Jak s pomocí andělů léčit

Jak léčit problémy z minulých životů
Ať už v minulé životy věříte nebo ne, může vás aplikování jejich souvislostí na náš současný život ve spojení s Božským vedením obohatit. Božské vedení nám může pomoci k tomu, abychom vedli šťastnější a vyrovnanější život. Mnoho lidí ale nevědomky blokuje své vnímání Božských rad, a nebo rad, kterých se jim dostane neuposlechnou. Výsledkem jsou nevyplněné modlitby - ne proto, že by Bůh a andělé tyto lidi ignorovali, ale proto, že Božské vedení vyznívá naprázdno. Je to jako dopis z nebe, který adresát odmítne otevřít a přečíst.
Některé bloky, které nám brání aplikovat Božské vedení v praxi, souvisejí s minulými životy:
Sliby z minulého života - Máte někdy pocit, že si nedokážete finančně polepšit? Zdá se vám, že se ve vašich vztazích vyskytují stále stejné problémy? Je možné, že příčinou jsou sliby chudoby, celibátu nebo utrpení, které jste učinili v minulém životě. A zase, ať už v minulé životy věříte nebo ne, zrušení slibů, které jste možná dali, vám nemůže nijak ublížit - naopak.
Zde je několik účinných afirmací, s jejichž pomocí můžete odstranit následky takovýchto slibů.
Účinnost těchto afirmací závisí na tom, zda je říkáte s přesvědčením. Jinými slovy, musíte to, co říkáte, myslet doopravdy, a ne jen opakovat napsaná slova. S velkým důrazem dvakrát zopakujte každou z následujících afirmací, ať už v duchu nebo nahlas:
Tímto ruším veškeré sliby chudoby, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.
Tímto ruším veškeré sliby utrpení, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.
Tímto ruším veškeré sliby celibátu, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.


Strach z vlastní moci - tento konkrétní strach je často zakořeněn v minulých životech, v nichž jsme svou moc zneužívali. Zejména pokud jste žili v dávné civilizaci Atlantidy, je strach se zneužití vlastní moci obvyklou záležitostí.
Atlantida byla prosperující společnost používající supermoderní technologii založenou na krystalové a solární energii. Obyvatelé Atlantidy znali mnohé pokročilé způsoby léčby a dopravy., Mnoho z nich mělo také neukojitelnou touhu po moci. Použili své znalosti technologie k vyvíjení zbraní, s jejichž pomocí zvítězili nad jinými civilizacemi. Postupně ovládla Atlantida mnoho zemí tehdejšího světa.Nakonec ale sílu svých zbraní zneužili a zničili vlastní zemi. Atlantida se potopila při explozi způsobené zbraněmi, které byly rozmisťovány s cílem zabrat druhou stranu světa. Do dnešního dne se duše lidí, kteří žili v Atlantidě, bojí, že zneužitím své síly zničí samy sebe a své blízké.


Řešení problémů z minulých životů
Pokud máte podezření nebo dokonce jistotu, že jste prožili traumatický minulý život, a kvůli němu jste rezignovali na své intuitivní schopnosti, mohou vám vaši andělé pomoci tuto bolest uvolnit. Dokáží vám rovněž pomoci vyléčit jakýkoliv zdravotní problém související s vašimi minulými životy.

Například žena jménem Suzanne, která byla v bitvě zabita mečem, trpěla chronickými bolestmi v levém boku - přesně v místě, kde v minulém životě utrpěla ono fatální zranění. Jiná žena, jež byla v minulém životě oběšena, zakoušela v tomto životě chronickou bolest krku a měla fobii z upnutých triček a roláků. Obě se úspěšně zbavily bolesti poté, co si k vyléčení pozvali své anděly.
K tomu, aby vás vaši andělé mohli vyléčit, není nutné pamatovat si ani vyvolávat svůj minulý život. Někdy vás však andělé upozorní na asociace mezi problémy ve vašem současném životě a neléčenou bolestí z života minulého. Téměř vždy dojde k vyléčení v okamžiku, kdy svůj minulý život oprostíte od dosud potlačovaných emocí. 
Vaši andělé vás například mohou dovést k tomu, že odpustíte těm, kteří se v minulém životě přičinili o vaši smrt. Mohou vám pomoci uvolnit stovky let staré pocity děsu z válečných masakrů, které se odehrávaly přímo před vašima očima. V případech, kdy je to z terapeutického hlediska prospěšné, vám andělé a vaše vlastní nevědomá mysl umožní se na tyto zážitky z minulého života rozpomenout. Nikdy vám neodhalí takové informace, které byste nedokázali unést.

Jak mohou andělé vyléčit problémy z minulého života 
K tomu, aby vám vaši andělé pomohli vyléčit problémy z minulého života, stačí pouhý záměr.  Andělé vám mohou pomoci vzpomenout si na problémy z minulého života a následně se jich zbavit. Tohoto cíle můžete dosáhnout buď ve spánku nebo prostřednictvím meditace:
Ve spánku - Než si půjdete lehnout, požádejte v duchu své anděly, aby vstoupili do vašich snů a ukázali vám ty minulé životy, které souvisejí s problémy ve vašem současném životě. Bude se vám zdát o jiných dobách, v nichž jste žili, a to, zda si tyto sny zapamatujete nebo ne, bude záviset na tom, nakolik je vaše nevědomá mysl připravena zvládat emoce. 
Z léčebného hlediska není důležité, zda si své sny zapamatujete. Důležité je, že během těchto nočních schůzek mají andělé povoleno vstoupit a vyléčit vaše potlačované emoce. Měli byste se probudit s pocitem, jako byste ve spánku prováděli velký úklid. Můžete se dokonce cítit trochu unavení. Budete ale vědět, že jste se věnovali důležité práci, která bude mít po všech stránkách silný léčebný efekt.
Při meditaci - V meditativním rozpoložení požádejte své anděly, aby vám ukázali obrazy z vašich minulých životů. Pak se soustřeďte a mějte otevřenou mysl. Neusilujte o to, aby se něco dělo. Místo toho buďte pasivní jako filmové plátno zobrazující to, co na něj andělé promítnou. Vaše ego se vás možná bude snažit přesvědčit, že si obrazy, které vidíte zrakem své mysli, jen vymýšlíte. Přenechejte tyto obavy a starosti andělům, aby nepřerušovaly tok informací, které k vám přicházejí.
Až budete sledovat nebo znovu prožívat zážitky z minulých životů, připomínejte si stále přítomnost svých andělů. Vězte, že s vámi byli ve vašich minulých životech a jsou s vámi i teď, když oživujete staré vzpomínky. Vaši andělé vás povedou, abyste mohli vyléčit a odstranit jakoukoli bolest z minulých životů.
Mohou vás například požádat, abyste si představili jiný "konec" filmu vašeho minulého života, skoro jako byste přepisovali jeho scénář. Takže si místo děsivé vraždy můžete vymyslet scénu, v níž pokojně zemřete ve spánku. Vaše nevědomá mysl nahradí staré emoce novými, pokojnějšími.  Nebo vás andělé mohou dovést k tomu, abyste odpustili sami sobě nebo ostatním lidem z vašeho minulého života. Nezapomeňte požádat anděly, aby vám pomohli tento proces úspěšně dokončit, protože úplné odpuštění bez jejich pomoci vám může připadat obtížné. Andělé vstoupí do vaší buněčné a emocionální paměti a odstraní veškeré zbytky negativních emocí z minulého života.