znáte princip transformátorů - přijímají vysoké napětí a to přemění na nízké, které se potom rozvádí a  zásobuje nás elektrickou energií. ČK pracuje obráceně. Sbírá všechny energie okolo sebe z jednotlivých zdrojů, např. z elektrických pokladen, počítačů, přípojných šňůr, zásuvek, stropních zářivek.atd., které souhrnem vytváří patogenní elektromagnetický smog, ale ČK sbírá také energii od ostatních ČK a vysílá ji trojcestnou radiační sítí do prostoru.

A jaký elektromagnetický smog máme v domácnosti? Je to naše elektroinstalace pod proudem,všechny zásuvky, rozdvojky, přípojné šňůry, veškeré elektrospotřebiče (nemusí být v chodu, stačí, že je máte zapojené v zástrčce), a tuto veškerou energii smogu domácnosti bude ČK přijímat a trojcestnou radiací vyzařovat. Jeden z autorů níže uvedené knihy, Jaroslav Stockmann, pro větší názornost provedl pokus s kilogramovým sáčkem cukru, opatřeným ČK. Postavil ho čárovým kódem do kuchyně a měřil vyzařování - prošlo celou kuchyní, pak 45 cm silnou zdí až do obýváku (celkem asi osm metrů). Na konci obýváku se vyzařování projevilo jako mírně stoupající rozšířený kužel. Když byl sáček s cukrem otočen kódem do ulice, vše zůstalo naprosto stejné. Tzn., že negativní energie ČK prochází i do potravin, léků, nápojů atd., na kterých je tento kód umístěn a my ji následné konzumujeme a přiřazujeme k elektromagnetickému zamoření ze smogu odjinud.

Pro ilustraci a lepší pochopení uvedeme několik čísel:

Normální hodnota bioenergie člověka je 75 000. V odstíněném bytě dosahovalo zatížení
1200, hranice biologické únosnosti je 1800. Když byly v bytě odstraněny dvě magnetické rotační
spirály a zapojeny zase všechny obvyklé domácí přístroje, zatížení se zvedlo na 3 200 a bioenergie
člověka klesla na 56 000. V zastíněném bytě byla hodnota radiace ČK 50, v nezastíněném 1 300.
Když se autor postavil do středu kužele, ztratil rázem bioenergii v hodnotě 2 200. To samé se
děje i v potravinách - nastane ztráta nutriční hodnoty. Ptáme se k čemu asi dojde v lécích? Protože o škodlivém působení ČK se dávno ví, jsou např. homeopatické léky opatřeny visačkou, na které je ČK umístěn -jenže ani to lék nezachrání, protože impulsy laserového skeneru působí šířeji.

Jakému asi vyzařování a smogu z ČK, scanneru a počítače jsou vystaveny pokladní v obchodě a ostatní osoby pohybující se dlouhodobě v blízkosti elektronické pokladny (míněno 15-20 m), jaká je jejich bioenergie?

Bylo zjištěno dráždění nebo narušování normální funkce jejich vegetativní nervové soustavy, narušení chodu biorytmů a nepříznivé ovlivňování funkce některých žláz s vnitřní sekrecí. Tedy vše, co se může stát příčinou vzniku tzv. civilizačních onemocnění. Podle údajů odborníků je nejvíce bržděna produkce melatoninu v epifýze. Následky jejího oslabování se projeví už po několika málo hodinách expozice těmito dráždivými poli jako projev náhlé únavy a pocit vyčerpanosti, vedoucí k předrážděnosti a po delším působení ke snížení imunobiologických schopností člověka.
Registrační pokladny mají údajně zamezit velkým daňovým únikům při prodeji zboží. Únikům bioenergie z osob je obsluhujících a ztrátě důležitých vlastností potravin a léků nezamezí, naopak - podpoří je!

Co dělá energie ČK v našem těle?

Jako příklad si uveďme Slavnostní polévku v sáčku, její ČK má energii 1100. Při zkoumání
působení energie na jednotlivé orgány se došlo k těmto výsledkům:

• arterioskleróza - radiační hodnota ČK100

• dýchací systém                   100

• páteř, klouby                       200

• srdce, cévy                         300

• zažívací systém                   50

• urogenitální systém           150

• výměna látková                  100
celkem                               1 000

Z toho vyplývá, že energie ČK elektromagnetické povahy zasahuje všechny důležité životní orgány, tyto oslabuje a přispívá k převaze energie elektro a magneto, k rozladění naší vnitřní energetické rovnováhy a k přeměně krve z původní převahy magnetické na elektrickou.

l když se ve světě na problematice ČK pilně pracuje a uvažuje se i o zavedení čipových kódů (o jejichž škodlivosti se ale také nic neví), výsledek stále není vidět. Proto autor se svými přáteli vzal výzkum „do svých rukou" a zjistil následující:

ČK má svoji elektrickou polaritu plus a mínus, jako všechno, co fyzicky existuje, takže ČK stále kontaktuje okolní elektromagnetické pole. Když se středovou čarou zprava doleva propojí plusová a minusová strana, nastane trvalý elektrický zkrat, který sníží radiaci na 13, což je prakticky nulová hodnota.

Jednoduché geniální řešení je tedy na světě a nám nezbývá než se zeptat - na čem pracují světové vědecké týmy taková léta a bez viditelného výsledku? Nezbývá než se sklonit před  přemýšlivým a tvořivým Čechem.

Prakticky to pro nás znamená snížit domácí smog odpojením všech právě nepoužívaných elektrických spotřebičů ze sítě, na noc i televizi a pečlivě, výše uvedeným způsobem, „zničit" všechny kódy, které už v bytě máme a pak každý nákup vyložit na stůl a dekódovat s vědomím, že tak mohu pomoci nejen sobě a ostatním okolo mne, ale i rostlinám a domácím zvířátkům. Nebudeme přece čekat se založenýma rukama, až to někdo udělá za nás - vždyť ta čára je tak jednoduchá... Slavný Beethoven jednou řekl: „člověče, pomož si sám!"

V. Žert, J. Stockmann, A. Sander, Zdravé bydlení, nakl. Fontána