Požehnání

 seslané na svět je nejčistší a nejjemnější forma myšlenkové energie, schopná pohnout nejsilnější silou univerza - Božskou Láskou. Tato nekonečná síla Lásky je tady a čeká jen na to, až jí nějaký stvořitel uvede v činnost. Zákon požehnání zní:
- Čemukoli požehnám s upřímným srdcem, to je v témž okamžiku požehnané. Moc požehnání začíná okamžitě blahodárně působit.
- Čemukoli požehnám s upřímným srdcem, to se mi musí stát požehnáním. Když požehnám "nepříteli", získám přítele.
Žehnat znamená vyprosit si pro nějakou osobu nebo situaci milost Boží, přát pro ně jen dobré.
Forma žehnání nehraje roli, může být vyslovené, myšlené či jen pociťované. Důležitá je jen upřímnost srdce.
Mohu požehnat všemu a každému kolem sebe a každému se tak stanu požehnáním. Mohu požehnat věcem a situacím, požehnat svému tělu, určitému orgánu. Nikdy však nežehnám nemoci. Mohu požehnat svému autu či penězům, příteli i nepříteli, městu, všemu, z čeho se skládá můj život a všechno se mi stane požehnáním.
Mohu ode dneška žít požehnaný život a každému, koho potkám a všemu, co je, být požehnáním.