Shamballa 1024

 

Shamballa 1024 

Shamballa se stejně jako biblický ráj před dávnými časy vzdálila pozemským zrakům v podobě éterického stavu. Shamballa představuje duchovní vlast,  z něhož k zasvěcencům proudí životní síla. Shamballa symbolizuje naší touhu po čisté lásce, po stavu osvobození a radosti, touhu po vyšším vývojovém stupni vědomí. Shamballa je také místem uvnitř nás, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se pokoříme Lásce, Světlu v nás, pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra, jsou napínavější než hledání ve vnějším světě.
Nejdůležitějším pro lidstvo je otevření „duchovního srdce“, a čistá, kontrolovaná mysl.
Na seminář Shambally se „nepřipravený“ člověk nedostane.  Strážci této krásné energie dohlížejí nad čistotou budoucích prostředníků....

Energii Shamballa 1024 channelovala paní June Stephanson od Mistra Saint Germaina a Mistra Metatrona.

Energie Shamballa 1024 nazýváme také multidimenzionální - celistvé léčení. Jde o sloučení několika typů energií:
1. Univerzální životní energie - Reiki
2. Energie Světla v našem duchovním srdci - energie naší “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“
3. Energie Vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních energetických forem

Shamballa 1024  je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Začínáme rozumět a cítit, že všechno je spolu propojeno. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samotných, tak ostatních lidí - všude je potřebná láska, léčení a integrita. Shamballa 1024 nám pomůže milovat nás takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás otevře novým formám bytí, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, andělskými energiemi a vyššími duchovními pomocníky, kteří nám chtějí pomáhat, pokud je o to požádáme a pokud naše duchovní srdce a mysl máme naplněny láskou. Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných v různých úrovních reality - vědomé, nevědomé i podvědomé, ale i části energií naší duše v různých dimenzích. Namísto čtení o spirituálním vývoji - Shamballa nám toto  umožní prožít a stát se tím !

Systém Shamballa 1024 obsahuje 1O24 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky do aury žáka prostřednictvím čtyř zasvěcení. Technika léčení pomocí Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, terapie trvá pár minut. Traumatická událost v životě není pouze emočním stresem. Mějme na paměti, že naším středem je naše srdce a že přes něj vždy reagujeme - ať již vědomě či nevědomě. Tudíž naše myšlenky mají přímý vztah s naším citem - s láskou pro sebe, či jejím opakem- strachem. Když necháme sestoupit z éterické úrovně nevyrovnanosti emoční energii jako je strach namísto lásky, tělo začíná vytvářet - nevědomě  reakce, které navozují nerovnováhu, i když je člověk vědomě nepřiznává. Vlivy okolí přidávají pohonnou látku, která rozhoří nemoc. Vzor myšlenek nás nutí uznat, že skutečnou příčinou tohoto stavu (nevolnost, nemoc...) je osoba samotná. První příčinou nevyrovnanosti je především neschopnost osoby milovat sama sebe.

Nejobtížněji a tedy nejdůležitější ze všech principů Reiki je:  Jen pro dnešek, přijímám má mnohá požehnání.  To znamená - přijmout sám Sebe, milovat Sebe, dovolit Světlu v nás -  tomu „Já Jsem“ stát se zářícím a našemu Nejvyššímu Já dovolit začít zářit uvnitř srdce. Tím, že se vidíme hodni lásky a požehnání , se nevolnost, tíseň, nedostatek přemění ve štěstí, radost, mír, lásku a zdraví. Najděte si chvilku k promyšlení následujícího: jsme všichni Světlem, Světlem Nejvyšší Inteligence (Stvořitele, Ducha..) a ten nás učinil ke Svému dokonalému obrazu. Nejvyšší Inteligence – Stvořitel je Stvořitelem lásky ne pomsty, ohně a potrestání. Tvoření je vysoká vibrace - láska, mír a radost, naproti tomu strach, nenávist, msta, zloba – představují nízké vibrace destrukce. Nejvyšší Inteligence má pouze dva zákony.  Zákon Nejvyššího říká pouze: Miluj Světlo a Lásku - svého Stvořitele, z celého srdce, z celé duše a celé mysli a miluj svého bližního jako sám sebe. Je to tak snadné, a přitom tak málo lidí toto úplně pochopilo ....  

Pochopení přichází přes vysoké vibrace Lásky – úroveň Přítomnosti „JÁ JSEM“ v každém z nás – tedy vůle Nejvyšší Inteligence – láska, harmonie a štěstí se mohou manifestovat a lidstvo se osvobodí od toxických myšlenek viny a strachu. Je tudíž zásadní, aby se láska stala prioritním jednáním ve všech aspektech života, aby se zdraví, štěstí a radost stali realitou naší lidské existence